Aktuālie projekti

Atbalsts mediju izglītībā skolām un sabiedrībai

Projekta norise: 2020. gada augusts - 2021. gada jūnijs

Izglītības attīstības centrs (IAC) no 2020. gada augusta līdz 2021. gada jūnijam īsteno projektu “Atbalsts mediju izglītībā skolām un sabiedrībai” (“Tools in Media education for Schools and Society”).  Projektu finansiāli atbalsta ASV vēstniecība Latvijā.

Projekta mērķis ir stiprināt demokrātiskās vērtības Latvijas sabiedrībā, sagatavojot pedagogus medijpratības integrēšanai mācību un audzināšanas darbā un veicinot jauniešu medijpratību. Projekta ietvaros tiek izstrādāta 36 h pedagogu profesionālās pilnveides programma “Ceļvedis medijpratībā”.

Lasīt tālāk

Dzīvoju Latvijā - mācos latviešu valodu (2.posms)

Projekta norise: 2019.gada 1.janvāris - 2020.gada 31.decembris

Projekta „Dzīvoju Latvijā - mācos latviešu valodu” mērķis ir nodrošināt latviešu valodas apguvi trešo valstu valstspiederīgajiem, kas veicinās viņu iekļaušanos izglītības sistēmā un darba tirgū Latvijā. Tā sasniegšanai 24 mēnešu laikā IAC piedāvās 120 stundu intensīvus latviešu valodas apguves kursus 350 trešo valstu valstspiederīgajiem kopumā 28 grupām dažādos valodas līmeņos un 4 latviešu valodas klubos valodas lietošanas atbalstam pēc 120 stundu kursu noslēguma.

Lasīt tālāk

Dzīvot Latvijā

Projekta norise: 09/03/2020 - 31/12/2020

Izglītības attīstības centrs (IAC) no 2020. gada 9. marta līdz 2020. gada 31. decembrim īsteno projektu „Dzīvot Latvijā” (Nr. PMIF/8/2019/3/02). Projekts tiek īstenots  Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda un Latvijas valsts budžeta finansējumu.

Projekta mērķis ir īstenot integrācijas programmu, kas sekmē mērķa grupas iekļaušanos Latvijas sabiedrībā. Projekta mērķa grupa ir trešo valstu pilsoņi un personas, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība (bēgļi, patvēruma meklētāji un personas, kurām piešķirts alternatīvais statuss), un kuras likumīgi uzturas Latvijas teritorijā. Projekta vispārīgais mērķis ir veicināt šo personu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā.

Lasīt tālāk

Medijpratība skolām

Projekta norise: 2019.gada augusts - 2020.gada decembris

Izglītības attīstības centrs (IAC) no 2019. gada augusta līdz 2020. gada decembrim īsteno projektu “Medijpratība skolām” (Media literacy for schools) Projektu finansiāli atbalsta ASV vēstniecība.

Izglītības attīstības centrs (IAC) piedāvā pedagogiem apgūt profesionālās pilnveides programmas par medijpratību un kritisko domāšanu. Programmu apguve notiek ASV vēstniecības Latvijā finansēta projekta “Medijpratība skolām” ietvaros. Interesentiem ir iespēja pieteikties līdzdalībai 6h vai 24h programmā. Vairāk par projektu un pieteikšanos lasiet raksta turpinājumā.

Lasīt tālāk