Dzīvoju Latvijā - mācos latviešu valodu

Dzīvoju Latvijā - mācos latviešu valodu

2016.gada 15.novembra līdz 2018.gada 31.decembrim

Projekta „Dzīvoju Latvijā - mācos latviešu valodu” mērķis ir nodrošināt latviešu valodas apguvi trešo valstu valstspiederīgajiem, kas veicinās viņu iekļaušanos izglītības sistēmā un darba tirgū Latvijā. Tā sasniegšanai 26 mēnešu laikā IAC piedāvās 120 stundu intensīvus latviešu valodas apguves kursus 300 trešo valstu valstspiederīgajiem.

LearningLatvian3

Projekta vispārīgais mērķis ir veicināt personu, kuras ir trešo valstu pilsoņi un kuras likumīgi uzturas Latvijas teritorijā, iekļaušanos Latvijas Republikas izglītības sistēmā un darba tirgū, kā arī uzlabot pakalpojumu pieejamību mērķgrupai.

Projekts (Nr.PMIF/6/2016/1/02) tiek īstenots no 2016.gada 15.novembra līdz 2018.gada 31.decembrim Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda ietvaros ar Eiropas Savienības (75%) un Latvijas valsts budžeta (25%) finansējumu. Projekta kopējās izmaksas ir 233 081,53 eiro.

Projekta komanda:

Projekta vadītāja - Linda Kluša,
Projekta pedagoģiskā vadītāja - Aija Kalve
Mērķgrupas koordinatore - Līga Puniņa
Grāmatvede - Aija Rusiņa

2018.gada noslēgumā apkopojam projekta rezultātus: kopumā esam  organizējuši 25 latviešu valodas mācību grupas. Vairāk kā 70 % kursantu, kas uzsākuši mācīties, mācības pabeidz, t.i. 330 dalībnieki 2 gadu laikā (mācības IAC grupās uzsākuši 440 kursanti). 80% no tiem, kas pabeiguši mācības, piesakās kārtot valsts valodas prasmes pārbaudi Valsts satura izglītības centrā, tur iegūstot sertifikātus par valsts valodas prasmes līmeni. Pateicoties mūsu centīgajiem dalībniekiem un profesionālajām skolotājām, valsts valodas prasmes pārbaudi nokārtojuši vairāk kā 90 % dalībnieku. Vairāk 

2017.gada laikā 13 dažādās latviešu valodas prasmes grupās izglītoti vairāk kā 170 iebraucēji;  latviešu valodas prasmi A līmenī apguvuši 111 dalībnieki, B līmenī – 62 dalībnieki. No 2018.gada janvāra mācības uzsāks nākamās latviešu valodas grupas, tajās pieteikušies vairāk kā 90 dalībnieki. Projekta ietvaros latviešu valodas dažāda līmeņa grupas trešo valstu valstspiederīgajiem tiks organizētas  līdz 2018.gada 31.decembrim. 2018.gadā grupas organizēsim maijā (mācībām vasarā) un augustā (mācībā rudenī).

Izglītības attīstības centrs turpina darbu ar trešo valstu valstspiederīgajiem projektā "Dzīvoju Latvijā - mācos latviešu valodu", kurā organizējam latviešu valodas prasmes apguvi. Kursu nodarbības grupām uzsāksim 2017.gada janvārī un tām jau esam saņēmuši pietiekamu dalībnieku pieteikumu skaitu. Nākamo pieteikšanos latviešu valodas apguves grupām organizēsim 2017.gada maijā. Vairāk informācijas pa tālruni 67503730 vai e-pastu iac@latnet.lv.

2016.gada novembrī un decembrī esam aktīvi strādājuši, piesaistot un intervējot projekta potenciālos dalībniekus - latviešu valodas apguvējus. 2017.gada 9.,10.,11. un 24.janvārī darbu uzsāks 6 latviešu valodas apguves kursu A un B līmeņa grupas. Interese par kursiem ir bijusi ļoti liela un visus interesentus neesam varējuši iekļaut šajās grupās, kopumā pieteikušies vairāk kā 300 cilvēki. Tie ir gan cilvēki, kas ieradušies Latvijā pēdējo 2 mēnešu laikā, gan cilvēki, kas šeit dzīvo jau 5 un vairāk gadus. Latviešu valodas mācībām pieteikušies dalībnieki, kas pārcēlušies uz dzīvi Latvijā no Krievijas, Ukrainas, Baltkrievijas, Azerbaidžānas, Kazahstānas, Uzbekistānas, Turkmenistānas, Izraēlas, Kanādas, Ķīnas, Korejas, Indijas, Kubas, Ekvadoras, Panamas, Venecuēlas, Meksikas, Sīrijas, Libānas, Turcijas, Irākas.

Nākamās kursu grupas plānojam 2017.gada vasarā un rudenī, lai nodrošinātu latviešu valodas kursu intensīvu norisi, esam paplašinājuši latviešu valodas pasniedzēju kolektīvu.

Reģistrēties