Piedalies un veido nākotni!

Piedalies un veido nākotni!

2021. gada februāris - 2021.gada oktobris

Izglītības attīstības centrs (IAC) 2021. gada februārī   uzsāk īstenot projektu “Piedalies un veido nākotni!” Nr. 2021.LV/NVOF/MAC/024/23. Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Projekta mērķis ir stiprināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējību un sociālo un politisko atbildību, īstenojot jauniešu pilsoniskās līdzdalības aktivitātes -  izglītojoties par Satversmē noteiktām demokrātiskām vērtībām un praktizējot pilsonisko līdzdalību pašvaldību vēlēšanu simulācijās un diskusijās par jaunatnes līdzdalību rīcībpolitikas veidošanā.

20/10/2021

Projekta “Piedalies un veido nākotni!” noslēguma seminārs

2021. gada 15.oktobrī projekta “Piedalies un veido nākotni!” skolu komandu pārstāvji noslēguma izvērtējuma seminārā pārrunāja projekta pieredzi un apsprieda sadarbības iespējas nākotnē, lai interesantos formātos arī turpmāk veicinātu jauniešu pilsonisko aktivitāti.

Aktīvi darbojoties, deviņi projekta mēneši paskrējuši nemanot, tādēļ noslēguma seminārā projekta skolu komandām bija daudz ko atcerēties un pārrunāt. Produktīvai domu apmaiņai netraucēja arī semināra pārcelšana no klātienes uz zoom platformu, reaģējot uz epidemioloģiskās situācijas saasināšanos valstī. Semināra darba kārtībā bija atskats uz projekta pieredzi un rezultātiem, īpašu uzmanību pievēršot septembrī notikušajām diskusijām “Jauniešu balsis demokrātijai”, ideju apmaiņa par turpmākās sadarbības iespējām, kā arī iepazīšanās ar IAC ekspertu sagatavotajiem materiāliem pilsoniskajā izglītībā. Vairāk 

Foto

****************

12/10/2021

Septembrī septiņās projekta “Piedalies un veido nākotni!” norises vietās – Brocēnos, Daugavpilī, Kalnciemā, Kuldīgā, Ogrē, Ropažos un Viļakā notika jauniešu diskusijas ar politiķiem un politikas ekspertiem.

Diskusiju “Jauniešu balsis demokrātijai” mērķis bija sekmēt jauniešu izpratni par iespējām ietekmēt vietējos politiskos procesus. Diskusiju dalībnieku vidū bija aktīvi un politikā ieinteresēti jaunieši – skolēnu pašpārvalžu pārstāvji, pilsētu un novadu jauniešu domju dalībnieki, NVO aktīvisti, kā arī jaunievēlēto novadu domju deputāti, politikas eksperti, pedagogi, skolu administrācijas pārstāvji.

Diskusijas bija turpinājums pēctecīgam aktivitāšu ciklam, kurā šī gada pavasarī projekta jaunieši pētīja partiju priekšvēlēšanu programmas un tikās ar pašvaldību deputātu kandidātiem, maijā organizēja pašvaldību vēlēšanu simulācijas savās izglītības iestādēs, bet jūnijā analizēja gan simulāciju, gan reālo vēlēšanu rezultātus. Septembrī organizēto reģionālo diskusiju fokusā bija jauno novadu domju uzsāktie darbi un nākotnes ieceres. Jaunieši jautāja, kā deputātiem veicas ar priekšvēlēšanu programmās solīto, piedāvāja savas idejas novadu attīstībai un interesējās, kādā veidā visefektīvāk sadarboties ar vēlētajiem varas pārstāvjiem. Vairāk

Foto

****************

30/08/2021.

Šī gada augustā projekta “Piedalies un veido nākotni!” komandas tikās pilsoniskās līdzdalības programmas otrajā apguves seminārā jeb Vasaras skolā.

