Viens posms latviešu valodas apguvē ir beidzies

Viens posms latviešu valodas apguvē ir beidzies

24/04/2017 / Ievietoja: IAC

Pirms četriem mēnešiem sešas grupas projektā ,,Dzīvoju Latvijā - mācos latviešu valodu’’ uzsāka latviešu valodas apguvi. Sākumā likās, ka šie četri mēneši ir ļoti ilgs laiks, taču tagad, aprīļa beigās, gan valodas apguvējiem, gan projekta komandai šķiet, laiks skrējis vēja spārniem, un pirmās divas grupas jau dodas uz latviešu valodas atestācijas eksāmenu.

Katram cilvēkam, uzsākot mācības, ir kāds mērķis. Tādus sev izvirzīja arī kursu dalībnieki, visbiežāk akcentējot, ka latviešu valodas apguves mērķis ir: nokārtot atestācijas eksāmenu, atrast darbu, palīdzēt bērniem mācībās, prast sazināties valsts valodā un iepazīt latviešu kultūru. Apkopojot dalībnieku kursa noslēguma anketas, var secināt, ka gandrīz visi kursanti uzskata - sev izvirzītais mērķis ir sasniegts.

Protams, 120 stundās pilnībā nav iespējams apgūt valodu, it īpaši tad, ja tas ir bijis pirmais latviešu valodas apguves posms, taču tas ir labs starts, lai uz apgūtā pilnveidotu savas latviešu valodas prasmes. Ne velti vairāki dalībnieki uzsver – būtu labi, ja varētu mācīties ilgāk. Citi atzīst, ka mācības tiks turpinātas. ,, Kursos esmu ievērojami paaugstinājusi latviešu valodas prasmju līmeni’’, ,,Pirms četriem mēnešiem es nezināju pat alfabētu, bet tagad protu tik daudz!’’, ,,Pateicoties skolotājai Maijai, jaunajām mācību grāmatām un mācību materiāliem, teicamajai kursu organizācijai, man beidzot parādījās interese par latviešu valodu’’, tā savās dienasgrāmatās ir rakstījuši kursu dalībnieki.

Par to , kāds ir bijis šis latviešu valodas apguvei atvēlētais laiks, lielā mērā liecina kursantu atziņas:
,,Man mācības ļoti patika, kaut gan dažreiz bija grūti, vienmēr saņēmu atbalstu. Bija gan grāmatas, gan mācību materiāli, un tas arī palīdzēja. Iepriecināja bonusi – konfektes un dzeramais ūdens.’’
,,Vēlos teikt paldies par šiem latviešu valodas kursiem, jo visas nodarbības deva pozitīvas emocijas, un beidzot, dzirdot latviešu valodu , man nav baiļu, kaut gan runāt vēl ir pagrūti.’’
,,Kā es mācījos latviešu valodu? Ar prieku un pozitīvām emocijām. Rakstīt pareizi ir grūti, taču varu lasīt un saprotu , ko man jautā. Varu arī atbildēt uz jautājumiem. Man likās vērtīgi, ka latviešu valodas apguve tika saistīta ar Latvijas vēstures, kultūras un latviešu tradīciju iepazīšanu. Tas bija interesanti.’’
,,Paldies, paldies, paldies! Mācījos latviešu valodu un ne tikai to. Šie kursi bija vienīgā vieta, kur man atļāva dziedāt. Viss bija labi. Konfekšu maz, bet ūdens daudz. Gribētos, lai būtu vairāk tādu skolotāju kā Maija, vairāk tādu kursu kā šie.’’
,,Viss bija ļoti labi: brīnišķīga kursu organizācija, pozitīva atmosfēra un attiecības, jēgpilns process un, pats galvenais, rezultāts. Man palīdzēja arī vienkāršie un saprotamie mācību līdzekļi. Man ļoti patika mācīties kursos. Tika radīta pārliecība, ka latviešu valodu var iemācīties un iemīlēt.’’

Projekta komanda saka kursantiem paldies par pacietību, mērķtiecību un centību, cerot, ka kopā paveiktais darbs būs devis pozitīvu rezultātu.

LearningLatvian3
Projekts (Nr.PMIF/6/2016/1/02) tiek īstenots no 2016.gada 15.novembra līdz 2018.gada 31.decembrim Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda ietvaros ar Eiropas Savienības (75%) un Latvijas valsts budžeta (25%) finansējumu.