Dzīvot Latvijā

Dzīvot Latvijā

09/03/2020 - 31/12/2020

Izglītības attīstības centrs (IAC) no 2020. gada 9. marta līdz 2020. gada 31. decembrim īsteno projektu „Dzīvot Latvijā” (Nr. PMIF/8/2019/3/02). Projekts tiek īstenots  Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda un Latvijas valsts budžeta finansējumu.

Projekta mērķis ir īstenot integrācijas programmu, kas sekmē mērķa grupas iekļaušanos Latvijas sabiedrībā. Projekta mērķa grupa ir trešo valstu pilsoņi un personas, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība (bēgļi, patvēruma meklētāji un personas, kurām piešķirts alternatīvais statuss), un kuras likumīgi uzturas Latvijas teritorijā. Projekta vispārīgais mērķis ir veicināt šo personu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā.

21.12.2020.

Decembris projektā bijis spraigs un aktīvs: pēc pilnīgas pārorientēšanās uz mācībām un sarunām tikai attālināti,  mācības 120 stundu apjomā noslēdza četras latviešu valodas mācību grupas, t.i. 61 trešo valstu valstspiederīgais un divas integrācijas kursu grupas 20 stundu apjomā (kopumā 44 dalībnieki), un  divi integrācijas pasākumi (tajos piedalījās 44 dalībnieki).  Mācības attālināti paredz atšķirīgu mācību specifiku, laika un satura plānojumu, IAC komanda ir gandarīta par ieguldīto darbu, pārplānojot kuru norisi un pateicas visiem latviešu valodas un integrācijas kursu pasniedzējiem, kas ieguldīja laika resursu un profesionālās prasmes, lai nodrošinātu kvalitatīvas nodarbības un sarunas. Arī integrācijas pasākumus ierobežojumu dēļ nācās pārplānot - iesaistītajiem tika piedāvāta iespēja apmeklēt muzejus individuāli pēc izvēles, iepriekš saņemot vienotu uzdevumu un saslēdzoties pēc muzeju apmeklējuma uz pārrunām platformā Zoom. Dalībnieki labprāt iesaistās tiešsaistes sarunās par gūtajām emocijām, daži noslēgumā izsaka vēlmi izstādi par simbolisku Nacionālajā mākslas muzejā apmeklēt atkārtoti. Integrācijas pasākumu ietvaros izdevās piedāvāt arī virtuālo ekskursiju ar gidu pa Vecrīgu, īpaši svarīgi tas bija Baltkrievijas pilsoņiem, kas ieradušies nesen un pavada laiku pašizolācijā. Pateicamies par šo iespēju Sergejam Ivaščenko, kas arī mums, Rīgas ilggadējiem iedzīvotājiem, pavēstīja nezināmus vēstures stāstus un neredzētus skatu punktus.

Decembris šo pasākumu organizētājiem bijis darbietilpīgs, tomēr tas deva iespēju pārliecināties, ka arī šīs dienas liegumu pilnajā ikdienā, mums ir iespējas savstarpēji kontaktēties un kļūt par labiem paziņām dažu dienu laikā, tiekoties tikai virtuālās nodarbībās. Tēmas un intereses vieno!

IP5 2020 12 10 Efoto 18 1

Noslēdzoties projektam "Dzīvot Latvijā"  apkopojam rezultātus:

 • 106 trešo valstu valstspiederīgie apguvuši integrācijas programmu 20 stundu apjomā;
 • vairāk kā 180 dalībnieki iesaistījušies projektā piedāvātajos integrācijas pasākumos;
 • 83 trešo valstu valstspiederīgie apguvuši latviešu valodas kursu 120 stundu apjomā; 20 nokārtojuši valsts valodas prasmes pārbaudi un ieguvuši apliecību par apgūtu A2 un A1 līmeni.

*******************  

25.11.2020.

