Baltā galdauta svētki Daugavpils12.vidusskolā

Baltā galdauta svētki Daugavpils12.vidusskolā

06/05/2017

3.maijā 12.vidusskolas saime svinēja Baltā galdauta svētkus. 5.-8.klašu skolēni un klases audzinātājas pulcējās pie kopīga svētku galda plkst.13:15, savukārt 9.-12.klašu skolēni, skolotāji un tehniskie darbinieki - plkst.14:00 Baltajā zālē.

Visus klātesošos svētkos sveica skolas direktore Elita Boliņa, aicinot visus novērtēt brīvības vērtību – ka mēs varam dzīvot brīvā valstī, runāt savas tautas valodā, dziedāt savas tautas dziesmas. E.Boliņa izteica cerību, ka 4.maijā gan skolēni, gan skolotāji un pārējie skolas darbinieki pie balti klāta svētku galda pulcinās savas ģimenes locekļus, draugus, kaimiņus, lai svinētu Latvijas brīvību. 

Video Baltā galdauta svētki

Par skolēnu un skolotāju dāvanu, kas tapusi Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas gadadienas priekšvakarā, pasākumā pastāstīja un nelielu vizualizāciju „Rakstu rakstus izrakstījām” parādīja mājturības skolotāja Silva Šaršūne. Dāvanu Latvijai sarūpēja 7.a klases meitenes J.Ņikiforova, L.Prikule – Pastare, L.Pudāne, L.Putroma, K.Šelegova, M.Titova un M.Žilko, 7.b klases skolēni – S.Gerasimova, L.Stašanova, E.Skrimblis, H.Soms, V.Soms un L.Utkins, 8.b klases zēni – E.Škapars, A.Trofimovs un S. Oļehnovičs, mājturības skolotāji Silva Šarsūne un Vitālijs Ratniks, izveidojot izstādi „Latvju spēka zīmes”, kas tika atklāta 26.aprīlī. Skolas dārzā ir izveidota latvju spēka zīmju kolekcija, latvju raksti ir izšūti krusta dūrienā somās un rokassprādzēs, zīmes izdedzinātas stilīgos koka svečturos, kā arī ir izveidota apsveikuma kartiņu kolekcija.

Pasākumā tika pieminēta arī ozolu stādīšanas akcija "Apskauj Latviju" mūsu valsts Ziemeļu, Dienvidu, Rietumu un Austrumu galējos punktos Ipiķos, Demenē, Nīcā un Pasienā, kas tādā veidā simboliski iezīmē Latvijas robežlīniju un vienotību, ko Latvijas valsts ieguva patiecoties pirms simts gadiem notikušajam Latgales kongresa lēmumam. Pasākuma dalībnieki tika informēti par vēl vienu nozīmīgu faktu - Latvijas Bankas 3. maijā izlaisto

5 eiro sudraba kolekcijas monētu “Latgales kongress”, kas tapa kā Latvijas Bankas pateicība Latgalei par ieguldījumu Latvijas vienotības un valstiskuma idejas attīstībā.

Latviešiem ir skaista tradīcija – sanākt kopā godos un dziedāt. Dziesmā vienojās arī visa 12.vidusskolas saime, mūzikas skolotājas Aelitas Novickas vadībā tika izdziedātas dziesmas: „Pie Dieviņa gari galdi”, „Ziedi, ziedi, rudzu vārpa”, „Āvu, āvu baltas kājas” un „Vēl ir laiks”.

Tā pie balti klāta galda, ēdot svētku kliņģeri, dzerot tēju, kopā dziedot un veltot Latvijai savas gaišās, pozitīvās domas, tika nosvinēti Baltā galdauta svētki 12.vidusskolā. Ceram, ka tā kļūs par vēl vienu skaistu tradīciju skolā un arī mūsu skolēnu, skolotāju un tehnisko darbinieku ģimenēs!

Informāciju sagatavoja direktores vietniece Signe Kotova, projekta IZZINĀT.PIEREDZĒT.RĪKOTIES skolotāja