Izzināt. Pieredzēt. Rīkoties.

Izzināt. Pieredzēt. Rīkoties.

2016. gada 14.novembra līdz 2017.gada 15.augustam

Jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas projekts.

Piederības sajūta gan savai skolai un kopienai, gan valstij veidojas, tās iepazīstot un piedaloties mērķu izvirzīšanā un kopīgā īstenošanā. Aktīvas iesaistes un partnerības veidošanas pamatā ir efektīva saziņa,  vienota izpratne par notiekošajiem procesiem sabiedrībā vietējā un globālā kontekstā. Tāpēc Izglītības attīstības centrs (IAC) ar Britu padomes Latvijā atbalstu 2016.gada novembrī sāk īstenot projektu, kura ietvaros skolu jauniešiem un skolotājiem no 12 Latvijas skolām būs iespēja papildināt zināšanas par  Latviju, attīstīt līdzdalības un kritiskās domāšanas prasmes un apliecināt savu prasmi un attieksmi darbībā.

Projektu īsteno:

PieredzeAtbalstaPic11

Projekta mērķis ir sniegt skolu jauniešiem no Latgales, Rīgas un Pierīgas, t.sk., skolēniem no skolām, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas, daudzveidīgas iespējas iesaistīties interaktīvās, jēgpilnās darbībās, apgūstot Latvijas, Eiropas un globālās vērtības un to savstarpējo saistību. Projekta gaitā skolēniem būs iespēja pilnveidot kritiskās domāšanas, debatēšanas, sadarbības un citas prasmes, kā arī medijpratības līmeni, kas kopumā sekmēs apzinātas piederības sajūtas veidošanos un vēlmi iesaistīties un ietekmēt notiekošo savā skolā, kopienā un valstī. Projekts veidots tā, lai piederības sajūta, sociālā saskaņa un sadarbība attīstās caur personisko pieredzi, ne vien izzinot, bet arī izjūtot, reflektējot un tādējādi saistot reālo situāciju un cilvēku vajadzības ar esošajām un nepieciešamajām prasmēm un resursiem.

Lai akcentētu kapacitātes celšanas pieeju un sekmētu projekta rezultātu ilgtspēju, tā norisē nozīmīga vieta ir skolu vadībai un pedagogiem, kuri, no vienas puses, radīs apstākļus skolēnu līdzdalībai projektā un tā uzdevumu veikšanai, no otras – iestrādās iegūto pieredzi sistēmiskā skolas tālākajā darbībā, aptverot arī citas klašu grupas un skolotājus.

Projekta īstenošanas gaitā plānotas kapacitātes celšanas aktivitātes, vietējās darbības skolu un kopienas ietvaros, ko īstenos projektā iesaistīto skolu komandas, Latvijas valsts attīstības un mūsdienu vērtību izzināšana valsts simtgades kontekstā, vasaras skolas dalībskolu komandām ar līdzdalību sarunu festivālā “Lampa”, kā arī projektā gūtās pieredzes un labās prakses apkopošana un izplatīšana, kas projekta noslēgumā būs pieejama IAC mājas lapā.

Skolu atlases konkursa nolikums un pieteikšanās anketa

Noskaidrotas projekta dalībskolas

2016.gada novembrī, uzsākot jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas projekta „IZZINĀT. PIEREDZĒT. RĪKOTIES” īstenošanu, IAC uzrunāja Latvijas skolas, aicinot pieteikties līdzdalībai projektā, lai aktīvā darbībā iepazītu paši sevi, savu skolu, kopienu un Latviju. Balstoties uz atlases kritērijiem, kas tika izstrādāti saziņā ar projekta atbalstītāju Britu padomi Latvijā, līdzdalībai projektā apstiprinātas 12 skolu komandas, starp kurām ir gan Rīgas apkaimju, gan Daugavpils un Latvijas pierobežas skolas. Vairāk

"Mani stāsti Latvijai"

