Starpkultūru dialoga sekmēšana

Starpkultūru dialoga sekmēšana

No 20.04.2016 līdz 01.01.2018.

Izglītības attīstības centrs (IAC) no 2017. gada 20. februāra līdz 13. novembrim īsteno projektu „Atbalsts skolu kopienām iecietības veicināšanā un starpkultūru dialoga sekmēšanā multikulturālos kolektīvos” (Nr.DIKS-17-491-lī). Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Izglītības attīstības centrs (IAC) no 2017. gada 20. februāra līdz 13. novembrim īsteno projektu „Atbalsts skolu kopienām iecietības veicināšanā un starpkultūru dialoga sekmēšanā multikulturālos kolektīvos” (Nr.DIKS-17-491-lī). Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros. 

Projektu īsteno:IAClogoDaudzveidiba1

 

Ekspertu tikšanās un projekta pieredzes krājumu “Daudzveidība un iekļaušana skolu kopienās” prezentācija

2017. gada 18. oktobrī notika ekspertu tikšanās. Tajā ar projekta pieredzi un ieteikumiem saliedētas sabiedrības veidošanā tika iepazīstināti Rīgas izglītības un integrācijas jomā strādājošie pedagogi, eksperti un RD Izglītības, kultūras un sporta departamenta speciālisti. Tika arī prezentēts pieredzes krājumu ”Daudzveidība un iekļaušana skolu kopienās”, kas sagatavots Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas projekta “Atbalsts skolu kopienām iecietības veicināšanā un starpkultūru dialoga sekmēšanā multikulturālos kolektīvos” ietvaros. Pieredzes krājumā apkopota projektā dalībnieku pieredze un atziņas par darbu daudzkutūru vidē, sniegts ieskats programmas “Iecietības veicināšana un starpkultūru dialoga sekmēšana multikulturālās skolu kopienās” apguves un aprobācijas procesā. Krājumā ievietotas vairāk kā 10 aktivitātes darbam daudzkultūru vidē. Pieredzes krājums pieejams šeit.

______________

Labās prakses meistarklases

13. un 14. jūnija Izglītības attīstības centra telpās Rīgas izglītotāji dalījās savā pieredzē. Vairāk 

Rīgas skolas aprobē starpkultūru dialoga sekmēšanas programmu 

19. un 20. aprīlī Izglītības attīstības centrā atkal pulcējas Rīgas izglītības iestāžu pedagogi un noritēja aktīvs darbs Vairāk

Pirmie semināri Rīgas izglītotājiem

Projekta ekspertes Ingūna Irbīte un Daina Zelmene š.g. februārī un martā, reaģējot uz dalībnieku iesūtīto vajadzību izpētes anketām, izstrādāja 24 stundu profesionālās pilnveides programmu “Iecietības veicināšana un starpkultūru dialoga sekmēšana multikulturālās skolu kopienās”, un 22. un 24. martā 40 Rīgas pilsētās izglītotāji sāka to apgūt divās paralēlajās grupās. Vairāk 

______________

Projektā tiks iesaistīti 40 Rīgas izglītības iestāžu dažādu mācību priekšmetu skolotāji, klašu audzinātāji visos izglītojamo vecumposmos, lai veicinātu saliedētas sabiedrības veidošanu Rīgas pilsētā, īstenojot starpkultūru izglītības pasākumus, kas vērsti uz līdzdalību un sadarbību multikulturālās skolu kopienās. Projekta ietvaros pedagogi apgūs 24h pedagogu profesionālās pilnveides programmu “Iecietības veicināšana un starpkultūru dialoga sekmēšana multikulturālās skolu kopienās” par vērtībizglītības, starpkultūru komunikācijas, identitātes un piederības jautājumiem. Programmas saturs un metodiskie materiāli būs īpaši noderīgi klašu audzinātājiem saliedētu kolektīvu veidošanā. Pieteikties apmācību kursam aicināti Rīgas izglītības iestāžu skolotāji. Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2017. gada 7. marts. Pieteikuma veidlapa atrodama šeit.

Aizpildītu pieteikuma veidlapu nosūtiet uz Izglītības attīstības centru Rīgā Dzirnavu ielā 34a – 8, LV – 1010 vai uz elektronisko pastu iac@latnet.lv Apstiprinājums līdzdalībai projektā tiks nosūtīts pretendentiem uz elektronisko pastu līdz 2017.gada 13. martam. Vietu skaits ierobežots.

Papildus informācija, rakstot uz iac@latnet.lv vai zvanot pa tālruni 67503730.