Esam gandarīti par projekta izglītojošo pasākumu norisi attālināti - lielisko latviešu valodas skolotāju darbu, darbaspējām, pārplānojot nodarbības, un degsmi, vadot nodarbības! Kursanti to ļoti novērtē - aktīvi piedalās, gūst pozitīvas emocijas un, kas svarīgākais, uzlabo valodas prasmes. Novembra beigās un decembra sākumā četras latviešu valodas grupas darbu noslēdz - jau šodien, 25.novembrī pēdējā nodarbība ir B1  līmeņa grupā pie skolotājas Aijas Kalves. Valsts valodas prasmes pārbaudi, pabeidzot mācības, nokārtot nav iespējams - tās atceltas sakarā ar vīrusa izplatību, arī tāpēc kursanti ir ieinteresēti turpināt mācības. Izskatot izvērtējuma anketas redzams, ka kursanti ir pilnībā apmierināti ar kursu norisi, cildina skolotāju, novērtē attālināto mācību ieguvumus (piemēram, iespēju noskatīties nodarbības ierakstu atkārtoti, mācīties valodu, atrodoties jebkurā vietā) un labprāt mācītos tālāk. Apzinīgi un centīgi kursanti ir katra skolotāja sapnis - ceram uz turpmāku sadarbību!

Decembrī uzsāksim arī attālinātās integrācijas kursu nodarbības, šobrīd notiek to sagatavošana - klātienes darba formas un materiāli nav viens pret vienu īstenojami attālinātajā kursā, tādēļ norit aktīva nodarbību satura plānošana un pārstrukturēšana. Izskatās, ka decembrī projekta ietvaros varēsim palīdzēt integrēties Latvijā Baltkrievijas valstspiederīgajiem, kas pārcēluši uz šejieni savus biznesu un sameklējuši mājokļus. "Patiesībā jau mēs par jums zinām ļoti maz, un mums interesē viss," atzīst organizācijas pārstāvis, kad konferences zvanā  savstarpēji noskaidrojam mērķa grupas vajadzības. Viņi ir ieinteresēti it visā, un gatavi muzejus/kultūras iestādes apmeklēt arī individuāli, ja tikai šāda iespēja tiktu dota. 

*******************  

09.11.2020.

Sakarā ar valstī noteiktajiem ierobežojošiem pasākumiem vīrus izplatībai, latviešu valodas kursu skolotāji darbu tupina tiešsaistes platformās Zoom.us un Microsoft Team. Arī integrācijas kursus plānojam novadīt tiešsaistē un tāpēc piemērojam plānojumu un mācību materiālus, savukārt integrācijas pasākumus, piemēram, novembrī plānoto danču vakaru vismaz pagaidām nevarēsim īstenot.  

foto124.11. 4

*******************  

08.10.2020.

Oktobrī iebraucējiem projekta ietvaros esam sagādājuši iespēju apmeklēt vienu no Latvijas simtgades filmām “Dvēseļu putenis” un uzklausīt komentārus no filmas vēsturiskā konsultanta Dr. hist. Jāņa Šiliņa puses. Esam saistījuši šīs filmas skatīšanos ar atsaucēm no projekta  integrācijas kursu Latvijas vēstures sadaļu, kur trešo valstu valstspiederīgajiem bija iespēja iepazīties ar Latvijas vēstures būtiskākiem posmiem - valstiskuma tapšanu un atjaunošanu. Šajā kontekstā Pirmais pasaules karš ir Latvijas valsts tapšanai īpaši nozīmīgs laika posms, bet tas ir arī īpaši komplekss un daudziem grūti izprotams posms. Šobrīd interese noskatīties filmu ir liela, ceram to nodrošināt visiem interesentiem ar kinoteātri “Kino Citadele” atbalstu. 