Sākoties 2017. gadam esam uzsākuši aktīvu darbību projekta "Izzināt. Pieredzēt. Rīkoties" ietvaros kopā ar 12 projekta dalībskolām. Pirmkārt, jau esam satikušies, iepazinušies, sapratuši, kāds darbs kopā veicams turpmākā pusgada laikā, kā arī "ieniruši" tēmās un centušies tās izzināt, pieredzēt un plānot rīcības to ietvaros - Latvijas vērtības, vietas izjūta, pilsoniskā līdzdalība un iesaistīšanās, mediju pratība - par to trīs dienās (2017.gada 19.-21.janvāris) seminārā "Mani stāsti Latvijai" Siguldā. Turpmāk tikai uz priekšu ar aktivitātēm skolās un kopienās, sniedzot gūto tālāk! Pirmie aktivitāšu plāni jau tapuši un tuvu realizēšanai, turpmāk informāciju par tām atspoguļosim arī mājas lapā. Foto Vairāk

Špoģu vidusskolas komandas apraksts par dalību seminārā lasāms šeit.

Olaines 2.vidusskolas komandas apraksts par līdzdalību projektā šeit.

Daugavpils 12.visusskolas komandas projekta informācija šeit.

Projekts Daugavpils 10. vidusskolas acīm - pašu un IAC organizētās aktivitātes:

Kultūrizglītojošās Latvijas iepazīšanas ekskursijas, dalībnieku stāsti:

1. Latvijas iepazīšanas maršruts Foto

Daugavpils 9.vidusskolas skolēnu sagatavotais video par ekskursiju. Liels paldies video sagatavotājiem!

Pašā pēdējā marta dienā - 31.martā Viļakas Valsts ģimnāzijas skolēniem tika dota iespēja piedalīties Izglītības attīstības centra projekta „Izzināt. Pieredzēt. Rīkoties.” rīkotajā ekskursijā, kuras mērķis bija izzināt Latvijas vēstures notikumus, personības, iepazīt profesijas un baudīt savas tautas kultūru. Iesākumā jaunieši devās uz Carnikavas uzņēmumu „Krupis”, kur klausījās Zigrīdas un Eduarda Skavenecu stāstu par vienu no Latvijas tradicionālajām delikatesēm- nēģiem. Vairāk

2. Latvijas iepazīšanas maršruts Foto

Dalībnieku stāsts

11. aprīlī IAC organizētajā ekskursijā dodas Daugavpils 10.un 12.vidusskolas un Špoģu vidusskolas skolēni. Izzinošie pasākumi sākas ar ekskursiju Rīgas Motormuzejā, kur iepazīstam auto vēsturi un būvniecību gan Latvijā, gan pasaulē - izskrienam cauri gadu desmitiem ar dažādiem auto un saprotam, kādu artavu tajā devuši Latvijā dzīvojošie autobūvnieki. Siltas pusdienas un tikpat silta un atraktīva uzņemšana mūs sagaida Rīgas 74.vidusskolā (vairāk). Šīs skolas jaunieši kopā ar Latgales skolēniem uzzina par skolu, tās talantiem un kopā ar M.Čehova Rīgas Krievu teātra aktrisi un šī gada Lilitas Bērziņas balvas ieguvēju Jekaterinu Frolovu ienirst improvizācijas mākslā. Vakarā vēl ļoti nopietns vēstures "pieskāriens" Nacionāljā teātrī, kur gandrīz pirms 100 gadiem dibināta Latvijas valsts, kopā izdzīvojam jauniešu likteņus. Iegrimstam 1939.gada un pāris nākamo gadu vēstures notikumos izrādē "Svina garša". Vēl pāris stundas pēc tam grūti atslēgties no izrādē skartās tematikas - likteņiem, rīcībām, personāžiem un vienkārši sakritībām, kas nereti izšķir likteņus.

Daugavpils 12.vidusskolas foto stāsts.

