• LAI JAUNU SASNIEGUMU VIRSOTNES UN SPĒKS TO IEKAROŠANAII JAUNAJĀ MĀCĪBU GADĀ!
  • Latviešu valodas nodarbības trešo valstu valstspiederīgajiem
    Lasīt tālāk
Adrese: Dzirnavu iela 34a - 8, Rīga
E-pasts: iac@latnet.lv

Jaunums

Cilvēki valodas mācās dažādi

Cilvēki valodas mācās dažādi. Mācoties, ir svarīgi saprast, kuri ir tie apstākļi, stimuli, kas palīdz saprast dzirdēto, izteikt savas domas mutvārdos un rakstve...
Lasīt tālāk

Pieteikšanās kursiem par vērtībizglītību septembrī/oktobrī

 Vērtību dimensija kompetenču pieejas īstenošanā mācību un audzināšanas darbā (36 h) (programma tik īstenota Izglītības un zinātnes ministrijas iepirkuma Nr. IZ...
Lasīt tālāk

Pilnas riekšavas iedvesmas un praktisku rīku jaunajam darba cēlienam

Tā īsumā var raksturot izvērtējuma anketās ierakstītās un atvadu brīdī izteiktās Izglītības attīstības centra (IAC) rīkotās Vasaras skolas “Pedagoga profesionāl...
Lasīt tālāk
Visi jaunumi >>