Aktuālie projekti

Atbalsts Latvijas jauniešu medijpratībai

Projekta norise: 2017. gada oktobra līdz 2019. gada februārim

Izglītības attīstības centrs (IAC) no 2017. gada oktobra līdz 2019. gada februārim īsteno projektu “Atbalsts Latvijas jauniešu medijpratībai” (Nr.S-LG750-17-GR-080). Projektu finansiāli atbalsta ASV vēstniecība. Projekta mērķis ir stiprināt demokrātiskās vērtības Latvijas sabiedrībā, sekmējot jauniešu medijpratību. Projekta uzdevumi ir izstrādāt jauniešu medijpratības programmu un mācību materiālus, aprobēt tos un integrēt Latvijas vispārizglītojošo skolu mācību saturā, pilnveidot pedagogu profesionālo kompetenci medijpartībā.

Lasīt tālāk

Dzīvoju Latvijā - mācos latviešu valodu

Projekta norise: 2016.gada 15.novembra līdz 2018.gada 31.decembrim

Projekta „Dzīvoju Latvijā - mācos latviešu valodu” mērķis ir nodrošināt latviešu valodas apguvi trešo valstu valstspiederīgajiem, kas veicinās viņu iekļaušanos izglītības sistēmā un darba tirgū Latvijā. Tā sasniegšanai 26 mēnešu laikā IAC piedāvās 120 stundu intensīvus latviešu valodas apguves kursus 300 trešo valstu valstspiederīgajiem.

Lasīt tālāk

Izzināt.Pieredzēt. Rīkoties. DALĪTIES.

Projekta norise: 2017.gada decembris - 2018.gada marts

EXPLORING. BELONGING. ACTING -  OUTSPREADING. (2nd stage)
Youth integration end empowerment Project

Projekts "Izzināt. Pieredzēt. Rīkoties. DALĪTIES." ir  turpinājums jeb 2. solis 2017.gadā IAC īstenotajam projektam "Izzināt. Pieredzēt. Rīkoties.", lai apkopotu, izvērtētu un dalītos ar projekta  sasniegumiem. Balstoties uz paveikto un priecājoties par iegūto atzinību par skolu iesaisti un inovatīvajām darbībām, uzsākta projekta izvērtēšanas un pieredzes popularizēšanas daļa. Tieši tāpēc projekta nosaukumā nācis klāt vēl viens aktīvs vārds – DALĪTIES. 

Lasīt tālāk

Izzināt. Pieredzēt. Rīkoties.

Projekta norise: 2016. gada 14.novembra līdz 2017.gada 15.augustam

Jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas projekts.

Piederības sajūta gan savai skolai un kopienai, gan valstij veidojas, tās iepazīstot un piedaloties mērķu izvirzīšanā un kopīgā īstenošanā. Aktīvas iesaistes un partnerības veidošanas pamatā ir efektīva saziņa,  vienota izpratne par notiekošajiem procesiem sabiedrībā vietējā un globālā kontekstā. Tāpēc Izglītības attīstības centrs (IAC) ar Britu padomes Latvijā atbalstu 2016.gada novembrī sāk īstenot projektu, kura ietvaros skolu jauniešiem un skolotājiem no 12 Latvijas skolām būs iespēja papildināt zināšanas par  Latviju, attīstīt līdzdalības un kritiskās domāšanas prasmes un apliecināt savu prasmi un attieksmi darbībā.

Lasīt tālāk