Aktuālie projekti

Atbalsts Latvijas jauniešu medijpratībai

Projekta norise: 2017. gada oktobra līdz 2019. gada februārim

Izglītības attīstības centrs (IAC) no 2017. gada oktobra līdz 2019. gada februārim īsteno projektu “Atbalsts Latvijas jauniešu medijpratībai” (Nr.S-LG750-17-GR-080). Projektu finansiāli atbalsta ASV vēstniecība. Projekta mērķis ir stiprināt demokrātiskās vērtības Latvijas sabiedrībā, sekmējot jauniešu medijpratību. Projekta uzdevumi ir izstrādāt jauniešu medijpratības programmu un mācību materiālus, aprobēt tos un integrēt Latvijas vispārizglītojošo skolu mācību saturā, pilnveidot pedagogu profesionālo kompetenci medijpartībā.

Lasīt tālāk

Dzīvoju Latvijā - mācos latviešu valodu

Projekta norise: 2016.gada 15.novembra līdz 2018.gada 31.decembrim

Projekta „Dzīvoju Latvijā - mācos latviešu valodu” mērķis ir nodrošināt latviešu valodas apguvi trešo valstu valstspiederīgajiem, kas veicinās viņu iekļaušanos izglītības sistēmā un darba tirgū Latvijā. Tā sasniegšanai 26 mēnešu laikā IAC piedāvās 120 stundu intensīvus latviešu valodas apguves kursus 300 trešo valstu valstspiederīgajiem.

Lasīt tālāk

21.gadsimta prasmes: līdzdalība, sadarbība, vienotība

Projekta norise:

Šajā vasarā turpinām sadarbību ar British Council un rīkojam Vasaras skolu pedagogiem, lai veicinātu līdzdalību, sadarbību un vienotību - prasmes, kas 21.gadsimā būtiskas katram no mums, kā arī jauniešiem, kuri šobrīd mācās. 

Lasīt tālāk