Kopienas ASS

Kopienas ASS

2022. gada janvāris - oktobris

Izglītības attīstības centrs (IAC) 2022. gada janvārī  uzsāk īstenot projektu “Kopienas ASS – atbildība, sadarbība, solidaritāte”  2022.LV/NVOF/MAC/010/06. Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Projekta mērķis ir veicināt pilsoniskas sabiedrības ilgtspēju un demokrātijas vērtību īstenošanu ikdienas rīcībā, paaugstinot pedagogu un jauniešu pilsoniskās līdzdalības kompetenci - paplašinot  izpratni par pilsonisko līdzdalību un apgūstot pilsoniskās izglītības  programmu “Kopienas ASS: atbildība, sadarbība un solidaritāte”, vienlaicīgi   praktizējot sociāli atbildīgu, sadarbīgu un solidāru iesaisti pilsoniskās līdzdalības iniciatīvās  vietējās kopienās.

10/10/2022

Jauniešu pieredzes tilti

Septembra beigās un oktobra sākumā  projekta “Kopienas ASS - atbildība, sadarbība, solidaritāte” astoņas komandas tikās trīs Jauniešu pieredzes tiltos, lai projektā iesaistīto skolu jaunieši satiktos, iepazīstu viens otru, stiprinātu sadarbības prasmes, padziļinātu  izpratni par pilsoniskās iesaistes daudzveidību un  popularizētu labās prakses pārnesi  izmantošanai citās vietējās kopienās. Vairāk 

Foto no pasākumiem

 ----------------------------------

31/08/2022

Projekta Ilgtspējas forums

Vasaras izskaņā 16. un 17. augustā projekta “Kopienas ASS - atbildība, sadarbība, solidaritāte” dalībnieki tikās Ilgtspējas forumā/Vasaras skolā, lai izvērtētu projektā paveikto, dalītos pieredzē, gūtu jaunas idejas jauniešu pilsoniskās kompetences  stiprināšanā un plānotu turpmākos soļus projekta ilgtspējai.  Foto

Pasākums notika Latvijas Universitātes atpūtas un konferenču kompleksa Ratnieki mācību centrā. Simboliski, ka šobrīd sabiedrībā aktuālās vērtības – atbildība, sadarbība un solidaritāte ir caurvijušas Ratnieku izveidotāja, izcila uzņēmēja un mecenāta Roberta Hirša dzīvi. Ratniekos iesakņotais R.Hirša patriotisma, neatlaidības, cieņpilnas attieksmes un darbīguma gars bija klātesošs Vasaras skolas nodarbībās un noskaņā.  Vairāk

----------------------------------

10/03/2022

2022. gada 3. martā notika projekta “Kopienas ASS– atbildība, sadarbība, solidaritāte!”  dalībnieku pirmā tikšanās - programmas satura apguves seminārs. Seminārā piedalījās  astoņu skolu  komandas - kopā 24 pedagogi.  Katru komandu veido trīs dalībnieki – pedagogi un skolas administrācijas pārstāvji.

Seminārā notika iepazīšanās ar projekta mērķiem,  plānotajām aktivitātēm un savstarpēja projekta komandu iepazīšanās.  

Seminārā dalībnieki apguva programmas “Kopienas ASS: atbildība, sadarbība un solidaritāte” pirmo daļu - trīs konceptus, kas balsta spēcīgu kopienu – atbildība (A), sadarbība (S) un  solidaritāte (S).  IAC eksperti aktualizēja Satversmē noteiktās demokrātiskās vērtības, cilvēktiesības, sociālās atbildības jēdzienu un atbildības praktiskās izpausmes pilsoniskā sabiedrībā, solidaritātes un sadarbības nozīmi un īstenošanas iespējas kopienu līmenī. Seminārā dalībniekiem tika piedāvātas idejas, kā ar jauniešiem sarunāties par sociālo atbildību, kā īstenot pilsoniskās līdzdalības projektus; kā iniciēt pilsoniskās līdzdalības kampaņas kopienas līmenī. Diskusijas raisījās par  solidaritātes iespējām un pilsoniskās sabiedrības atbalstu karā cietušajiem Ukrainas iedzīvotājiem. Dalībniekiem tika aktualizēti cilvēkdrošības un drošumspējas jautājumi.

