“Piedalies un veido nākotni!” vasaras skola

“Piedalies un veido nākotni!” vasaras skola

10/09/2021 / Ievietoja: IAC

Šī gada augustā projekta “Piedalies un veido nākotni!” komandas tikās pilsoniskās līdzdalības programmas otrajā apguves seminārā jeb Vasaras skolā.

17. un 18. augustā Latvijas Universitātes Konferenču un atpūtas kompleksā “Ratnieki” Līgatnes novadā 14 projekta komandas tikās, lai aktīvi un radoši atskatītos uz līdz šim projektā paveikto, apgūtu nākamās programmas sadaļas un plānotu turpmākās pilsoniskās līdzdalības aktivitātes uz vietām.

Foto no Vasaras skolas 

Projekta pirmajā posmā pedagogi un skolēni pilnveidoja zināšanas par pilsonisko sabiedrību, demokrātijas darbības mehānismiem, pilsonisko līdzdalību, vēlēšanu procesu un citiem jautājumiem. 2021.gada jūnija pašvaldību vēlēšanas deva iespēju teorētiskās zināšanas pielietot praksē - vēlēšanu ekspertu klubu dalībnieki 14 projekta norises vietās analizēja partiju priekšvēlēšanu programmas, tikās ar deputātu kandidātiem, vēlēšanu komisiju pārstāvjiem un viesojās vēlēšanu iecirkņos. Apgūtais tika nostiprināts, organizējot skolās pašvaldību vēlēšanu simulācijas. Vasaras skolā pedagogi dalījās simulāciju īstenošanas pieredzē, analizēja grūtības un izaicinājumus, stāstīja par veiksmēm un izdošanos (sk. pieredzes atziņas šī raksta noslēgumā). Ilgtermiņā vērtējot, īpaši būtisks ir secinājums, ka jauniešus projekta aktivitātēm visvairāk piesaistīja iespēja kļūt par vēlēšanu jautājumu ekspertiem un sarunāties ar politiķiem no līdzvērtīgām pozīcijām. Tas ļāvis mazināt nereti sabiedrībā sastopamo stereotipu par jauniešu neieinteresētību politikā, kā arī veicinājis jauniešu pašapziņu un ticību savai spējai ietekmēt vietējos politiskos procesus. Pedagogi priecājas, ka projektā iesaistītie jaunieši arī nākotnē izglītības iestādē būs nozīmīgs sociālais un pilsoniskais kapitāls. Dalībnieki pauda, ka attālinātais mācību process nav nozīmīgi ietekmējis jēgpilnu projekta aktivitāšu norisi, bet nereti pat atraisījis radošumu un licis meklēt inovatīvas pieejas. Skolotāji ar interesi iepazinās ar projekta ietvaros organizētās pēcvēlēšanu aptaujas rezultātiem, kurā jaunieši reflektēja par līdzībām un atšķirībām balsojuma rezultātos vēlēšanu simulācijās un reālajās vēlēšanās, kā arī izteica savu vērtējumu un prognozes par jaunajiem pašvaldību domju sastāviem. Aptaujas dati projekta komandām noderēs septembrī uz vietām organizējot diskusijas “Jauniešu balsis demokrātijai”.

Vasaras skolā turpinājās arī pilsoniskās līdzdalības programmas satura jautājumu apguve, īpašu uzmanību pievēršot tēmām par demokrātiskajām vērtībām, Satversmē noteiktajām politiskajām un pilsoniskajām tiesībām un brīvībām. Dalībnieki analizēja Latvijas vēlēšanu statistiku un tendences, padziļināti pievērsās jautājumam par to, ar kādiem paņēmieniem būtu stimulējama iedzīvotāju vēlme izmantot vienas no pamata politiskajām tiesībām – tiesības piedalīties vēlēšanās. Atraktīvas argumentu kaujas tika izcīnītas mini diskusijās “Obligāta balsošana: par un pret”.

DSC 9796 MediumDSC 9599 Medium

Atzinīgi dalībnieki novērtēja arī semināra viesu vadītās nodarbības. Profesore Ilga Kreituse savā lekcijā pievērsās Latvijas politiskajām aktualitātēm, īpašu uzmanību vēršot uz pašvaldību vēlēšanu rezultātiem un mācībām. Igaunijas J.Tenisona institūta vadītājs Sulevs Valdmaa dalījās pilsoniskās izglītības īstenošanas pieredzē Igaunijas skolās, kā arī stāstīja par valstī plaši izmantotās e-demokrātijas ieguvumiem un izaicinājumiem. Latvijas skolotāji īpaši interesējās par Igaunijas pieredzi, pazeminot balsstiesīgo vecumu uz 16 gadiem pašvaldību vēlēšanās un e-balsošanas ietekmi uz vēlētāju aktivitāti valstī. Igaunijas pētnieki secinājuši, ka, piešķirot balsstiesības no 16 gadu vecuma, palielinās jauniešu interese par vietējo politiku. Turklāt tas liek politiķiem pārskatīt savas prioritātes, aktīvāk iekļaujot partiju programmās arī jaunākajai paaudzei nozīmīgus jautājumus. Nodarbības dalībnieku uzmanību piesaistīja fakts, ka, pretēji gaidītajam, tikai 7% no Igaunijas jauniešiem izmantojuši elektroniskās balsošanas iespēju, vairums jauniešu priekšroku devuši tradicionālajam balsošanas modelim klātienē vēlēšanu iecirknī.

