Dzīvoju Latvijā - mācos latviešu valodu (2.posms)

Dzīvoju Latvijā - mācos latviešu valodu (2.posms)

2019.gada 1.janvāris - 2020.gada 31.decembris

Projekta „Dzīvoju Latvijā - mācos latviešu valodu” mērķis ir nodrošināt latviešu valodas apguvi trešo valstu valstspiederīgajiem, kas veicinās viņu iekļaušanos izglītības sistēmā un darba tirgū Latvijā. Tā sasniegšanai 24 mēnešu laikā IAC piedāvās 120 stundu intensīvus latviešu valodas apguves kursus 350 trešo valstu valstspiederīgajiem kopumā 28 grupām dažādos valodas līmeņos un 4 latviešu valodas klubos valodas lietošanas atbalstam pēc 120 stundu kursu noslēguma.

LV karog3

Projekta vispārīgais mērķis ir veicināt personu, kuras ir trešo valstu pilsoņi un kuras likumīgi uzturas Latvijas teritorijā, iekļaušanos Latvijas Republikas izglītības sistēmā un darba tirgū, kā arī uzlabot pakalpojumu pieejamību mērķgrupai.

Projekts (Nr.PMIF/6/2018/2/02) tiek īstenots no 2019.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda ietvaros ar Eiropas Savienības (75%) un Latvijas valsts budžeta (25%) finansējumu. Projekta kopējās izmaksas 201 553,06 eiro. 

*************

28/12/2020

Noslēgušās Izglītības attīstības centra organizētās latviešu valodas mācības iebraucējiem Latvijā

Biedrība „Izglītības attīstības centrs” (IAC)  divu gadu laikā sniegusi atbalstu latviešu valodas apguvē 350 trešo valstu valstspiederīgajiem ar mērķi  veicināt viņu iekļaušanos izglītības sistēmā un darba tirgū Latvijā.

Mācības tika organizētas  projekta „Dzīvoju Latvijā - mācos latviešu valodu (2.posms)” ietvaros no 2019.gada janvāra līdz 2020.gada decembrim. Kopumā divdesmit astoņās latviešu valodas mācību grupās iesaistījās vairāk kā 460 iebraucēji, mācības pabeidza ap  75% no tiem, t.i. 350 kursu dalībnieki. To vidū cilvēki no 40 dažādām valstīm, kas ir ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas un kas par savu dzīvesvietu izvēlējušies Latviju. Projekta ietvaros bija iespēja apgūt latviešu valodu 120 stundu apjomā, tādējādi uzlabojot prasmes par vienu līmeni, kā arī iegūt valodas prasmi apliecinošu sertifikātu, kārtojot valsts valodas prasmes pārbaudi. 165 dalībnieku ieguvuši valsts valodas prasmes līmeni apliecinošu sertifikātu. Kā atzīst projekta dalībnieki, valodas zināšanas viņiem atvieglo saziņu un sadzīvi, savukārt sertifikāts ir būtisks, lai uzsāktu darba attiecības Latvijā.

Valodas apguvē divos gados iesaistījušies visvairāk Krievijas, Ukrainas, Vjetnamas un  Ķīnas valstspiederīgie, kā arī iebraucēji no Indijas,  Turcijas, Baltkrievijas, ASV, Uzbekistānas, Kazahstānas, Ēģiptes, Irākas, Marokas, Sīrijas, Nigērijas, Irākas, Venecuēlas, Filipīnām,  Pakistānas, Meksikas, Indonēzijas, Armēnijas, Afganistānas, Lībijas, Jaunzēlandes, Alžīrijas, Libānas, Nepālas, Kirgizstānas, Ganas, Etiopijas, Sudānas, Taizemes, Palestīnas,  Kolumbijas, Azerbaidžānas, Izraēlas, Nikaragvas, Šrilankas, Ekvadoras.