17. un 18. augustā Latvijas Universitātes Konferenču un atpūtas kompleksā “Ratnieki” Līgatnes novadā 14 projekta komandas tikās, lai aktīvi un radoši atskatītos uz līdz šim projektā paveikto, apgūtu nākamās programmas sadaļas un plānotu turpmākās pilsoniskās līdzdalības aktivitātes uz vietām. Vairāk 

Foto 

****************

07/06/2021

2021. gada maijā projekta “Piedalies un veido nākotni!” skolās notikušas pašvaldību vēlēšanu simulācijas. Simulācijās skolēni īstenojuši reālajai dzīvei pietuvinātu vēlēšanu procesu, praktiskā darbībā stiprinot savas zināšanas un izpratni par pilsonisko līdzdalību.

Vēlēšanu simulācija ir mācību metode, ar kuras palīdzību, iejūtoties gan vēlēšanu komisijas darbinieku, gan balsotāju lomās, skolēni modelē reālu vēlēšanu situāciju. Maija izskaņā šādu pilsoniskās līdzdalības pieredzi ieguva jaunieši 14 projekta skolās dažādos Latvijas novados.

Vairāk 

Foto no projekta vēlēšanu simulācijām

Foto no projekta reģionālajiem semināriem

******************

24/05/2021

Vēlēšanu ekspertu klubu aktivitātes IAC projekta skolās

Projekta “Piedalies un veido nākotni!” dalībskolās aprīlī un maijā aktīvi darbojas vēlēšanu ekspertu klubi, kuros jaunieši pilnveido savas pilsoniskās līdzdalības zināšanas un prasmes, iepazīstot pašvaldību vēlēšanām pieteikto partiju programmas, tiekoties ar deputātu kandidātiem un vēlēšanu komisiju pārstāvjiem.

IAC projektā “Piedalies un veido nākotni” darbojas 14 skolas, kuras pārstāv 12 jaunizveidotos administratīvos novadus un pilsētas. Sabiedrības interese par vietvaru vēlēšanām ir liela, jo tās pirmo reizi notiks jaunajās teritoriālajās robežās. Tādēļ projekta skolu komandas izveidojušas vēlēšanu ekspertu klubus, kuros  jaunieši tuvplānā iepazīst vietējās politikas norises un personības. Aprīlī skolēni mācību stundās un ekspertu klubu nodarbībās analizējuši vēlēšanām pieteikto partiju programmas, īpašu uzmanību tajās pievēršot jauniešiem būtiskiem jautājumiem. Daudzās skolās notikušas tikšanās ar deputātu kandidātiem un vēlēšanu komisiju locekļiem.

Vairāk

******************

16/04/2021

Pilsoniskās līdzdalības programma “Piedalies un veido nākotni!” pirmais seminārs

2021. gada 14. aprīlī  notika pirmais programmas “Piedalies un veido nākotni!” apguves seminārs Zoom platformā. Seminārā piedalījās  projekta  14 iniciatīvas komandu pārstāvji, kopā 28 dalībnieki no Brocēnu vidusskolas, Daugavpils 12. vidusskolas, Daugavpils 6. vidusskolas, Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas, Jaunogres vidusskola, Kalnciema vidusskolas, Liepājas Raiņa 6. vidusskolas, Ropažu novada vidusskolas, Tukuma 2. vidusskolas, V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas, Valmieras 5. vidusskolas, Valmieras tehnikuma, Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas, Viļakas Valsts ģimnāzijas.

Uzsākot semināru, notika  iepazīšanās ar projektā plānoto, notika dalībnieku līdzšinējās pilsoniskās līdzdalības pieredzes aktualizēšana un turpmāko vajadzību precizēšana, vienošanās par tālākajām aktivitātēm un sadarbības formām. Vairāk

M5

******************

30/03/2021

Noslēdzies skolu konkurss līdzdalībai projektā

Esam gandarīti par izglītības iestāžu lielo ieinteresētību ar projekta starpniecību savās skolās un kopienās aktualizēt pilsoniskās līdzdalības aktivitātes, izglītojoties par Satversmē noteiktām demokrātiskām vērtībām,  praktizējot pilsonisko līdzdalību pašvaldību vēlēšanu simulācijās un diskusijās par jaunatnes līdzdalību rīcībpolitikas veidošanā.

Pateicamies visām skolām par pieteikumu sagatavošanā ieguldīto laiku!

