Dzīvoju Latvijā - mācos latviešu valodu (3.posms)

Dzīvoju Latvijā - mācos latviešu valodu (3.posms)

2021.gada 1.janvāris - 2022.gada 30.septembris

Projekts „Dzīvoju Latvijā - mācos latviešu valodu (3.posms)” ir turpinājums iepriekšējo gadu IAC integrācijas jomas projektiem un tā mērķis ir nodrošināt latviešu valodas apguvi trešo valstu valstspiederīgajiem un personām, kas likumīgi uzturas Latvijas teritorijā, izglītībai un darba tirgus vajadzībām. 

Projekta 21 mēneša laikā IAC piedāvās 120 stundu intensīvus latviešu valodas apguves kursus dažādos valodas līmeņos 400 trešo valstu valstspiederīgajiem kopumā 35 klātienes un attālinātajās grupās.

22/02/2021

Laiks skrien, un pagājis jau mēnesis kopš mācību uzsākšanas. Mācāmies attālināti. Tāpēc būtisks ir jautājums, kā jūtas kursanti un kādi ir viņu secinājumi par valsts valodas apguvi attālināti. Lai gūtu atbildes uz šo jautājumu, tika uzklausītas valsts valodas prasmes B līmeņa apguvēju domas. Vairāk 

************************************

18/01/2021

2021.gada janvārī esam uzsākuši attālināto grupu komplektēšanu. Vairāk kā 150 trešo valstu valstspiederīgie ir pieteikušies attālinātajām mācībām A1, A2, B1 un B2 līmeņa grupās. Jāatzīst, ka neskatoties uz sarežģītajiem apstākļiem iebraucēju vēlme mācīties latviešu valodu nav mazinājusies, joprojām nevaram apmierināt visu klientu vēlmes un piedāvāt tik daudz grupu, cik nepieciešams. 

uzsakam1

Projekta vispārīgais mērķis ir veicināt personu, kuras ir trešo valstu pilsoņi un kuras likumīgi uzturas Latvijas teritorijā, iekļaušanos Latvijas Republikas izglītības sistēmā un darba tirgū, kā arī uzlabot pakalpojumu pieejamību mērķgrupai.

Projekts (Nr.PMIF/6/2020/3/02 ) tiek īstenots  Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda ietvaros ar Eiropas Savienības (75%) un Latvijas valsts budžeta (25%) finansējumu.  Projekta kopējās izmaksas 275 520,71 eiro. 

Projekta komanda:
Linda Kluša (projekta vadītāja)
Aija Kalve (pedagoģiskā vadītāja)
Līga Puniņa (mērķa grupas koordinatore)
Aija Rusiņa (grāmatvede)
Danute Grīnfelde (tehniskais atbalsts attālinātajām mācībām)

plakats LV3