Jauniešu neformālās izglītības konference Viļakas VĢ

Jauniešu neformālās izglītības konference Viļakas VĢ

27/04/2017

21.aprīlī jau septīto gadu norisinājās ikgadējā jauniešu neformālās izglītības konference „Nāc un piedalies!”, kura vienoja vairāk kā 120 dalībniekus no visa Viļakas novada. Tuvojas Latvijas simtgade un jaunieši nolēma šo pasākumu organizēt par godu šim nozīmīgajam notikumam, tāpēc tā mērķis bija veicināt jauniešos patriotismu un piederības sajūtu savai tautai, valstij un novadam, veicinot jauniešu pašizaugsmi, līdzdarbošanos un pilnveidi jauniešu neformālās izglītības veidā.

Konferencē jaunieši darbojās biedrības „Ritineitis” pārstāvju vadītajās ideju darbnīcās un dažādās aktivitātēs, kurās varēja attīstīt sadarbošanos, stratēģisko domāšanu un darbu komandā, lai izprastu, cik svarīga ir komandas vienotība kopīgu mērķu sasniegšanā. Jaunieši pauda savas idejas sava novada jaunatnes sfēras pilnveidošanā, apzinājās savas iespējas – ko varētu darīt saviem spēkiem, kā arī kādas ir pašu nepilnības. Šīs aktivitātes vadīja Maruta Castrova, Laura Zujāne, Agnese Laicāne un Sergejs Andrejevs. Jauniešiem atzina, ka kopumā novadā ir sakopa apkārtne, skolas nodrošina pietiekoši augstu izglītības līmeni, jaunieši novērtē to, ka novadā tiek izstrādāti dažādi projekti un piesaistīti finansu līdzekļi, viņiem patīk, ka ir daudzveidīga kultūras dzīve un iespējas sevi pilnveidot jauniešu centros. Visvairāk jaunieši vēlētos , lai novadā būtu labāka infrastruktūra, stadions un plašāks sporta aktivitāšu loks, kopmītnes Viļakā, darba iespējas jauniešiem un jauniešu aktivitāšu dažādība. Viļakas Jauniešu iniciatīvu centra pārstāvji sīki aprakstīja savas vēlmes jauniešu centra teritorijas labiekārtošanai- izveidot ugunskura vietu ar soliņiem un stacionāru statīvu zupas katlam, uzcelt lapeni, atjaunot dīķi, iztīrot tā gultni, izveidot pludmales ģērbtuves un telšu vietu. Jaunieši ir gatavi brīvprātīgi līdzdarboties un uzlabot sava brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Konferencē viesojās arī viešņas no Rīgas- neformālās izglītības apmācītāja, nodibinājuma „Baltijas Reģionālais fonds” vadītāja Ginta Salmiņa un profesionālās un personīgās izaugsmes konsultante, psiholoģe Zane Veinberga. Atraktīvās dāmas vadīja nodarbības gan skolotājiem, gan jauniešiem, iepazīstinot ar spēles veida metodi „Stāstu stāstiem izstāstīju”, kuras pamatā ir stāstu stāstīšanas tehnika, kura tiek attīstīta caur dažādiem jautājumiem un veicina sarunas, dalīšanos pieredzē, citu cilvēku iepazīšanu un uzklausīšanu, kā arī rada pozitīvas emocijas. Metodi iespējams izmantot gan mācību procesā, gan vecāku sapulcēs, gan izklaides vajadzībām. Savukārt jauniešiem bija iespēja apgūt prasmes pasniegt savas idejas īsi, kodolīgi un efektīvi, kā tas nepieciešams daudzās dzīves situācijās.

Dienas noslēgumā jaunieši bija sagatavojuši erudīcijas spēli „Mana Latvija”, kurā piedalījās gan jaunieši, gan skolotāji, gan Valsts Robežsardzes pārstāvji, gan Viļakas novada domes deputātu pārstāvji un pat Saeimas deputāts Jānis Trupovnieks. Spēles mērķis bija savas valsts un novada izzināšana, zināšanu pilnveidošana, starpinstitūciju un starppaaudžu sadarbības veicināšana. Arī komandu nosaukumi bija latviskās noskaņās - „Ūsiņš”, „Ugunskrusts”, „Jumis” un „Zalktis”.

