Pēdējās nodarbības klātienē …

Pēdējās nodarbības klātienē …

10/11/2020

Septembrī divas grupas (27.grupa - A1 valodas prasmes līmenis, 28.grupa A2 - valodas prasmes līmenis) uzsāka valsts valodas apguvi klātienē,  un cerējām, ka  kursanti mācīsies kopā visas 120 stundas. Taču no 9.novembra valstī tika izsludināta ārkārtas situācija, un atkal uzsākam mācības attālināti.
Pēdējā klātienes nodarbībā kursantiem tika uzdoti  jautājumi:

  • Kāpēc jums ir svarīgi mācīties valsts valodu?
  • Kādas ir jūsu bažas par valodas apguvi attālināti?

Uz pirmo jautājumu kursantu atbildes ir līdzīgas. Kursanti atzīst, ka svarīgi apgūt valsts valodu A2 līmenī, jo tad iespējams iegūt pastāvīgo uzturēšanās atļauju dzīvei Latvijā. Daži kursanti uzsver, ka valsts valodas prasmes nepieciešamas, ja nākas kārtot dokumentus valsts iestādēs vai meklēt darbu. Gandrīz visi kursanti piebilst, ka svarīgi ir saprast valsts valodu saziņā pirmsskolas iestādēs, skolās, sabiedriskās vietās, kultūras pasākumos.

Tomēr dažas atbildes ir ļoti atšķirīgas, jo iemesls, kāpēc cilvēks dzīvo Latvijā,  ir  saistīts ar ģimenes nodibināšanu - vīrs vai sieva ir latvieši. Te atklājas citas vajadzības valodas prasmes kontekstā: vēlme sazināties ar dzīves biedru/-i  vai viņu radiniekiem latviešu valodā, vajadzība palīdzēt bērniem veikt mājas darbus, interese par latviskajām tradīcijām un svētkiem.

Atbildes uz otro jautājumu pauž satraukumu par to, vai  mācības būs tikpat kvalitatīvas, vai pietiks prasmes iesaistīties attālinātajās mācībās, vai tehnika nepievils.
Secinājums ir viens - mums patīk būt grupā un  mācīties kopā ar skolotāju.

Tomēr šodien, 10. novembrī, kad attālinātās nodarbības  abās grupās ir notikušas, redzam, ka mācībās ir iesaistījušies gandrīz visi  dalībnieki. Tā ir ļoti laba ziņa. Jums izdosies!

Projekta komanda

aae53672 9c69 44a9 a023 927b351e0d22d297689e 62c9 403d 9e4c 59c8a0ed892a2

LV2 28 2020 11 09 C2

 

LV karog6

Projekts (Nr.PMIF/6/2018/2/02) tiek īstenots no 2019.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda ietvaros ar Eiropas Savienības (75%) un Latvijas valsts budžeta (25%) finansējumu.