*************

21/12/2020

Aizritējuši divi  gadi, kuru laikā IAC organizēja iespēju iebraucējiem Latvijā apgūt latviešu valodu. 21.decembrī mācības pabeidz noslēdzošā - 28.grupa, tajā 17 dalībnieki, kuri septembrī uzsāka mācības klātienē, bet 120 nodarbības decembrī noslēdza attālināti. Viņu vidū Turcijas, Krievijas, Ķīnas, Vjetnamas, Ukrainas un Azerbaidžānas valstspiederīgie - katrs ar atšķirīgām spējām un prasmēs, attieksmi un motivāciju mācīties. Lai vadītu mācības attālināti, noturētu kursantu motivāciju un uzmanību, skolotājam jākļūst par "cilvēku - orķestri"  - nodarbības jāplāno un jāvada  gan saturiski, gan metodiski, gan tehniski, gan emocionāli, t.i. ar prieku un interesi. Esam pārliecinājušies, IAC latviešu valodas pasniedzējas to spēj - paldies pasniedzējām Ērikai, Intai, Inārai, Allai, Maijai un Aijai par ieguldīto darbu. Viņu talantu un profesionalitāti novērtē arī kursanti, kursu noslēgumā aizpildot anketas, raksta, ka grib turpināt mācības pie "savas" skolotājas, kā arī  vairāk kā 90% kursu dalībnieku ir pilnībā apmierināti ar kursu norisi.

Divu gadu laikā projektā mācību kursu pabeiguši 350 trešo valstu valstspiederīgie. Arī šī projekta ietvaros nespējām apmierināt visu interesentu - trešo valstu valstspiederīgo vēlmi apgūt latviešu valodu, jo dalībnieku skaits grupās un grupu skaits projekta ietvaros ir ierobežots. Aicinām iebraucējus arī nākamajā gadā mācīties latviešu valodu, kā arī pašiem turpināt pilnveidot jau iegūtās prasmes!

*************

10/11/2020

Septembrī divas grupas (27.grupa - A1 valodas prasmes līmenis, 28.grupa A2 - valodas prasmes līmenis) uzsāka valsts valodas apguvi klātienē,  un cerējām, ka  kursanti mācīsies kopā visas 120 stundas. Taču no 9.novembra valstī tika izsludināta ārkārtas situācija, un atkal uzsākam mācības attālināti.
Pēdējā klātienes nodarbībā kursantiem tika uzdoti  jautājumi:

  • Kāpēc jums ir svarīgi mācīties valsts valodu?
  • Kādas ir jūsu bažas par valodas apguvi attālināti?

Vairāk 

d297689e 62c9 403d 9e4c 59c8a0ed892a

*************

29/09/2020

Projekta “Dzīvoju Latvijā – mācos latviešu valodu (2.posms)” pusotra gada norises laikā (no 2019.gada janvāra līdz 2020.gada 30.jūnijam) noslēgušās mācības 24 grupās Rīgā (22) un Jelgavā (2), valodas kursus kopumā pabeiguši 292 trešo valstu valstspiederīgie no 393, kas pieteikušies mācīties grupās.

Latviešu valodas grupās mācījušies kursanti no 40 dažādām valstīm, kas nav ES un EEZ valstis, visvairāk dalībnieku (~26%) ir no Krievijas, vairāk kā 14% no Ukrainas, vairāk kā 11% no Vjetnamas, nepilni 10% no Ķīnas, ap 6% no Indijas un ap 5% no Turcijas. Pārējie kursu dalībnieku, kas ir skaitā no 1 – 13  ir šādu valstu valstspiederīgie: Baltkrievija, ASV, Uzbekistāna, Kazahstāna, Ēģipte, Irāna, Maroka, Sīrija, Nigērija, Irāka, Venecuēla, Filipīnas, Pakistāna, Meksika, Indonēzija, Armēnija, Afganistāna, Lībija, Jaunzēlande, Alžīrija, Libāna, Nepāla, Kirgizstāna, Gana, Etiopija, Sudāna, Taizeme, Palestīna,  Kolumbija, Azerbaidžāna, Izraēla, Nikaragva, Šrilanka, Ekvadora.

14.07.2020. 214.07.2020. 1

Projekta ietvaros, noslēdzoties mācību kursam, dalībniekiem bija iespēja nokārtot valsts valodas prasmes pārbaudes IZM VISC, šo iespēju izmantoja 158 kursanti un  vairāk kā 86% pārbaudi sekmīgi nokārtoja. Lai arī pavasara mācību cēliens bija sarežģīts, jo klātienes mācības nācās pārtraukt Covid19 pandēmijas ierobežošanai izsludinātā ārkārtas stāvokļa dēļ, gan kursantiem, gan pasniedzējiem bija iespēja izmēģināt un novērtēt attālināto mācību priekšrocības un trūkumus.  