3. Latvijas iepazīšanas maršruts Foto

21.aprīlī dodamies jau 3.ekskursijā, šoreiz uz Latgales pusi - Daugavpili. Ziema nesteidzas atkāpties - no rīta Daugavpils jumtus un zālienus klāj pabieza sniega sega, bet vakarpusē, kad atvadāmies no Cietokšņa, jau uzspīd saulīte. Šīs dienas literāro un teātra kultūras sadaļu piepilda R.Blaumaņa darba "Purva bridējs/-i" iestudējums Daugavpils teātrī, ieskatu vēsturē un tēlotājmākslā sniedz Daugavpils Cietokšņa un M.Rotko mākslas centra apmeklējums, bet tikšanās prieku un izkustēšanos piedāvā trīs projekta Daugavpils skolas ... un lielais buss ar Rīgas Zolitūdes un Klasiskās ģimnāzijas, 31. un 74. vidusskolas skolēniem dodas mājupceļā. Jauni iespaidi, stāsti, vērtības, krāsas, varoņi, pieredzētas emocijas, tikšanās un piedzīvojumi, ko pārklāj vakara gurdenums.

Rīgas Klasiskā ģimnāzijas pārstāvji stāsta plašāk. Foto apskats

Rīgas 74.vidusskolas jauniešu stāsti un foto par šo dienu.

4. Latvijas iepazīšanas maršruts Foto

Olaines 2.vidusskolas skolēnu veidots video stāsts par šo dienu

28.aprīlī esam gatavi iepazīt Latgales "pērles" Aglonu un Lūznavu. No Rīgas skolām šajā ekskursijā dodas Rīgas Ķengaraga vidusskolas, Š.Dubnova Rīgas ebreju vidusskolas un Olaines 2.vidusskolas skolēni. Dziesmas autobusā atskan jau turpceļā, bet atpakaļceļā jaunieši jau ir savstarpēji iepazinušies un uzsākuši sarunas. Šajā dienā Aglonas Maizes muzejā izcepam katrs savu kukulīti, ievērtējam Aglonas bazilikas varenību un Lūznavas muižas interjerus un apkārtni. Vakara noslēgumā "Rūnas" mūs pārsteidz ar stāstiem par latgaliešu tautasdziesmām un to muzikālo interpretāciju. Spilgti iespaidi un vērtīgas atziņas, ka Latvijā ir ko redzēt, dzirdēt un izjust. Olaines 2.vidusskolas foto un stāsts skolas mājaslapā

Sevis, kopienas, Latvijas un pasaules iepazīšanas sprints noslēdzies

“Sevis, kopienas, Latvijas un pasaules iepazīšanas sprints” - tieši tā daļa projekta “Izzināt. Pieredzēt. Rīkoties” dalībnieku pašās jūnija beigās novērtēja aizvadīto pusgadu. Tas bijis piesātināts, jaunas informācijas, kontaktu, emociju, rīcības un domu pilns laiks, kurā nācās paveikt vairāk, nekā ierasts, bet kas arī sniedzis milzu gandarījumu un iestrādnes tālākajam gājumam. Vairāk

Skolu pieredzes un metodisko ieteikumu krājums

Jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas projekta „Izzināt. Pieredzēt. Rīkoties” rezultātā izveidots dalībskolu pieredzes un metodisko ieteikumu krājums.

Šajā pieredzes krājumā atrodami vienpadsmit Latvijas skolu stāsti par pusgada laikā gūto pieredzi, pedagogu, skolu vadītāju un skolēnu atziņas un pārdomas, kā arī konkrētu norišu apraksti vai sagatavoto uzdevumu piemēri. Ceram, ka tie iedvesmos pārējo Latvijas skolu pedagogus gan veidot līdzīgas norises savās skolās, gan sazināties ar kolēģiem, lai pajautātu: “Kā tad jūs tur īsti darījāt?” Esmu pārliecināta, ka izvērtīsies interesanta un vērtīga saruna un, kas zina, veidosies jauni maršruti un plāni tālākai sadarbībai starp skolām un Latvijas iepazīšanai kopumā. Iedvesmojieties, sazinieties un pievienojieties!