Septembrī projekta norises vietās plānotas diskusijas “Jauniešu balsis demokrātijai”. Tādēļ projekta satura ekspertes D.Zelmene un I.Irbīte projekta iniciatīvas grupas iepazīstināja ar diskusiju organizēšanas metodiku un potenciālajiem satura virzieniem. Diskusiju fokusā būs tēmas par jauniešu iespējām iesaistīties politikas veidošanā un vietējai sabiedrībai svarīgu jautājumu risināšanā, kā arī sarunas par deputātu iecerēm un reāli paveikto priekšvēlēšanu programmās doto solījumu izpildē. Septembra sākumā sadarbībā ar IAC projekta ieviešanas komandu skolās notiek aktīvs diskusiju sagatavošanas darbs.

Paldies visiem projekta dalībniekiem par līdzšinējo atbildīgo un ieinteresēto sadarbību!

DSC 9799 MediumDSC 9857 Medium

 

Pedagogu paustās atziņas vasaras skolā, izvērtējot līdzšinējo pieredzi

Gandarījums - iespēja jauniešus sagatavot vēlēšanu procesam, iespēja tikties ar vēlēšanu kandidātiem. Vasaras skolā un reģionālajos semināros lieliska pieredzes apmaiņa ar citām skolām, iespēja uzzināt, kā citi organizēja simulācijas. Kalnciema vidusskola

Pārsteigums – vēlēšanu deputātu kandidātu ieinteresētība sadarbībai ar skolu un atbalstoša pretimnākšana.  Viļakas Valsts ģimnāzija

Pārsteigums – skolēnu ieinteresētība piedalīties vēlēšanu simulācijā. Pārsteidza arī simulācijas balsojuma rezultāti. Ir gandarījums par milzīgo darba apjomu, ko paveica skolēni kopā ar skolotājiem. Jaunogres vidusskola

Pārdomas – simulācija liek domāt par dzīvi. Tā rosina būt aktīviem. Ventspils Valsts 1.ģimnāzija

Ieteikums - visiem jauniešiem ir jāmāca politiku, lai viņi spētu patstāvīgi, jēgpilni pieņemt lēmumus un iesaistīties politiskajā dzīvē. Liepājas Raiņa 6.vidusskola

Pārsteigums – cik pamatīgi skolēni veica partiju programmu izpēti pirms balsošanas un skolēnu nobriedušie secinājumi, kas veidojās izpētes rezultātā. Daugavpils 6.vidusskola

Ieteikumi nākotnei – skolēni paši var veidot partiju programmas, salīdzināt esošās un iepriekšējo vēlēšanu partiju programmas, vērtēt tās kontekstā ar situāciju pašvaldībā un valstī. Ropažu novada vidusskola

Gandarījums – atsaucība un inteliģentā attieksme no partiju pārstāvju puses; jauniešu gatavība un ieinteresētība piedalīties vēlēšanu simulācijā. Valmieras 5.vidusskola.

Ieteikumi nākotnei – pētīt, kā partijas strādā pie partiju programmu izveides, organizēt  regulāras sarunas ar politiķiem. Vēlēšanu simulāciju kā mācību metodi iespējams integrēt vairākos mācību priekšmetos, piemēram, valodās, sociālajās zinībās u.c. Tukuma 2.vidusskola

Gandarījums – izdevās deputātu kandidātiem parādīt, ka jaunieši ir ieinteresēti un iesaistīti politiskajās norisēs, turpināsim uzturēt saikni un veidot diskusijas ar vietējiem politiķiem. Tas ir svarīgi abām pusēm. Brocēnu vidusskola

Atziņa - ticēt jauniešu radošajām idejām un viņu spējām. Lielākajai daļai jauniešu nav vienaldzīga Latvijas nākotne! Valmieras tehnikums

Pārsteigums – skolēnu ieinteresētie jautājumi par vēlēšanu norises kārtību un skolēnu aktivitāte iesaistīties vēlēšanu simulācijā. Apes pamatskola & Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Gandarījums – jauniešu prieks par to, ka mēs to izdarījām. Lielisks komandas darbs! V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskola

Ieguvums – izdevās zoom noorganizēt tikšanos ar partiju pārstāvjiem, skolēni izrādīja negaidīti lielu interesi par partiju programmām un izdarīja savus pamatotus secinājumus. Daugavpils 12.vidusskola

IAC projekts “Piedalies un veido nākotni!”Nr.2021.LV/NVOF/MAC/024/23 Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem