Aktuālie projekti

Satikt

Projekta norise: 2023. gada janvāris – 2024. gada septembris

Izglītības attīstības centrs (IAC) 2023. gada janvārī  uzsāk īstenot projektu “Satikt”  2023.LV/NVOF/MAC/104/19. Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Projekta mērķis ir stiprināt demokrātiju un pilsoniskas sabiedrības ilgtspēju, paaugstinot pedagogu un jauniešu izpratni par pilsonisko sabiedrību, prasmi īstenot iekļaujošas pilsoniskās līdzdalības aktivitātes un sociāli atbildīgi pārstāvēt vietējo kopienu cilvēku tiesību ievērošanu, apgūstot pilsoniskās kompetences programmu “3i: izprast, iesaistīties, iekļaut”.

Lasīt tālāk

Iecietības kultūras stiprināšana skolu vidē

Projekta norise: 01.10.2022.- 31.03.2024.

Izglītības attīstības centrs iniciējis šo projektu ar mērķi  paaugstināt pedagogu profesionālo kompetenci cilvēktiesību jomā un uzlabot pedagogu dažādības vadības prasmes, savukārt  jauniešu auditorijā  - paaugstināt izpratni par cilvēktiesībām un līdzdalības aktivitāti lēmumu pieņemšanā skolas dzīvē.   

Lai sasniegtu mērķi, projektā tiks organizētas izglītojošas un radošas aktivitātes: 1) izpēte par jauniešu attieksmi saistībā ar iecietību un diskrimināciju 10 skolās un kopienās, 2) mācību programmas sagatavošana cilvēktiesību kompetences veicināšanai izglītības vidē, 3) mācību semināru cikls 10 skolu pedagogiem un jauniešiem, 4) mācību materiālu aprobācija skolās, 5) radošās iniciatīvas - kultūru tikšanās, 6) iecietības kalendārs - skolu iniciatīvu pieredzes apkopojums.

Lasīt tālāk

Skolēni – mācību procesa līdzautori

Projekta norise: 2020. gada 1. decembris – 2023. gada 30. aprīlis

ERASMUS + STRATEGIC PARTNERSHIP project

2020. gada decembrī IAC uzsāka Erasmus + projektu Learners as Co-creators of Their Own Learning (LeCoLe).

IAC projektā iesaistās sadarbībā ar LR IZM Valsts izglītības satura centru www.visc.gov.lv,
Islandes universitāti (University of Iceland) www.hi.is,
MARINO izglītības institūtu Īrijā  (MARINO INSTITUTE OF EDUCATION) www.mie.ie,
Eiropas Izglītības un mācību institūtu Grieķijā (European Education & Learning Institute) www.eeli.edu.gr,
Portugāles Skolu administrācijas ģenerāldirektorātu (DGAE) www.portugal.gov.pt.

LeCoLe mērķis ir iepazīstināt ar projekta dalībvalstu pieredzi un labās prakses piemēriem, kā veidot tādu mācību vidi, kas veicina skolēnu un pedagogu aktīvu sadarbību, mācīšanos vienam no otra un līdzatbildību par mācību procesa plānošanu, īstenošanu un novērtēšanu skolā un ārpus tās. Skolēni kļūst par savas mācīšanās līdzautoriem. 

Projekta LeCoLe mājas lapa

Saite uz raidierakstiemPieredzes materiāls & atbalsta materiāli raidierakstiem

Pētījums angļu valodā

Lasīt tālāk

Kritiskā domāšana demokrātijas principu stiprināšanai

Projekta norise: 2022.gada augusts - 2023.gada maijs

Izglītības attīstības centrs (IAC) no 2022. gada augusta līdz 2023. gada maijam īsteno projektu “Kritiskā domāšana demokrātijas principu stiprināšanai” (“Critical thinking for strengthening democratic principles”).  Projektu finansiāli atbalsta ASV vēstniecība Latvijā.

Projekta mērķis ir stiprināt demokrātijas principus Latvijas pilsoniskās sabiedrībā.  Projekta ietvaros tiek izstrādāta pedagogu profesionālās pilnveides programma un materiāli "Kritiskā domāšana demokrātijas principu un sabiedrības drošības stiprināšanai".

Lasīt tālāk

Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem

Projekta norise: 2022.gada jūnijs - 2022.gada decembris

Līguma Nr. 2023.LV/LVUKR/01 un Līguma Nr. 2022.LV/LVUKR/18

No 2023.gada marta Izglītības attīstības centrs turpina latviešu valodas nodarbību organizēšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem. Šo kursu ietvaros kursanti varēs apgūt latviešu valodu gan pamata (A1), gan nākamajos līmeņos. 

2022.gada jūnijā Izglītības attīstības centrs uzsāka latviešu valodas kursu nodarbību organizēšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem. Šo kursu ietvaros, kursanti varēja apgūt latviešu valodu A1 līmenī 120 stundu apjomā attālināti vai klātienes grupās (Rīgā, Dzirnavu ielā 34a-8), un kopš 2022.gada oktobra arī A2 līmenī.

Programmas "Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem" mērķis ir veicināt latviešu valodas lietojumu Ukrainas civiliedzīvotāju vidū, nodrošinot latviešu valodas mācības pieaugušajiem vismaz 120 akadēmisko stundu apmērā, visos Latvijas reģionos. Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no  piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

 

Lasīt tālāk