Aktuālie projekti

Starpkultūru komunikācija un sadarbība profesionālai izaugsmei

Projekta norise: 2019. gada 1. janvāris – 2020. gada 30. jūlijs

Projekta  „Starpkultūru komunikācija un sadarbība profesionālai izaugsmei” mērķis stiprināt dažādu jomu speciālistu  zināšanas kultūru daudzveidībā un starpkultūru dialoga prasmes, pilnveidot spēju īstenot trešo valstu pilsoņu* integrācijas pasākumus dažādos valsts pārvaldes un pakalpojumu sniegšanas līmeņos, kā arī paaugstināt speciālistu kapacitāti savstarpējā atbalsta sniegšanā un darbību koordinēšanā.

*Trešo valstu pilsoņi ir ikviena persona, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsonis. 

Projekta vispārīgais mērķis - līdzdalība ilgtspējīgas koordinācijas sistēmas izveidē un darbībā, kas veicina trešo valstu pilsoņu atbalstu un integrāciju Latvijā.

Lasīt tālāk

Dzīvoju Latvijā - mācos latviešu valodu (2.posms)

Projekta norise: 2019.gada 1.janvāris - 2020.gada 31.decembris

Projekta „Dzīvoju Latvijā - mācos latviešu valodu” mērķis ir nodrošināt latviešu valodas apguvi trešo valstu valstspiederīgajiem, kas veicinās viņu iekļaušanos izglītības sistēmā un darba tirgū Latvijā. Tā sasniegšanai 24 mēnešu laikā IAC piedāvās 120 stundu intensīvus latviešu valodas apguves kursus 350 trešo valstu valstspiederīgajiem kopumā 28 grupām dažādos valodas līmeņos un 4 latviešu valodas klubos valodas lietošanas atbalstam pēc 120 stundu kursu noslēguma.

Lasīt tālāk

Dzīvot, mācīties un strādāt KOPĀ

Projekta norise: 14/11/2018

Jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas projekts
Living, learning and working TOGETHER. Youth integration and empowerment project

Projektu īsteno Izglītības attīstības centrs sadarbībā ar British Counil Latvia

Balstoties uz iepriekšējos gados gūto pieredzi, Izglītības attīstības centrs (IAC) sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā 2018.gada novembrī uzsāk īstenot  jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas projektu “Dzīvot, mācīties un strādāt KOPĀ”.

Projekta mērķis

Sniegt jauniešiem un pedagogiem no dažādām Latvijas skolām daudzveidīgas iespējas iesaistīties interaktīvās, jēgpilnās darbībās kopā ar vienaudžiem un kolēģiem no citām skolām, lai papildinātu zināšanas un izpratni par Latviju Eiropas un globālo vērtību kontekstā, spēcinātu piederības sajūtu un izprastu izvēļu un iespēju dažādību, kas rada pamatus katra personīgajai un sabiedrības kopīgajai nākotnei.

Lasīt tālāk