Spēles gaitā katrai komandai bija jāatbild uz jautājumiem par dažādām tēmām- Latviju pasaulē, Viļakas novadu pasaulē, notikumiem, personībām, latvisko un komandas kapteiņiem bija jāveic kāds uzdevums. Katrai komandai jautājumu tēmas izvēlējās pretinieku komandas, kurām bija iespēja prognozēt vai komanda atbildēs uz jautājumu vai nē, tādā veidā arī sev pelnot punktus.

Viserudītākie izrādījās komanda „Jumis”, kuras sastāvā bija skolotāja Veneranda Medne, Viļakas novada domes deputāte Jeļena Suhiha, robežsardzes pārstāve- Sandija Elste, kā arī jaunietes- Linda Zaremba un Rēzija Slišāne. Komandas dāvanās saņēma burvīgas šalles, krūzes, svečturus un aproces ar latviešu rakstiem.

Ik gadu pasākumu organizē Viļakas Jauniešu iniciatīvu centra jauniešu komanda- šogad tās sastāvā bija Laila Milakne, Ketija Dulbinska, Evija Kravale un Kristaps Dortāns. Pasākumu apskaņoja Sandis Leitens, savukārt fotogrāfijās iemūžināja Raivo Orlovskis.

Pasākumu finansiāli atbalstīja biedrības „Ritineitis” izstrādātais Sabiedrības Integrācijas fonda projekts „ASNI”, kā arī Izglītības Attīstības Centra izstrādātais Britu padomes projekts „Izzināt. Pieredzēt. Rīkoties.”.

Jaunatnes lietu speciāliste Madara atzīst, ka ir gandarīta par pasākumu, jo tas attaisnojis cerības. Nav viegli organizēt pasākumus, kuri notiek katru gadu, jo paliek grūtāk izdomāt kaut ko jaunu, it īpaši gatavojoties erudīcijas spēlei, tomēr jaunieši ir radoši, redzams, ka mācās no savām kļūdām, pilnveidojas un kopā radām interesantas aktivitātes. Prieks, ka ik gadu mūs atbalsta gan skolotāji, gan Viļakas novada domes deputātu un Valsts Robežsardzes pārstāvji. Šogad mūs apciemoja lektores no Rīgas, kuras darbojās ne tikai ar jauniešiem, bet iedvesmoja arī skolotājus, sniedzot informāciju par spēļu veida metodi „Stāstu stāstiem izstāstīju” , kuru ļoti lietderīgi varēsim izmantot darbā ar jauniešiem. Neformālās izglītības veidā jaunieši iegūst zināšanas, kuras iemācās darot, mācoties vienam no otra- šis pasākums jauniešiem ir lieliska iespēja sevi pilnveidot, tāpēc centīšos to atbalstīt arī turpmāk.

Laila teic, ka šī bijusi laba pieredze vadīt pasākumu saspringtā gaisotnē, jo tā nebija vienkārši pasākuma vadīšana, šeit esi atbildīgs par spēles norisi, nedrīkst pieļaut kļūdas un jāprot reaģēt arī neparedzētās situācijās. Uzskatu, ka pasākums bija izdevies un mūsu ieceres īstenojās, pateicoties ieguldītajam laikam, izdomai un darbam. Ketijai šogad jāgatavojas divpadsmitās klases eksāmeniem, taču jauniete vēlējās piedalīties pasākuma organizēšanā, jo vienmēr ir atsaucīga un cenšas ieguldīt arī savu darbu jauniešu ideju realizēšanā. Evijai patīk izpausties radoši, tāpēc jauniete darbojās pie erudīcijas spēles vizuālā noformējuma, savukārt Kristapam patīk diskutēt ar citiem par dažādām interesantām tēmām, tāpēc visvairāk iesaistījās spēles jautājumu sagatavošanā. Raivo un Sandis jauniešu pasākumos ir kā labie gariņi, bez kuriem nenotiek pasākumi, jo apskaņošana un fotografēšana ir neatņemama sastāvdaļa un jaunieši nekad neatsaka, kad ir nepieciešama tehniska palīdzība aktivitāšu organizēšanā.

Paldies visiem, kuriem bija interese un laiks būt kopā ar mums un atbalstīt mūsu aktivitātes!

Īpašu paldies sakām Gintai Salmiņai un Zanei Veinbergai, Biedrībai „Ritineitis” -Marutai Castrovai un viņas komandai, Izglītības Attistības centram, kā arī Jānim Trupovniekam!

Informāciju sagatavoja jaunatnes lietu speciāliste Madara Jeromāne
Foto : Raivo Orlovskis.