Projekta ietvaros trešo valstu vastspiederīgajiem bija iespēja apmeklēt arī sarunvalodas klubus, lai iegūtās valodas zināšanas uzturētu un pilnveidotu. Klubus projektā kopumā apmeklējuši 93 dalībnieki. Arī šobrīd interesentiem ir iespēja apmeklēt kluba nodarbības:  nelielā pulkā lietot valodu, iegūt informāciju, apspriest aktualitātes, jauki pavadīt laiku; 

IMG 457024382561 8073 4d1a a860 d67768dc6675

Septembrī noslēgsies šī projekta 4.-tas latviešu sarunvalodas klubs. Tā tikšanās reizēs dalībnieki ir latviešu valodā komunicējuši par sev interesējošām un sabiedrībā aktuālām tēmām: ceļojumiem, Latvijas dabu un tūrisma objektiem, kultūru (kino un literatūru) un saturīgām brīvā laika pavadīšanas iespējām. Kluba nodarbībās piedalījušies 10 – 15 dalībnieki no Ķīnas, Venecuēlas, Izraēlas, Krievijas, Ukrainas, Vjetnamas, Austrālijas. 

Jūlijā projektā atsākās klātienes latviešu valodas nodarbības divām grupām Rīgā, kas septembrī/oktobrī noslēdz 120 stundu mācību kursu. Savukārt septembrī divās šī projekta grupās mācības uzsākuši 37 trešo valstu valstspiederīgie. Dalībnieki rudenī ļoti aktīvi pieteicās mācībām un ir motivēti mācīties.

Decembrī šis projekts būs noslēdzies. Informācija par nākamajām latviešu valodas mācīšanās iespējām varēsim sniegt novembrī – decembrī. Sekojiet līdzi informācijai IAC mājas lapā un Facebook lapā.

120427507 378453576877862 7984631571404738378 n120447934 330257221614191 7111786985895023437 n

*************

24/08/2020

Aicinām pieteikties trešo valstu valstspiederīgos mācībām latviešu valodas A2 un B1 līmeņa grupās no 14.septembra, aizpildot anketu! Precīzu informāciju par grupas uzsākšanu saņemsiet savā e-pastā līdz 10.septembrim. Vairāk informācijas  pa tālruni - 67503730  vai rakstot uz e-pastu iac@latnet.lv.

A2 līmenis

(tiem, kam ir A1 apliecības)

no 2020.gada 14.septembra

 

Vakara grupa 

pirmdien, trešdien, piektdien

17:30-20:00

Telpās Rīgas centrā (tiks precizēts)

 

 

B1 līmenis

(tiem, kam ir A2 apliecības)

no 2020.gada 16. (dienas) vai 29. (vakara) septembra

Dienas grupa:

pirmdien, trešdien, piektdien

10:00-13:30

Vakara grupa:

otrdien, ceturtdien no 17:30-20:00,

sestdien no 10:00-14:00

Rīgas Latviešu biedrības nams (Merķeļa iela 13, Rīga) 

 

*************

13/08/2020

Projekta pusotra gada norises laikā (no 2019.gada janvāra līdz 2020.gada 30.jūnijam) noslēgušās mācības 24 grupās Rīgā (22) un Jelgavā (2), valodas kursus kopumā pabeiguši 292 trešo valstu valstspiederīgie no 393, kas pieteikušies mācīties grupās.

Projekta ietvaros, noslēdzoties mācību kursam, dalībniekiem bija iespēja nokārtot valsts valodas prasmes pārbaudes IZM VISC, šo iespēju izmantoja 158 kursanti un  vairāk kā 86% pārbaudi sekmīgi nokārtoja. Lai arī pavasara mācību cēliens bija sarežģīts, jo klātienes mācības nācās pārtraukt Covid19 pandēmijas ierobežošanai izsludinātā ārkārtas stāvokļa dēļ, gan kursantiem, gan pasniedzējiem bija iespēja izmēģināt un novērtēt attālināto mācību priekšrocības un trūkumus.  

