Prakse pilsoniskajā līdzdalībā - pašvaldību vēlēšanu simulācijas IAC projekta skolās

Prakse pilsoniskajā līdzdalībā - pašvaldību vēlēšanu simulācijas IAC projekta skolās

07/06/2021

2021. gada maijā projekta “Piedalies un veido nākotni!” skolās notikušas pašvaldību vēlēšanu simulācijas. Simulācijās skolēni īstenojuši reālajai dzīvei pietuvinātu vēlēšanu procesu, praktiskā darbībā stiprinot savas zināšanas un izpratni par pilsonisko līdzdalību.

Vēlēšanu simulācija ir mācību metode, ar kuras palīdzību, iejūtoties gan vēlēšanu komisijas darbinieku, gan balsotāju lomās, skolēni modelē reālu vēlēšanu situāciju. Maija izskaņā šādu pilsoniskās līdzdalības pieredzi ieguva jaunieši 14 projekta skolās dažādos Latvijas novados. Pirms simulācijām skolēni pieredzējušu skolotāju vadībā iepazinuši partiju programmas, tikušies ar deputātu kandidātiem un vēlēšanu komisiju pārstāvjiem, viesojušies vēlēšanu iecirkņos. Tādēļ simulācijas dienā lēmums, par kuru politisko spēku atdot savu balsi, ir bijis pārdomāts un zināšanās balstīts. Vēlēšanu ekspertu klubu dalībnieki projekta skolās atzīst, ka simulāciju pieredze lauž stereotipu, ka jauniešiem politika neinteresē. 

Savu biļetenu vēlēšanu simulāciju urnās iemetuši kopumā 900 skolu kopienām piederīgie – galvenokārt 9.-12. klašu skolēni, arī pedagogi, skolas tehniskie darbinieki un citi interesenti. Četrās skolās balsošana notikusi klātienē, pārējās – izmantojot balsošanas rīkus tiešsaistē. Liepājas Raiņa 6.vidusskolas komanda balsošanā ieinteresējusi ne tikai kuplu skaitu savas skolas skolēnu, bet arī citus pilsētas jauniešus, kuru interesi veicinājušas facebook publikācijas par projekta notikumiem. Ropažu novada vidusskolas skolēni padziļināti pētījuši, kāda motivācija vada viņu vienaudžus izšķirties par labu konkrētam politiskam spēkam vai personībai. Brocēnu vidusskolas komandai izdevies panākt lielu novadā kandidējošo partiju atsaucību diskusijai ar jauniešiem, kā arī vienoties par tikšanās reizēm nākotnē, lai uzraudzītu priekšvēlēšanu solījumu pildīšanu. Kalnciema vidusskolas “zaļajā vēlēšanu iecirknī” - āra klasē balsošana notikusi ļoti autentiski, pieprasot balsotājiem uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, reģistrējot vēlētāju sarakstā, izmantojot īsto vēlēšanu urnu vēlēšanu aplokšņu ievietošanai. Tukuma 2.vidusskolā vēlēšanu komisija -  pašpārvaldes jaunieši ir īpaši gandarīti par negaidīto skolas biedru atsaucību, lai nodrošinātu iespēju balsot visiem gribētājiem, piedāvāta gan tiešsaistes, gan klātienes balsošanas iespēja. Kuldīgas Plūdoņa vidusskolā balsošanā iesaistījušies ne tikai skolēni, bet arī skolotāji un tehniskie darbinieki. Ventspils Valsts 1.ģimnāzijā simulācijas organizēšana uzticēta pašpārvaldes un debašu pulciņa aktīvistiem.  Valmieras tehnikuma audzēkņi pirms vēlēšanām veica prognožu spēli un minēja, cik liela vēlētāju aktivitāte būs 5. jūnija vēlēšanās, skolā tika ierīkots vēlēšanu iecirknis un balsošana notika klātienē.  Raiņa Daugavpils 6.vidusskolas jauniešiem vēlēšanu simulācijā argumentētu izvēli palīdzēja izdarīt iedziļināšanās partiju priekšvēlēšanu programmās. Jaunogres vidusskolā vēlēšanu norise maksimāli tika pietuvināta realitātei, vēlēšanas organizējot klātienē un vēlēšanu rezultātus atspoguļojot  vēlēšanu gaitas žurnālā. Valmieras 5.vidusskolas skolēni izmantoja iespēju apskatīt skolā ierīkoto vēlēšanu iecirkni. Viļakas Valsts ģimnāzijā vēlēšanu simulācijā tika iesaistīti aktīvi jaunieši no tuvējās Rekavas vidusskolas. Daugavpils 12.vidusskolas ekspertu kluba dalībnieki pirms balsojuma izdarīšanas ar galvenajiem partiju programmu izpētes secinājumiem dalījās ar vēlēšanu simulācijas dalībniekiem. Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā tika vērtēta Apes interešu pārstāvniecība pašvaldību vēlēšanās. 

