Aktuālie projekti

Satikt

Projekta norise: 2023. gada janvāris – 2024. gada septembris

Izglītības attīstības centrs (IAC) 2023. gada janvārī  uzsāk īstenot projektu “Satikt”  2023.LV/NVOF/MAC/104/19. Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Projekta mērķis ir stiprināt demokrātiju un pilsoniskas sabiedrības ilgtspēju, paaugstinot pedagogu un jauniešu izpratni par pilsonisko sabiedrību, prasmi īstenot iekļaujošas pilsoniskās līdzdalības aktivitātes un sociāli atbildīgi pārstāvēt vietējo kopienu cilvēku tiesību ievērošanu, apgūstot pilsoniskās kompetences programmu “3i: izprast, iesaistīties, iekļaut”.

Lasīt tālāk

Iecietības kultūras stiprināšana skolu vidē

Projekta norise: 01.10.2022.- 31.03.2024.

Izglītības attīstības centrs iniciējis šo projektu ar mērķi  paaugstināt pedagogu profesionālo kompetenci cilvēktiesību jomā un uzlabot pedagogu dažādības vadības prasmes, savukārt  jauniešu auditorijā  - paaugstināt izpratni par cilvēktiesībām un līdzdalības aktivitāti lēmumu pieņemšanā skolas dzīvē.   

Lai sasniegtu mērķi, projektā tiks organizētas izglītojošas un radošas aktivitātes: 1) izpēte par jauniešu attieksmi saistībā ar iecietību un diskrimināciju 10 skolās un kopienās, 2) mācību programmas sagatavošana cilvēktiesību kompetences veicināšanai izglītības vidē, 3) mācību semināru cikls 10 skolu pedagogiem un jauniešiem, 4) mācību materiālu aprobācija skolās, 5) radošās iniciatīvas - kultūru tikšanās, 6) iecietības kalendārs - skolu iniciatīvu pieredzes apkopojums.

Lasīt tālāk

SaRuNa LV jeb Saprasties, runāt nākotnei Latvijā

Projekta norise: 01/08/2023 - 31/01/2026

Izglītības attīstības centrs turpina darbu ar trešo valstu valsts piederīgajiem, organizējot latviešu valodas kursus un sarunu valodas klubus.

Projekta “SaRuNa LV jeb Saprasties, runāt kotnei Latvijā” Nr.PMIF/13.2./2023/1/02 mērķis ir nodrošināt latviešu valodas kursus un sarunu valodas klubus trešo valstu pilsoņiem, paplašinot latviešu valodas apguves iespēju pieejamību un pielāgojot tās dažādu grupu vajadzībām. Projekta 30 mēnešos plānots organizēt latviešu valodas mācības (120 stundu apjomā) 33 grupām klātienē un attālināti un sarunu valodas klubus dažādiem valodas prasmes līmeņiem (A un B).

Lasīt tālāk

Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem

Projekta norise: 2022.gada jūnijs - 2022.gada decembris

Līguma Nr. 2023.LV/LVUKR/01 un Līguma Nr. 2022.LV/LVUKR/18

No 2023.gada marta Izglītības attīstības centrs turpina latviešu valodas nodarbību organizēšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem. Šo kursu ietvaros kursanti varēs apgūt latviešu valodu gan pamata (A1), gan nākamajos līmeņos. 

2022.gada jūnijā Izglītības attīstības centrs uzsāka latviešu valodas kursu nodarbību organizēšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem. Šo kursu ietvaros, kursanti varēja apgūt latviešu valodu A1 līmenī 120 stundu apjomā attālināti vai klātienes grupās (Rīgā, Dzirnavu ielā 34a-8), un kopš 2022.gada oktobra arī A2 līmenī.

Programmas "Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem" mērķis ir veicināt latviešu valodas lietojumu Ukrainas civiliedzīvotāju vidū, nodrošinot latviešu valodas mācības pieaugušajiem vismaz 120 akadēmisko stundu apmērā, visos Latvijas reģionos. Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no  piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

 

Lasīt tālāk

Dzīvot Latvijā 2023

Projekta norise: 01/08/2023 - 31/12/2023

Kopš 2022.gada pavasara IAC aktīvi iesaistās atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem, viņu ģimenes locekļiem un jauniešiem, organizējot latviešu valodas mācību aktivitātes. Piesaistot dažādu finansējumu, latviešu valodu ir bijusi iespēja mācīties ap 350 Ukrainas civiliedzīvotājiem: pieaugušajiem un jauniešiem. Uzsāktais projekts nodrošina papildus aktivitātes ukraiņiem, kas līdzās zināšanām palīdz iepazīt Latvijas kultūras dzīvi un saņemt atbalstu Ukrainas skolēniem Latvijas skolās.

Projekta “Dzīvot Latvijā 2023” (Nr.2023.LV/UKR_KO/05) mērķis ir īstenot kultūrorientācijas kursus un pasākumus, kas sekmētu Ukrainas civiliedzīvotāju iekļaušanos Latvijā un veicinātu sadarbību ar vietējo sabiedrību. 

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem

Lasīt tālāk