Projekta ietvaros trešo valstu vastspiederīgajiem bija iespēja apmeklēt arī sarunvalodas klubus, lai iegūtās valodas zināšanas uzturētu un pilnveidotu. Klubus projektā kopumā apmeklējuši 93 dalībnieki. Arī šobrīd interesentiem ir iespēja apmeklēt kluba nodarbības:  nelielā pulkā lietot valodu, iegūt informāciju, apspriest aktualitātes, jauki pavadīt laiku; kluba nodarbības notiek katru ceturtdienu no plkst. 17:30 līdz 19:00 Izglītības attīstības centra telpās,   Dzirnavu ielā 34a-8, Rīgā. Sazinieties iepriekš, lai piedalītos pa tālruni 67503730!  Laipni aicināti!

Arī šajā rudenī trešo valstu valstspiederīgajiem būs iespējas pieteikties mācībām latviešu valodu kursos (120 stundas) un iesaistīties klubos (30 stundas).  

*************

22/07/2020

No 6.jūlija latviešu valodas  mācības 120 stundu apjomā organizējam klātienē. A1 un B1 valodas prasmes līmeņa grupas uzsāk mācības, kas turpināsies līdz septembrim, oktobrim.

Nākamās grupas darbu uzsāks septembrī. Ja vēlaties mācīties, jāpiesakās kursiem augusta sākumā. Lūdzu aizpildiet anketu!

*************

Aicinām trešo valstu valsts piederīgos  pieteikties latviešu valodas apguvei grupās A1, A2  un B1 līmenī 120 stundu apjomā no 6.jūlija un no 7.septembra  mācību telpās Rīgas centrā dienas un vakara grupās bez maksas. 

Dokumentu oriģinālus (uzturēšanās atļauja un sertifikāts par valsts valodas prasmi A2 līmenī) lūgsim uzrādīt pirmajā nodarbību dienā.

Vairāk informācijas  pa tālruni - 67503730  vai rakstot uz e-pastu iac@latnet.lv. Kursu noslēgumā būs iespēja kārtot valsts valodas prasmes pārbaudījumu un saņemt sertifikātu.

Nr. p.k.

Valodas apguves līmenis

Nodarbības plānots uzsākt

 laiks

vieta

 

  1.  

A1 līmenis, 

grupa iesācējiem

 

06.07.2020.

Pirmdienās, trešdienās un piektdienās no plkst. 10.30  - 13.00

Telpās Rīgas centrā

2.

 

B1  līmenis

(tiem, kam ir A2 sertifikāts)

06.07.2020.

otrdien, ceturtdien
no plkst.
17.30 – 20.00
un sestdien no plkst. 10.00 - 13.20

Telpās Rīgas centrā

3.

A1 līmenis
grupa iesācējiem

2020.gada septembrī

Vakara grupa 3 reizes nedēļā

Tiks precizēts

4.

A2 līmenis

(tiem, kam ir A1 apliecības)

2020.gada septembrī

3 reizes nedēļā

 

Tiks precizēts

 5.

B1 līmenis

(tiem, kam ir A2 apliecības)

2020.gada septembrī

Dienas grupa 3 reizes nedēļā

Tiks precizēts

2020.gada janvārī un februārī esam uzsākuši 8 latviešu valodas grupu  (120 h) norisi (7 grupas Rīgā un 1 Jelgavā): 2 A1 līmeņa grupas, 4 A2 līmeņa grupas 2 B līmeņa grupas. No 16.04. latviešu valodas mācības tiek organizētas attālināti.

Līdz 2019.gada decembra beigām kopumā noslēgušās 16 latviešu valodas grupas Rīgā un Jelgavā, kuras pabeiguši 200 trešo valstu valstspiederīgie. Pēc kursu noslēguma 137 dalībnieki pieteikušies  valsts valodas prasmes pārbaudei un 85% to nokārtojuši.  Noslēgušies divi latviešu sarunvalodas klubi, kuru apmeklējuši 69 trešo valstu valstspiederīgie.  Mācības norisinājās Rīgā gan vakara, gan dienas grupās mācību telpās pilsētas centrā un Ziepniekkalnā, kā arī vien grupa tika organizēta Jelgavā. 

Projekta komanda:
Projekta vadītāja - Linda Kluša,
Projekta pedagoģiskā vadītāja - Aija Kalve
Mērķgrupas koordinatore - Līga Puniņa
Grāmatvede - Aija Rusiņa

Latviešu valodas kursu novērtējuma anketa