Foto no projekta vēlēšanu simulācijām.

1., 2. un 3. jūnijā skolotāji un jaunieši tikās trīs reģionālajos semināros, lai izvērtētu gūto pieredzi un plānotu nākamos soļus projektā. Par lielākajiem ieguvumiem dalībnieki uzskata iegūto izpratni par vēlēšanu tehnisko norisi, kā arī zināšanas par šī gada pašvaldību vēlēšanās startējošajiem politiskajiem spēkiem, padziļinātas intereses par politiku veidošanos jauniešos, iespēju sadarboties ieinteresētās un aizrautīgās skolu komandās, atsaucību un pozitīvo atmosfēru skolas vidē, organizējot simulācijas, iespēju vairot skolas atpazīstamību un popularitāti pilsētā vai novadā. Vērtējot simulāciju pieredzi, skolotāji atzina, ka mācoties šādā veidā, pilsoniskās līdzdalības prasmes tiek apgūtas nevis teorētiski, bet praktiski, līdzatbildībai par sabiedrībā notiekošo kļūstot par pienākumu.

Foto no projekta reģionālajiem semināriem.

Projekta dalībnieku vērtējums paveiktajam

 • Jaunieši ieguva pieredzi, kā strādā vēlēšanu iecirknis, kāds ir vēlēšanu process: personas apliecinošs dokuments, biļeteni, zīmogs, konverts, kurā jāievieto, tikai viens saraksts, balsošanas urna.
 • Skolotājiem un tehniskajiem darbiniekiem šis bija labs atgādinājums, ka tuvojas 5.jūnijs, reālās pašvaldību vēlēšanas.
 • Nākamajā gadā mēģināsim organizēt Saeimas vēlēšanu simulāciju.
 • Jaunieši bija ļoti priecīgi būt atbildīgie kādā pasākumā, šogad viņiem pasākumu ir bijis tik maz!
 • Izskanēja ierosinājums šādā formātā organizēt arī skolēnu pašpārvaldes vēlēšanas.
 • 5.jūnijā būs pirmās vēlēšanas manā mūžā, priecājos, ka piedalīšanās simulācijas organizēšanā kļuva par vērtīgu ģenerālmēģinājumu, lai izdarītu savu izvēli reālajās vēlēšanās.
 • Vēlēšanu rezultātus un secinājumus nosūtījām visiem partiju pārstāvjiem. Vienojāmies, ka jau rudenī tiksimies ar politiķiem, lai pārrunātu, kā viņiem izdodas pildīt dotos solījumus.
 • Mums ir jāturpina izglītot un ieinteresēt jauniešus par politiku, lai savlaicīgi novērstu negatīvu vēlēšanu paradumu veidošanos, kā arī nodrošinātu viņus ar rīkiem un zināšanām, kas noderēs visas dzīves laikā.
 • Uzskatu, ka simulācijām vajadzētu būt katrā skolā! Pirms šī pasākuma es nezināju nevienas partijas nosaukumu, bet tagad nakts laikā varu izstāstīt katras partijas programmu. Vēlēšanu simulācija ir veids, kā jauniešiem kaut uz mirkli iedot atbildības sajūtu.
 • Netiešais ieguvums – esmu tik gatava balsot kā nevienās no iepriekšējām vēlēšanām, jo, pateicoties projektam, kopā ar jauniešiem esam detalizēti izpētījuši gan visu partiju programmas, gan kandidātus.
 • Ļoti noderēja pirmsvēlēšanu diskusija ar politiķiem. Tā ļoti skaidri parādīja, vai konkrētā partija redz lauku iedzīvotāju problēmas, vai viņiem ir reāls priekšstats par jauniešu vajadzībām. Viens interesants konstatējums – daudzi politiķi neizprot jauniešu vēlmes, pat baidās no saskarsmes viņiem, citi ir sausi kalkulētāji – nevelta laiku tiem, kuriem vēl nav 18gadi un kuri reāli neies balsot. Bet tas ir tik īsredzīgi - tie pāris gadi paies ātri un nākamajās vēlēšanās šis jaunietis jau atdos vai neatdos balsi par tavu partiju.

IAC projekta komanda pateicas visiem projekta dalībniekiem - pedagogiem un skolēniem par atbildīgo un ieinteresēto iesaistīšanos!

 SIFIAC3

Projektu “Piedalies un veido nākotni!” Nr. 2021.LV/NVOF/MAC/024/23.  finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.