Cilvēki valodas mācās dažādi

Cilvēki valodas mācās dažādi

10/09/2018

Cilvēki valodas mācās dažādi. Mācoties, ir svarīgi saprast, kuri ir tie apstākļi, stimuli, kas palīdz saprast dzirdēto, izteikt savas domas mutvārdos un rakstveidā, kas motivē iet uz nodarbībām  un veikt mājas darbus.

Kursu noslēgumā  trīs grupu kursanti izteica savas domas par valsts valodas apguves pozitīvo pieredzi. Apkopojot tās, secinām, ka apgūt valsts valodu kursantiem palīdz:

  • Pozitīvs mikroklimats grupā. Šeit tiek uzsvērts, ka svarīgas ir gan kursantu savstarpējās attiecības, gan skolotājas prasme uzmundrināt, atbalstīt, pajokot.
  • Noteikta, nemainīga mācību nodarbību struktūra, piemēram, nodarbības sākumā vienmēr tiek veltīts laiks mājas darba izskatīšanai un atbildēm uz jautājumiem, pēc tam klausīšanās uzdevumi, tad runāšana u.t.t. 
  • Regulāri mājas darbi un to analīze. Kursanti atzīst, ka atliek tikai pāris reižu neizpildīt uzdoto, un jau liekas, ka mājas darbi nav svarīgi.
  • Kursu sākumā apgūtas frāzes, leksika, kas lietojama sadzīves situācijās, piemēram, veikalā, sabiedriskajā transportā, kafejnīcā, kā arī skolotājas iedrošinājums tās lietot. Tas iedrošina un rada pārliecību, ka valodas mācībās ior progress.
  • Iespēja  iegūt mācību materiālus sociālajos tīklos. 22.grupas kursanti stāsta par pieredzi  facebook, kurā kāds no kursantiem izveidoja sadaļu  ,,Atkārtošana –zināšanu māte’’, ievietojot tajā visus  nodarbībās iegūtos  mācību papildmateriālus.
  • Mācību materiāli internetā, it īpaši tad , ja skolotāja ir ieinteresēta arī nodarbību laikā pievērst tiem uzmanību.
  • Iespēja komunicēt valsts valodā sociālajos tīklos.

Septembra sākumā darbu uzsākušas šī projekta trīs pēdējās grupas. Kursantu atziņas tiks ņemtas vērā. Lai veicas!

zglītības attīstības centra projekts „Dzīvoju Latvijā – mācos latviešu valodu” (Nr.PMIF/6/2016/1/02) tiek īstenots Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda ietvaros ar Eiropas Savienības (75%) un Latvijas valsts budžeta (25%) finansējumu.
LearningLatvian3