Mācāmies kopā, mācāmies attālināti

Mācāmies kopā, mācāmies attālināti

18/05/2020

Šī gada janvāra vidū un februārī projekta “Dzīvoju Latvijā – mācos latviešu valodu (2.posms)” valsts valodas apguve tika uzsākta 8 grupās. Darbs tika organizēts ierastā ritmā: nodarbības notiek konkrētā vietā un laikā Rīgā un Jelgavā, dalībnieki ierodas uz nodarbībām un mācās, skolotājas vada mācību procesu- māca, skaidro, atbalsta, palīdz. Tā līdz marta vidum, kad arī Latviju sasniedza vīruss Covid-19,  un valstī tika izsludināta ārkārtas situācija.
Tas bija izaicinājums.  Sākumā uztraukums, kas tagad notiks? Jauna situācija, kura prasa risinājumus, kādu pieredzē nav.

Tagad, kad darbs 7 grupās ir pabeigts, varam secināt, ka risinājums – pāriet uz mācībām attālināti izsludinātās ārkārtas situācijas laikā, bijis pareizs. Latviešu valodas kursu nodarbības līdz maija sākumam (120 stundu apjomā) pabeidza 81 trešo valstu valstspiederīgais, no tiem 28 kursanti B valodas līmenī, 53 – A līmenī. Novērtējuma anketas rezultāti liecina, ka kopumā kursanti ir  pilnībā apmierināti (90% atbilžu) ar attālināto mācību procesu un rezultātiem.  Arī diagnosticējošo darbu rezultāti ir labāki, kā tika sagaidīts. Kursanti atkal ir gatavi uzsākt valsts valodas apguvi jaunā līmenī un iesaistīties Latviešu valodas atbalsta kluba nodarbībās attālināti. Marta vidū bija šaubas, vai ir iespējams mācīties valsts valodu A līmeņa grupās attālināti. Tagad ir apliecinājums - jā, tas ir iespējams.

Kas izdevās? Vispirms milzīgs paldies skolotājām, kuras apguva jaunas prasmes strādāt dažādās e-vides platformās, gatavoja materiālus, vadīja nodarbības, konsultēja un atbalstīja kursantus. Paldies, ka bija drosme un vēlme pārvarēt šo izaicinājumu, tikt galā ar pārpratumiem, piedzīvojumiem, tehniskām kļūmēm nodarbību laikā.  Paldies kursantiem, kuri spēja pārorientēties, iesaistīties un uzmundrināt skolotājas mācību procesā attālināti.

Šo attālināto mācību laikā projekta komanda ir guvusi labu pieredzi, apzinājusi stiprās un vājās puses, un, analizējot rezultātus, nākas secināt, ka vēlreiz organizējot šādu darbu, ir:

  • jāsniedz precīzas norādes pedagogiem par darba organizēšanu un darba uzskaiti;
  • jānodrošina informācija un atbalsts kursantiem;
  • jāorganizē vienota e-vides platforma  mācībām visās grupās.

Nebija viegli, tomēr ir milzīgs gandarījums par to, ka mums visiem kopā izdevās!

20.04. visi kopa

 

 

 

 

 

 

 

 

LV karog6

Projekts (Nr.PMIF/6/2018/2/02) tiek īstenots no 2019.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda ietvaros ar Eiropas Savienības (75%) un Latvijas valsts budžeta (25%) finansējumu.