IAC eksperti seminārā piedāvāja saturisku un metodisku atbalstu pedagogiem, balstoties uz pilnveidotajā mācību saturā noteiktajiem satura akcentiem. Projekta dalībnieki ieguva idejas, kā atbildības, solidaritātes un sadarbības tematiku integrēt dažādu mācību priekšmetu un klases audzinātāja stundās. Vairāk 

Foto

----------------------------------

14/02/2022

Noslēdzies skolu konkurss līdzdalībai projektā

Esam gandarīti par izglītības iestāžu lielo ieinteresētību ar projekta starpniecību savās skolās un kopienās aktualizēt pilsoniskās līdzdalības aktivitātes, veicinot pilsoniskas sabiedrības ilgtspēju un demokrātijas vērtību īstenošanu ikdienas rīcībā, paaugstinot pilsoniskās līdzdalības kompetenci un praktizējot sociāli atbildīgu, sadarbīgu un solidāru iesaisti pilsoniskās līdzdalības iniciatīvās  vietējās kopienās.

Pateicamies visām skolām par pieteikumu sagatavošanā ieguldīto laiku!

Līdzdalībai projektā ir apstiprinātas 8 izglītības iestāžu veidotas komandas:

Babītes vidusskola
Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija
Ilūkstes Raiņa vidusskola
Olaines 2.vidusskola
Rīgas Anniņmuižas vidusskola
Rīgas Purvciema vidusskola
Špoģu vidusskola
Tukuma 2.vidusskola

Komandās darbosies pedagogi, skolu administrācijas pārstāvji, skolēni, jaunatnes darba organizatori.

----------------------------------

Projekta aktivitātes

  • Mērķa grupas  -  skolu komandu  izveide. Projektā iesaistījušās 8 kopienu/skolu iniciatīvas komandas - 3 izglītotāji (pedagogi un skolas administrācijas pārstāvji u.c.), kuri darbosies kopā ar skolēniem, jauniešu līderiem, NVO darbiniekiem u.c. aktīviem vietējo kopienu iedzīvotājiem.
  • Izglītojošas pilsoniskās līdzdalības aktivitātes. Izstrādāta pilsoniskās līdzdalības programma “Kopienas ASS: atbildība, sadarbība un solidaritāte”. Programma ietver jautājumus par Satversmē noteiktajām demokrātiskajām vērtībām, cilvēktiesībām, demokrātijas funkcionēšanas mehānismiem, sociālo atbildību un solidaritāti u.c.  Programma paredz iepazīties ar aktīva pilsoniskuma labās prakses piemēriem,  plānot un īstenot pilsoniskās iniciatīvas vietējās kopienās. Programmu apgūs kopienu komandu dalībnieki.
  • Praktiskas pilsoniskās līdzdalības aktivitātes. 8 projekta norises vietās organizētas pilsoniskās  iniciatīvas, kurās tiks akcentētas atbildības, sadarbības un solidaritātes vērtības kopienā.
  • Projekta publicitātes aktivitātes.

Aicinām skolas pieteikties līdzdalībai projektā

Projektā aicinām piedalīties skolu komandas trīs cilvēku sastāvā. Aicināti pieteikties dažādu mācību priekšmetu skolotāji, klašu audzinātāji, audzināšanas darba koordinatori u.c. speciālisti, kuru darbs saistīts ar jaunatnes darba vadīšanu un pilsonisko izglītību.

Projektā plānoti izglītojoši semināri, aktivitātes projekta norises vietās un dalībnieku vasaras skola. Projekta tematika saistīta ar sociālās atbildības, pilsoniskās līdzdalības, demokrātijas un tiesiskuma jautājumiem, kuri iekļauti pilnveidotajā kompetenču pieejā balstītajā izglītības saturā. Projekta norises plānotas kombinētā formātā (attālināti un klātienē), atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai.

Pieteikuma veidlapa līdzdalībai projektā pieejama šeit