Par mums

Kuldīgas novada Sporta skola ir Kuldīgas novada pašvaldības dibināta un pakļautībā esoša izglītības iestāde.

 

Kuldīgas novada Sporta skola:

  • īsteno bērnu un jauniešu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas;
  • vada metodisko darbu sportā vispārizglītojošajās izglītības iestādēs;
  • īsteno valsts sporta politikas pamatnostādnes un novada sporta politiku;
  • realizē likumā „Par pašvaldībām” un Sporta likumā norādītās funkcijas – rūpēties par veselīga dzīvesveida un sporta aktivitāšu nodrošināšanu visām iedzīvotāju vecuma grupām, sekmējot bērnu un jauniešu vispusīgu fizisko audzināšanu un sporta meistarības izaugsmi.

Kuldīgas novada Sporta skolas iekšējās kārtības noteikumi COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

 

Kuldīgas novada Sporta skolas nolikums

Kuldīgas novada Sporta skolas pašnovērtējuma ziņojums

Kuldīgas novada Sporta skolas maksas pakalpojumi

Manēža

Sporta komplekss

Sporta nams un sporta halle

 Lēmums par līdzfinansējuma apmēru

Kuldīgas novada pašvaldības saistošie noteikumi par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvei

18699859 1893277797356403 1247593180351619514 n3

Direktors: Agris Kimbors
Tālrunis:
+ 371 63321942
Fakss : + 371 63321949
E-pasts: sporta.skola@kuldiga.lv
Dzirnavu 13, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301

Mūsu komanda

16174401 1590102457743979 5805755625872893512 n

Saila Jansone
Direktora vietniece mācību darbā

17883897 1686143948079064 6258211388374573802 n2

 Ivo Solomahins
Direktora vietnieks sporta darbā

10636291 769247769806341 3125570796501373198 n

Uģis Jocis
Sporta organizators

inita sneidere2

Inita Šneidere
Sporta organizatore

Vēsture

Kuldīgas rajona Sporta skola kā Izglītības ministrijas iestāde dibināta 1954.gada 1.septembrī. Pirms tam sporta skola darbojās sabiedriskā kārtā pie "Vulkāna". Kuldīgā tolaik "Vulkāna" sporta namā bija moderna sporta zāle un kabinets, kur strādāja sporta skolas darbinieki. Skolas pirmā direktore – Skaidrīte Pīlādze, sporta veidi: futbols (treneris Heinrihs Freimanis), volejbols (treneris Visvaldis Vilce),basketbols (treneri Ērika un Raimonds Kramzaki).

No 1956. Līdz 1961.gadam skolas direktors bija Laimonis Lagzdiņš. Esošajiem sporta veidiem pievienojās vieglatlētika (trenere Maiga Lagzdiņa), riteņbraukšana (treneris Laimonis Lagzdiņš), sporta vingrošana (līdz 1957.gadam ,trenere Leonora Jirgensone), bokss (treneris Heinrihs Freimanis).

1961.-1970.gadā sporta skolu vadīja direktors Guntis Freimanis. Tika atvērtas šaha (treneris Alberts Grantbergs), galda tenisa (treneris Guntis Freimanis) nodaļas. Darbību beidza boksa un futbola nodaļas.

No 1970.gada līdz 2009.gadam par Kuldīgas rajona Sporta skolas direktoru strādāja Jānis Baukšis.

No 2010.gada sporta skolas direktors ir Agris Kimbors. 

Mācību darbu skolā vadījušas Maiga Lagzdiņa, Ērika Kramzaka, Laima Ozola, Dzintra Vaivade, Rasma Zeberliņa, Sandra Budkeviča, no 2001.gada - Saila Jansone.

Metodiķu darbu veikuši Alberts Ķesteris, Guntis Freimanis, Imants Peskops, Rita Štofrēgena, Ina Lāce, Gerda Sirmā, Dzintra Freimane, Edmunds Āķītis, Ita Erta, Saila Jansone, Velta Lagzdiņa, Ainars Zankovskis.Patreiz sporta skolā strādā sporta organizatores Ilze Stukule un Inita Šneidere.

Kuldīgas novada Sporta skolas volejbola un florbola nodaļas audzēkņi trenējas un startē 2003.gadā uzceltajā hallē Piltenes ielā 25. No 2008.gada darbojas Latvijā vienīgā starptautiskajiem standartiem atbilstoša vieglatlētikas manēža Dzirnavu ielā 13, kura ir vieglatlētikas nodaļas bāze. Sporta kompleksā Kalna ielā 6 darbojas šaha un dambretes klubs, un riteņbraukšanas nodaļas bāze. Sporta nama zāle Virkas ielā 13 ir jauno basketbolistu treniņu un sacensību vieta. Galda tenisa nodarbības notiek Sporta skolas klubā "Poligons" Virkas ielā 15, bet futbolisti darbojas A.Grundmaņa stadionā Īsā ielā 4.

 

 

Adrese

Tālrunis: + 371 63321942
Fskss : + 371 63321949
E-pasts: kuldiga.sp.skola@inbox.lv
Dzirnavu 13, Kuldīga, LV-3301