Tā mēs mācāmies….

Tā mēs mācāmies….

03/03/2020 / Ievietoja: Linda Kluša

Projekta ,,Dzīvoju Latvijā - mācos  latviešu valodu (2.posms)’’ ietvaros  janvārī un februārī sākumā latviešu valodas apguve uzsākta 8 grupās Rīgā un Jelgavā. Tajās iesasitījušies 129 trešo valstu valstspiederīgie. 

Apmeklējot nodarbības un tiekoties grupu dalībniekiem, nākas secināt, ka latviešu valodas apguves mācību process kļuvis interesantāks, interaktīvāks un vairāk vērsts uz dalībnieku interesēm un vajadzībām. Latviešu valodas skolotājas mācību procesā integrē radošas aktivitātes: drāmas elementus, lomu spēles, vizualizāciju. Ir grupas, kurās nodarbības tiek sāktas  ar dziesmu, un kursanti ir apguvuši jau vairāku dziesmu tekstus Šie aspekti rada pozitīvu mikroklimatu un motivāciju iesaistīties valodas apguves procesā.

Nodarbību vērojumi liecina par to, ka bieži kā resurss valodas apguvei tiek izmantots filmas fragments, video sižets,  kas sniedz ieskatu gan par valodas likumībām, gan notikumiem Latvijā.

Skolotāju ikdienas prakse ir darba organizēšana nodarbībās pāros un grupās, kas gan paaugstina dalībnieku iesaistīšanās aktivitāti, gan ļauj diferencēt darbu ar dažādu valodas prasmju kursantiem. Regulārs darbs grupās palīdz iepazīt un  pieņemt vienam otru, kas jebkurā grupā, kurā kopā mācās dažādu tautību cilvēki,  ir  būtisks  aspekts kursantu vēlmei iesaistīties un turpināt mācības.

10. februārī darbu uzsāka Latviešu valodas atbalsta klubs, kurā, balstoties uz dalībnieku ieteiktajām tēmām, tiek organizētas diskusijas, pārrunas, prezentācijas. Patlaban gan vairāk iepazīstam viens otru un stāstām par savām interesēm, ceļojumiem un vaļasprieku. Ir interesanti uzzināt informāciju un skatīties fotogrāfijas par citām valstīm, kurās bijuši valodu kluba dalībnieki, ir aizraujoši kopīgi uzzināt par vietām Latvijā, kuras vērts apmeklēt.  Gaidām interesentus valodu kluba nodarbībās, kas notiek pirmdienās, Izglītības attīstības centra telpās no plkst.17.30 līdz 19.45. Iepieriekš lūdzam sazināties pa tālruni 67503730 (līdz 14.04. noarbības esam atcēluši). 
           

LV karog6

Projekts (Nr.PMIF/6/2018/2/02) tiek īstenots no 2019.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda ietvaros ar Eiropas Savienības (75%) un Latvijas valsts budžeta (25%) finansējumu.