Labās prakses meistarklases

Labās prakses meistarklases

18/06/2017

13. un 14. jūnija Izglītības attīstības centra telpās Rīgas izglītotāji dalījās savā pieredzē, kā RD projekta „Atbalsts skolu kopienām iecietības veicināšanā un starpkultūru dialoga sekmēšanā multikulturālos kolektīvos” ietvaros apgūtā programma “Iecietības veicināšana un starpkultūru dialoga sekmēšana multikulturālās skolu kopienās” izmantota un aprobēta stundās, ārpusklases darbā, projektu nedēļās, muzejos, bibliotēkās, sadarbībā ar skolas kopienu no šī gada marta līdz jūnijam.

No programmas aprobācijas uz vietām, dalībnieki kolēģiem stāstīja un demonstrēja uz programmas bāzes izveidoto aktivitāšu/stundu piemērus savas profesionālās darbības kontekstos. Pedagogi iepazīstināja ar skolēnu darbu piemēriem, demonstrēja prezentācijas, foto, veidoto darbu kolāžas un skolēnu darbu piemērus.

Izvērtējot paveikto uz vietām savās skolās un darbu kolektīvos, dalībnieki atzina, ka visbiežāk izmantojoši programmas ekspertu izstrādātās metodiskās pieejas par sekojošām tēmām: migrācija, stereotipi, vērtības, identitāte, patriotisms, daudzveidība un globālie procesi.

Dalībnieki pozitīvi novērtēja iespēju izteikties un diskutēt, iegūt atgriezenisko saiti un ieteikumus par savu darbu no programmas ekspertēm un kolēģiem, ko turpmāk izmantot savā profesionālajā darbā ar skolēniem, kolēģiem, vecākiem un citiem interesentiem.

Dienas noslēgumā dalībnieki teica:

Lieliska iespēja runāt, jautāt, būt uzklausītam.

Reāli, saprotami, izmantojami.

Paldies par iespēju redzēt un dzirdēt, un iekļauties praksē.

Paldies par mierīgumu, sapratni, atbilstoši multikulturālajai sabiedrībai.

Fotogalerija no labās prakses meistarklasēm.