Līdzdalībai projektā ir apstiprinātas 14 izglītības iestāžu veidotas komandas:

Daugavpils 6. vidusskola
Valmieras 5. vidusskola
Ropažu novada vidusskola
Jaunogres vidusskola
V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskola
Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola
Liepājas Raiņa 6. vidusskola
Brocēnu vidusskola
Tukuma 2. vidusskola
Daugavpils 12. vidusskola
Ventspils Valsts 1.ģimnāzija
Viļakas Valsts ģimnāzija
Kalnciema vidusskola
Valmieras tehnikums

Komandās darbosies pedagogi, skolu administrācijas pārstāvji, skolēni, jaunatnes darba organizatori.

******************

Projekta aktivitātes:

  1. Mērķa grupas  -  skolu komandu  izveide. Projektā iesaistījušās 12 kopienu/skolu iniciatīvas komandas - 2 izglītotāji (pedagogi, metodiķi, jaunatnes darba organizētāji u.c.), kuri uz vietām darbosies kopā ar skolēniem, jauniešu līderiem, NVO darbiniekiem u.c. aktīviem vietējo kopienu iedzīvotājiem.
  2. Izglītojošas pilsoniskās līdzdalības aktivitātes. Izstrādāta 24h pilsoniskās līdzdalības programma “Piedalies un veido nākotni!”. Programma ietver zināšanas par  pilsonisko sabiedrību, demokrātiju, pilsonisko līdzdalību, kā arī prasmes kritiski vērtēt informāciju un atbildīgi pieņemt lēmumus. Programmā iekļauta metodika vēlēšanu materiālu analīzei, vēlēšanu simulāciju un citu pilsoniskās līdzdalības iniciatīvu organizēšanai. Programmu apgūs kopienu komandu dalībnieki.
  3. Praktiskas pilsoniskās līdzdalības aktivitātes. 12 projekta norises vietās darbosies vēlēšanu ekspertu klubi, notiks pašvaldību vēlēšanu simulācijas, diskusijas par jauniešu  lomu un interešu pārstāvību vietējās politiskās dienaskārtības veidošanā u.c.
  4. Projekta publicitātes aktivitātes.

 

Aicinām skolas pieteikties projektā par pilsonisko līdzdalību. Pieteikuma veidlapa pieejama šeit.

2021.gada martā Izglītības attīstības centrs (IAC) uzsāk īstenot projektu “Piedalies un veido nākotni!”. Projekta mērķauditorija ir skolēni un pedagogi, kā arī citi vietējā kopienā aktīvi cilvēki - jauniešu viedokļu līderi, NVO dalībnieki u.c.

Aicinām skolas iepazīt demokrātiju darbībā - pirmās pašvaldību vēlēšanas jaunajās administratīvajās robežās rada lielisku iespēju jauniešiem labāk izprast vietējo politiku un apzināt savas iespējas to ietekmēt. Diskusijas par vietējā sabiedrībā nozīmīgiem jautājumiem, partiju priekšvēlēšanu programmu izpēte, tikšanās ar politiķiem un aktīviem jauniešiem no citiem novadiem, vēlēšanu simulācijas skolās, vēlēšanu rezultātu prognožu spēles – tā ir tikai daļa no iecerētajām izzinošajām un azartiskajām aktivitātēm.

Projekta norises plānotas kombinētā formātā (attālināti un klātienē), atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai.

Projekta dalībnieki:

1) Projekta komanda - 2 pieaugušie (pedagogi, skolu administrācijas pārstāvji, izglītības metodiķi, skolēnu pašpārvaldes konsultanti, novadu jaunatnes lietu koordinatori u.c.)

2) Jaunieši (~ 15 cilvēki) - skolēni un citi novadā aktīvi jaunieši (absolventi, novadu/pilsētu jauniešu domju, jaunatnes NVO dalībnieki u.c.)

Skolu pieteikšanās līdzdalībai līdz 2021.gada 23. martam. Pieteikumus lūdzam sūtīt uz e-pastu iac@latnet.lv. Pieteikuma veidlapa pieejama šeit.

Papildus informācija pa telefonu 67503730 vai e-pastā iac@latnet.lv