Rīgas skolas aprobē starpkultūru dialoga sekmēšanas programmu

Rīgas skolas aprobē starpkultūru dialoga sekmēšanas programmu

23/04/2017

19. un 20. aprīlī Izglītības attīstības centrā atkal pulcējas Rīgas izglītības iestāžu pedagogi un noritēja aktīvs darbs: projekta dalībnieki dalījās pieredzē par programmas materiālu aprobāciju savās izglītības iestādēs martā un aprīlī. Tika aplūkotas teorētiskās pieejas starpkultūru kompetences veicināšanai, kā arī praktiski izmēģinātas aktivitātes, kas vērstas uz stereotipu mazināšanu un iecietības sekmēšanu.

19. un 20. aprīlī Izglītības attīstības centrā atkal pulcējas Rīgas izglītības iestāžu pedagogi un noritēja aktīvs darbs RD projektā „Atbalsts skolu kopienām iecietības veicināšanā un starpkultūru dialoga sekmēšanā multikulturālos kolektīvos”.

Projektā iesaistījušies izglītotāji no Rīgas 60. vidusskolas, 95. vidusskolas, 65. vidusskolas, 33. vidusskolas, 46. vidusskolas, 22. vidusskolas, 47. vidusskolas, Zolitūdes ģimnāzijas, Friča Brīvzemnieka pamatskolas, Kultūru vidusskolas, Š. Dubnova Rīgas Ebreju vidusskolas, Austrumu vidusskolas, Ukraiņu vidusskolas, Tirdzniecības profesionālā vidusskolas, Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma, 1. speciālās internātpamatskolas – attīstības centra, 2. speciālās internātpamatskolas, privātās vidusskola “RIMS”, BJC Daugmale, privātskols Innova, Latvijas Kara muzeja, Banku augstskolas, Uzņēmējdarbības koledžas, Ģimenes centra ”Alise”, Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skolas, PPII “Aivija”, Rīgas 123. un 273. pirmskolas izglītības iestādēm, Rīgas 14. vakara (maiņu) vidusskolas, Rīgas 9. vakara (maiņu) vidusskolas. Foto

Projekta dalībnieki dalījās pieredzē par programmas materiālu aprobāciju savās izglītības iestādēs martā un aprīlī. Lielu interesi izraisīja skolēnu zīmējumi, citāti no darbiem un citi īstenoto aktivitāšu pierādījumi. Programmas tēmas tikušas izmēģinātas darbā ar skolēniem, pedagoģisko personālu un vecākiem.

Dalībnieku atziņas par grūtībām, strādājot ar globalizācijas, migrācijas, identitātes, piederības un vērtību tematiku:

 • skolotāja izaicinājums ir palīdzēt audzēkņiem apzināties savu identitāti, savas vērtības; skolēni bieži ir dezorientēti un nespēj izprast būtiskāko dzīvē
 • pašiem pedagogiem ir tik daudz stereotipu par globalizāciju un migrāciju; risinājums ir izglītoties un mainīt savu domāšanu
 • nav pietiekami daudz laika, lai par šiem svarīgajiem jautājumiem runātu, priekšmetu programmas ir pārāk orientētas uz akadēmisku zināšanu sniegšanu
 • jāsastopas ar vecāku nevēlēšanos iesaistīties savu bērnu audzināšanas darbā, vērtību veidošanā
 • strādājot ar šīm tēmām, pedagogam ir labi jāpazīst savi skolēni un jāzina, cik dziļi katram jautājumam drīkst pievērsties
 • pamatskolas pedagogam būtiski, lai ar šīm (vērtību) tēmām būtu strādājuši jau kolēģi sākumskolā
 • jārēķinās ar atšķirīgu viedokļu un vērtību klātesamību, grūti strādāt ar šiem sensitīvajiem jautājumiem klasēs, kurās ir neviendabīgs etniskais sastāvs

 Skolām nepieciešamais atbalsts:

 • veltīt vairāk laika audzināšanas stundām, kurās var runāt par minēto tematiku
 • iespēja apmeklēt šādus un līdzīgus kursus
 • šādiem kursiem jānotiek izglītības iestādēs, kur tos var apmeklēt viss pedagoģiskais kolektīvs
 • metodiski materiāli visiem vecumposmiem, materiālu lielāka pieejamība drukātā formā, vieslekcijas
 • koordinators skolā, kurš strādātu ar šiem sarežģītajiem jautājumiem
 • jābūt sadarbībai starp latviešu un krievu skolām, jāīsteno kopīgi projekti, jāsvin svētki
 • migrācijai pakļautos ar dubultu sparu vajadzētu integrēt vietējā kultūras telpā

Semināra gaitā dalībnieki atkal apguva jaunas programmas tēmas. Tika aplūkotas teorētiskās pieejas starpkultūru kompetences veicināšanai, kā arī praktiski izmēģinātas aktivitātes, kas vērstas uz stereotipu mazināšanu un iecietības sekmēšanu. Dalībnieki dalījās savā starpkultūru izglītības īstenošanas pieredzē un iepazinās ar IAC skolu tīkla labās prakses piemēriem.