Aktuālie projekti

Iecietības kultūras stiprināšana skolu vidē

Projekta norise: 01.10.2022.- 31.03.2024.

Izglītības attīstības centrs iniciējis šo projektu ar mērķi  paaugstināt pedagogu profesionālo kompetenci cilvēktiesību jomā un uzlabot pedagogu dažādības vadības prasmes, savukārt  jauniešu auditorijā  - paaugstināt izpratni par cilvēktiesībām un līdzdalības aktivitāti lēmumu pieņemšanā skolas dzīvē.   

Lai sasniegtu mērķi, projektā tiks organizētas izglītojošas un radošas aktivitātes: 1) izpēte par jauniešu attieksmi saistībā ar iecietību un diskrimināciju 10 skolās un kopienās, 2) mācību programmas sagatavošana cilvēktiesību kompetences veicināšanai izglītības vidē, 3) mācību semināru cikls 10 skolu pedagogiem un jauniešiem, 4) mācību materiālu aprobācija skolās, 5) radošās iniciatīvas - kultūru tikšanās, 6) iecietības kalendārs - skolu iniciatīvu pieredzes apkopojums.

Lasīt tālāk

Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem

Projekta norise: 2022.gada jūnijs - 2022.gada decembris

2022.gada jūnijā Izglītības attīstības centrs uzsāk latviešu valodas kursu nodarbību organizēšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem. Šo kursu ietvaros, kursanti varēs apgūt latviešu valodu A1 līmenī 120 stundu apjomā attālināti vai klātienes grupās (Rīgā, Dzirnavu ielā 34a-8). 

 

Lasīt tālāk

Skolēni – mācību procesa līdzautori

Projekta norise: 2020. gada 1. decembris – 2023. gada 30. aprīlis

ERASMUS + STRATEGIC PARTNERSHIP project

2020. gada decembrī IAC uzsāka Erasmus + projektu Learners as Co-creators of Their Own Learning (LeCoLe).

IAC projektā iesaistās sadarbībā ar LR IZM Valsts izglītības satura centru www.visc.gov.lv,
Islandes universitāti (University of Iceland) www.hi.is,
MARINO izglītības institūtu Īrijā  (MARINO INSTITUTE OF EDUCATION) www.mie.ie,
Eiropas Izglītības un mācību institūtu Grieķijā (European Education & Learning Institute) www.eeli.edu.gr,
Portugāles Skolu administrācijas ģenerāldirektorātu (DGAE) www.portugal.gov.pt.

LeCoLe mērķis ir iepazīstināt ar projekta dalībvalstu pieredzi un labās prakses piemēriem, kā veidot tādu mācību vidi, kas veicina skolēnu un pedagogu aktīvu sadarbību, mācīšanos vienam no otra un līdzatbildību par mācību procesa plānošanu, īstenošanu un novērtēšanu skolā un ārpus tās. Skolēni kļūst par savas mācīšanās līdzautoriem. 

Lasīt tālāk

Kritiskā domāšana demokrātijas principu stiprināšanai

Projekta norise: 2022.gada augusts - 2023.gada maijs

Izglītības attīstības centrs (IAC) no 2022. gada augusta līdz 2023. gada maijam īsteno projektu “Kritiskā domāšana demokrātijas principu stiprināšanai” (“Critical thinking for strengthening democratic principles”).  Projektu finansiāli atbalsta ASV vēstniecība Latvijā.

Projekta mērķis ir stiprināt demokrātijas principus Latvijas pilsoniskās sabiedrībā.  Projekta ietvaros tiek izstrādāta pedagogu profesionālās pilnveides programma un materiāli "Kritiskā domāšana demokrātijas principu un sabiedrības drošības stiprināšanai".

Lasīt tālāk

Atbalsts pedagogiem jauniebraucēju skolēnu iekļaušanai

Projekta norise: 01/07/2022 – 15/11/2022

Izglītības attīstības centrs (IAC)  no 2022. gada 1. jūlija līdz 15. novembrim īsteno projektu „Atbalsts pedagogiem jauniebraucēju skolēnu iekļaušanai” (AIC-22-41-lī). Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

 Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības integrāciju Rīgas pilsētā un saliedētas sabiedrības stiprināšanu izglītības vidē, kurā jauniebraucēju un vietējo skolēnu attiecības tiek veidotas cieņpilni sadarbojoties un jauniebraucējus iekļaujot Latvijas  dzīvē.

Projekta specifiskais mērķis ir sniegt praktisku pedagoģisku atbalstu dažādu mācību priekšmetu skolotājiem un  klašu audzinātājiem Ukrainas civiliedzīvotāju un citu jauniebraucēju skolēnu  iekļaušanai sabiedrībā  un iecietības vērtību praktizēšanai skolas vidē.

Lasīt tālāk