Piedāvājam

IAC darbijas jomas

Darbības virzieni: pilsoniskā izglītība un līdzdalība; sabiedrības integrācija, medijpratība un kritiskās domāšanas veicināšana; globālā/ attīstības izglītība, dalība politikas un izglītības politikas veidošanā; starptautiskā sadarbība un pieredzes apmaiņa; informācijas pieejamības un atpazīstamības veicināšana.

Mērķauditorija ir izglītības speciālisti, jaunieši, valsts un pašvaldību institūciju darbinieki, dažādu profesionālo jomu speciālisti, NVO pārstāvji, vietējo kopienu aktīvie iedzīvotāji, trešo valstu valstspiederīgie.

Darba formas

  • profesionālās pilnveides programmu izstrāde un ieviešana iestādēm un organizācijām
  • mācību programmas, projekti, atbalsta pasākumi dažādām grupām
  • ekspertu konsultācijas un semināri
  • darba grupu un konferenču organizēšana un vadīšana
  • mācību un metodisko līdzekļu veidošana

IAC resursu centrā ir bagātīga pedagoģiskās literatūras kolekcija, ar kuru var iepazīties un izmantot, iepriekš vienojoties par tikšanās laiku. 

Darba telpas nelieliem semināriem, grupu darbam vai diskusijām. Piedāvājam arī prezentāciju tehniku un nodrošinām kafijas pauzes.