Dzīvoju Latvijā - mācos latviešu valodu (4.posms)

Dzīvoju Latvijā - mācos latviešu valodu (4.posms)

01/01/2022 - 30/09/2022

Projekts „Dzīvoju Latvijā - mācos latviešu valodu (4.posms)” ir jau ceturtais projekts, kurā IAC piedāvā trešo valstu valstspiederīgajiem iespēju apgūt latviešu valodu 120 stundu apjomā, tā kā pieprasījums pēc latviešu valodas apguves kursiem ir augsts.  Tas ir integrācijas jomas projekts, kura mērķis ir nodrošināt latviešu valodas apguvi mērķa grupai, izglītībai un darba tirgus vajadzībām.

Projekta 9 mēneša laikā IAC piedāvās 120 stundu intensīvus latviešu valodas apguves kursus dažādos valodas līmeņos 150 trešo valstu valstspiederīgajiem kopumā 13 attālinātajās grupās.

Projekta vispārīgais mērķis ir veicināt personu, kuras ir trešo valstu pilsoņi un kuras likumīgi uzturas Latvijas teritorijā, iekļaušanos sabiedrībā, izglītības sistēmā un darba tirgū, kā arī uzlabot pakalpojumu pieejamību mērķa grupai.

IAC Dzivojt Latvija 2022 uzlime 78x110 01

Projekts (Nr.PMIF/6/2021/4/01) tiek īstenots  Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda ietvaros ar Eiropas Savienības (75%) un Latvijas valsts budžeta (25%) finansējumu.  Projekta kopējās izmaksas 94 657,21 eiro.

Projekta komanda:

Linda Kluša (projekta vadītāja)
Aija Kalve (pedagoģiskā vadītāja)
Sandra Kalniņa (mācību aktivitāšu īstenotāja)
Līga Puniņa (mērķa grupas koordinatore)
Aija Rusiņa (grāmatvede)
Danute Grīnfelde (tehniskais atbalsts attālinātajām mācībām)