Turpinās latviešu valodas mācības iebraucējiem Latvijā

Turpinās latviešu valodas mācības iebraucējiem Latvijā

10/04/2018

Ar intensīvu sešu latviešu valodas grupu mācību darbu ir sācies projekta "Dzīvoju Latvijā - mācos latviešu valodu" otrais gads. No 2018. gada janvāra mācības A un B valodas līmeņa grupās uzsāka vairāk kā 110 trešo valstu valstspiederīgie. 

Visvairāk mācīties gribētāju ir iesācēju jeb A valodas līmeņa grupās - tādas šajā pavasarī piedāvājam četras ar iespējām mācīties valodu gan pa dienu, gan darba dienu vakaros un sestdienās. Cenšamies piedāvāt dažādas iespējas apgūt valodu,  respektējot kursantu vajadzības pretī sagaidot aktīvu un ieinteresētu mācību darbu. Nereti cilvēki izmanto iespēju pieteikties apgūt valodu bez maksas, taču regulāram mācību darbam nav gatavi.

Kopumā iespējams apgūst 120 stundu mācību kursu, kas ilgst 3-4 mēnešus. IAC grupās mācās arī trešo valstu pilsoņi, kas latviešu valodu jau mācījušies iepriekš, līdz ar to tagad papildina savas zināšanas un prasmes A2 vai B1 līmenī. Kopā mācīšanās iebraucējiem mūsu valstī sniedz ne tikai iespēju apgūt latviešu valodas prasmes, kas nepieciešamas ikdienā un darbā, bet arī veidot savstarpējos kontaktus ar citiem kursantiem, tādējādi paplašinot savu paziņu loku un iegūstot vairāk pieredzes dzīvei svešā valstī. Vairāku valodas grupu kursanti turpina tikties un sazināties pēc valodas mācību beigām. 

Pirmās 2018.gada grupas noslēdzas aprīļa vidū un beigās, kad visi tie, kas sagatavojušies, kārto IZM VISC organizēto valsts valodas prasmes pārbaudi, lai saņemtu valodas prasmes līmeni apliecinošu sertifikātu. 

Analizējot  kursantu atbildes  kursu izvērtējuma anketās, nākas secināt, ka gandrīz visi dalībnieki ir uzsvēruši  nepieciešamību turpināt mācības kursos, jo: ,, stundu ir par maz, lai iemācītos brīvi runāt’’,  ,,valodas prasme A līmenī nerada iespēju integrēties Latvijas sabiedrībā’’,  ,,labi iesākts, taču vajadzētu nodrošināt valodas tālāku  apguvi citos kursos ‘’,  ,,gribētu apgūt latviešu valodu C līmenī, taču nezinu, vai būs tādi kursi…’’.  Kāda kursante raksta, ka  ,,Rīgā maz cilvēku runā latviešu valodā, tāpēc nevaru ikdienā pilnveidot savu latviešu valodas prasmi…’’, un tas pilnībā apstiprina stereotipu par to, ka valsts valodu var apgūt tikai kursos. Tādējādi projekta komandai bija būtiski noskaidrot, cik lielā mērā kursos iegūtās valsts valodas prasmes kursanti izmanto  ārpus kursiem reālajā dzīvē. Foto 

A līmeņa valsts valodas prasmes apguvēji ir atbildējuši, ka latviešu valodu cenšas lietot:

  • iepērkoties tirgū un lielveikalos;
  • braucot  pilsētas sabiedriskajā transportā;
  • sazinoties ar kaimiņiem un citiem vecākiem pirmsskolas iestādēs vai skolā.

Tomēr lielākā daļa kursantu  atzīst, ka latviešu valodu lieto tikai kursos, jo  saziņā ārpus kursiem kautrējas  runāt un rakstīt ar kļūdām.

B līmeņa valsts valodas prasmes apguvēji ir atbildējuši, ka latviešu valodu  lieto:

  • aizpildot dokumentus (iesniegums, anketa, CV);
  • atbildot uz jautājumiem darba intervijā;
  • pildot darba pienākumus;
  • palīdzot bērniem mācībās;
  • lasot ierakstus e-klasē;
  • sazinoties ar pedagogiem skolā vai pirmsskolas iestādē.

Lielākā daļa kursantu atzīst, ka sadzīves situācijās latviešu valodu lieto maz, jo gandrīz vienmēr (iepērkoties, iegūstot informāciju, izmantojot kādus pakalpojumus u.t.t.) ir iespēja  lietot krievu vai angļu valodas. 

Nākamās grupas latviešu valodas apguvei IAC projekts "Dzīvoju Latvijā - mācos latviešu valodu" piedāvā jūnija sākumā. Šiem kursantiem būs iespēja mācīties latviešu valodu (120 stundas) līdz augusta beigām.

Novēlam veiksmi mācībās un ceram uz labiem rezultātiem valodas prasmes pārbaudēs! 

LearningLatvian3
Projekts (Nr.PMIF/6/2016/1/02) tiek īstenots no 2016.gada 15.novembra līdz 2018.gada 31.decembrim Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda ietvaros ar Eiropas Savienības (75%) un Latvijas valsts budžeta (25%) finansējumu.