Spēle – kvests “Atklāj Daugavpils cietokšņa noslēpumus!”

Spēle – kvests “Atklāj Daugavpils cietokšņa noslēpumus!”

30/04/2017

21.04. Daugavpils 10.vidusskolas IAC projekta “Izzināt. Pieredzēt. Rīkoties” komanda organizēja spēli – kvestu “Atklāj Daugavpils cietokšņa noslēpumus!”. Spēlē piedalījās 2 mūsu skolas komandas (10. klases komanda un 11.klases komanda), kā arī 12. un 9. vidusskolas komandas. Katrā komandā bija 6 vidusskolēni.

Skolas projekta komanda spēlei gatavojās ilgi un pamatīgi. Lai izveidotu uzdevumus par Daugavpils cietoksni, pašiem vajadzēja izstudēt, izpētīt milzu materiālu par cietokšņa vēsturi. Rezultātā tapa darba lapa ar 15 jautājumiem. Katrā jautājumā bija vēl apaķšjautājumi. Kopumā kvesta dalībniekiem vajadzēja ierakstīt informāciju 39 ailītēs. Jautājumi bija visdažādākie - gan tādi, uz kuriem varēja atbildēt ar vienu vārdu , gan tādi, kur atbildi varēja dot tikai šī objekta apskate, piemēram: Kā dēvēja cietoksni dažādos laika posmos? Cik gadu ilga cietokšņa būvniecības darbi ?! Kā sauc 4 cietokšņa vārtus, uz kurām debess pusēm tie pavērsti ? Kādi vārdi ir iekalti desmitā cietokšņa komandanta kapa piemineklī, kurš tika apglabāts netālu no cietokšņa baznīcas? utt. Jautājumi bija gan par cietokšņa vēsturi, gan mūsdienām. Kā rast atbildes uz šiem spēles jautājumiem? Kā atklāt noslēpumus un uzminēt mīklas? - Spēlētājiem brīvi pārvietojoties pa cietokšņa teritoriju, izmantojot karti, pētot vēsturiskos objektus.

Taču laika apstākļi 21.04. mums sagādāja pārsteigumu: vējš ar katru katru brīdi pieņēmās spēkā, uzdzina sniega un lietus mākoņus. Gaidot sanākam visus spēles dalībniekus, mēs jau jutāmies pamatīgi nosaluši. Ieradās visi. Neviens nevēlējās spēli atcelt. Paredzētā ekskursija pa cietokšņa teritoriju gida pavadībā notika Cietokšņa kultūras un informācijas centra telpā. Paldies gidam Igoram, kurš ar savu erudīciju un videomateriālu palīdzību, mums uzbūra cietokšņa vēstures ainas.

Pēc virtuālās ekskursijas katra komanda saņēma darba lapu ar uzdevumiem. Vienojāmies, ka 1 astronomiskās stundas laikā , draudzīgi strādājot komandā, jāatbild uz jautājumiem un jāatšifrē frāze . Šifrētajā frāzē slēpjas leģendas par Daugavpils cietoksni nosaukums. Uzvar komanda , kura iegūst vairāk punktu, ātrāk izpilda visus spēles uzdevumus, precīzāk atbild uz jautājumiem un atšifrē slepeno frāzi.

Komandu dalībnieki ar interesi “iegrima” darbā. Informācija tika meklēta telpā izvietotajos stendos, bukletos, cietokšņa kartē, mobilajos tālruņos, puiši atļāvās doties meklēt nepieciešamos objektus cietokšņa teritorijā. Stunda paskrēja nemanot. Spēles vadītājs paziņoja par spēles beigām un aicināja iesniegt darba lapas . Kamēr meitenes skaitīja punktus, spēles vadītāja dalībniekiem izstāstīja teikas par Daugavpils cietoksni, kuru nosaukums bija jāatšifrē slepenajā frāzē (“Pazemes eja zem Daugavas”, “Dzintara istaba”) un sniedza pareizās atbildes uz visiem spēles jautājumiem.

Visas komandas saņēma diplomus par piedalīšanos spēlē un iegūtajām vietām, katrs dalībnieks - magnētiņu atmiņai ar kādu cietokšņa teritorijas skatu.

Draudzīgā atmosfērā visi mielojās ar pīrādziņiem un smalkmaizītēm.

Izvērtējumā dalībnieki rakstīja:

Tas bija interesanti un jauki, kaut ārā bija slikta laiks . Es uzzināju daudz jauna par cietoksni un labi pavadīju laiku. Es gribētu vēl piedalīties šādos konkursos. (Elvīra Livkina, Daugavpils 10.vidusskola)

Mums vajadzēja atbildēt uz daudziem jautājumiem par cietokšņa vēsturi, arhitektiem, pieminekļiem, par valsts iestādēm, kas pašlaik darbojas cietokšņa teritorijā. Man liekas, ka jautājumi bija diezgan grūti, tomēr mūsu komanda tika galā un mēs ieguvām 1.vietu. Kaut bija slikts laiks un ļoti auksti, man viss patika ! (Inga Brokāne, Daugavpils 10. vidusskola)

Paldies par spēli. Tas bija interesanti. Varēja uzzināt daudz jauna par cietoksni. (Daugavpis 12. vidusskola)

Bija interesanti, jautājumi ļoti forši, arī ekskursija. Neskatoties uz sliktajiem laika apstākļiem, viss bija super. (Daugavpils 9. vidusskola)