Aktuālie projekti

Piedalies un veido nākotni!

Projekta norise: 2021. gada februāris - 2021.gada oktobris

Izglītības attīstības centrs (IAC) 2021. gada februārī   uzsāk īstenot projektu “Piedalies un veido nākotni!” Nr. 2021.LV/NVOF/MAC/024/23. Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Projekta mērķis ir stiprināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējību un sociālo un politisko atbildību, īstenojot jauniešu pilsoniskās līdzdalības aktivitātes -  izglītojoties par Satversmē noteiktām demokrātiskām vērtībām un praktizējot pilsonisko līdzdalību pašvaldību vēlēšanu simulācijās un diskusijās par jaunatnes līdzdalību rīcībpolitikas veidošanā.

Lasīt tālāk

Atbalsts mediju izglītībā skolām un sabiedrībai

Projekta norise: 2020. gada augusts - 2021. gada jūnijs

Izglītības attīstības centrs (IAC) no 2020. gada augusta līdz 2021. gada jūnijam īsteno projektu “Atbalsts mediju izglītībā skolām un sabiedrībai” (“Tools in Media education for Schools and Society”).  Projektu finansiāli atbalsta ASV vēstniecība Latvijā.

Projekta mērķis ir stiprināt demokrātiskās vērtības Latvijas sabiedrībā, sagatavojot pedagogus medijpratības integrēšanai mācību un audzināšanas darbā un veicinot jauniešu medijpratību. Projekta ietvaros tiek izstrādāta 36 h pedagogu profesionālās pilnveides programma “Ceļvedis medijpratībā”.

Lasīt tālāk

Izglītības attīstības centra (IAC) līdzdalība Latvijas pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā

Projekta norise: No 2021-04 līdz 2022-01 (10 mēn.)

2021.gada aprīlī IAC saņēma atbalstu  Aktīvo iedzīvotāju fonda Kapacitātes projekta īstenošanai, kas paredzēts biedrību, nodibinājumu, nereģistrētu iedzīvotāju grupu un pilsoniski aktīvu indivīdu spēcināšanai, sadarbību veidošanai un tīklošanai, organizāciju finanšu ilgtspējas attīstībai. Projektam piešķirtais finansējums ir 19999,06 EUR .

IAC projekta mērķis ir stiprināt IAC cilvēkresursu kapacitāti, institucionālo un finanšu ilgtspēju, popularizējot un piesaistot finanšu līdzekļus IAC pilsonisko un integrācijas programmu iedzīvināšanai Latvijas pilsoniskās sabiedrības stiprināšanai.

Lasīt tālāk

Dzīvoju Latvijā - mācos latviešu valodu (3.posms)

Projekta norise: 2021.gada 1.janvāris - 2022.gada 30.septembris

Projekts „Dzīvoju Latvijā - mācos latviešu valodu (3.posms)” ir turpinājums iepriekšējo gadu IAC integrācijas jomas projektiem un tā mērķis ir nodrošināt latviešu valodas apguvi trešo valstu valstspiederīgajiem un personām, kas likumīgi uzturas Latvijas teritorijā, izglītībai un darba tirgus vajadzībām. 

Projekta 21 mēneša laikā IAC piedāvās 120 stundu intensīvus latviešu valodas apguves kursus dažādos valodas līmeņos 400 trešo valstu valstspiederīgajiem kopumā 35 klātienes un attālinātajās grupās.

Lasīt tālāk

Kompetenču izglītība starpkultūru dialoga veicināšanai

Projekta norise: 15/02/2021 - 15/10/21

Izglītības attīstības centrs no 2021. gada 15. februāra līdz 15. oktobrim īsteno projektu „Kompetenču izglītība starpkultūru dialoga veicināšanai” (DIKS-21-139-lī). Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības integrāciju  un saliedētas sabiedrības stiprināšanu Rīgas pilsētā, īstenojot starpkultūru apmācības un informatīvus pieredzes apmaiņas pasākumus, kas vērsti uz etniskās saskaņas un iecietības vērtību stiprināšanu.

Lasīt tālāk