Novembrī plānojam danču vakaru kopā ar latviešu tautas dziesmu un deju pazinējiem. Šeit līdzās skaidrojumiem ceram arī uz izkustēšanos un izdziedāšanos latviešu tautas mūzikas ritmos. Aicinām trešo valstu valstspiederīgos kopā ar ģimenes locekļiem.  Tomēr, vai plānus ļaus īstenot Covi-19 izplatība Latvijā, būs skaidrs tikai īsi pirms pasākuma. 

******************* 

29.09.2020

Septembrī integrācijas programmu apguva vairāk kā 30 trešo valstu valstspiederīgie. Vairāk

Dalībnieki atzīst, ka ir apmierināti ar kursu norisi, jo ir uzzinājuši daudz par Latviju un guvuši atbildes uz interesējošiem jautājumiem, kā arī novērtēja tulka piesaisti informācijas izpratnei. Dalībnieki vēlējās vairāk uzzināt par nodokļu sistēmu, iespējām atrast darbu un par notāru pakalpojumiem, kā arī vairāk doties ekskursijās un piedalīties praktiskās nodarbībās, lai iepazītu Latviju.

Uz nākamajiem integrācijas kursiem aicināsim novembrī. Piesakieties, aizpildot anketu šeit.

2bf28165 ff84 49f1 8fd8 75ac73185eb7

******************* 

23.09.2020.

Sarunu vakars "Varu, ja daru!" par uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējām un pieredzi Latvijā 23.septembra vakarā Latviešu biedrības namā pulcināja trešo valstu valstspiederīgos no Krievijas, Vjetnamas, Ukrainas, Ķīnas, Baltkrievijas, Indijas, Šrilankas – kopumā gandrīz 20 dalībnieki. Pāris stundu laikā aktualitātes par uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējām Latvijā skaidroja Arta Krūze no Latvijas investīciju attīstības aģentūras (LIAA), savukārt ar savu pieredzi uzņēmējdarbībā Latvijā pēdējos gados dalījās Kambers Ali Avans (Qamber Ali Awan), kurš pārcēlies uz dzīvi šeit no Pakistānas. Kambers uzsvēra, ka nozīmīga loma biznesa attīstīšanai ir latviešu valodas prasmei un spējai integrēties. Iebraucējiem bija daudz jautājumu, kā veidot savu biznesu un kādas iespējas LIAA var piedāvāt.

Šī pasākuma mērķis bija veicināt grupas izpratni par uzņēmējdarbības iespējām Latvijā un potenciālu sadarbību ar Latvijas uzņēmējiem.

Foto šeit

******************* 

Septembrī plānojam klātienes latviešu valodas kursus un integrācijas pasākumus: 

** Uzsākam bezmaksas integrācijas kursus (20h) no 17. septembra.  Izglītības attīstības centrs (IAC) piedāvā īpaši sagatavotās nodarbībās iepazīt Latviju – valsti, iedzīvotājus, kultūru, tradīcijas un apmeklēt izzinošus pasākumus kopā ar ģimeni. Vairāk 

** Aicinām trešo valstu valstspiederīgos pieteikties latviešu valodas mācībām (120) septembrī, aizpildot anketu. Lai uzsāktu mācības A2 un B1 līmeņa grupās, jāuzrāda apliecība par valsts valodas apguvi vai jāizpilda valodas līmeņa tests, atnākot uz IAC biroju, iepriekš piesakoties: kontakti

A1 līmenis
grupa iesācējiem

no 2020.gada 14.septembra

Dienas grupa 

pirmdien, trešdien piektdien, 

15:00-17:30

Rīgas 95.vidusskola,

(Bruknas iela 5, Rīga)

A2 līmenis

(tiem, kam ir A1 apliecības)

no 2020.gada 14.septembra

 

Vakara grupa 

pirmdien, trešdien, piektdien

17:30-20:00

Rīgas Ukraiņu vidusskola

(Visvalža iela 4, Rīga)

 

 

B1 līmenis

(tiem, kam ir A2 apliecības)

no 2020.gada 16. (dienas) vai 29. (vakara) septembra

Dienas grupa:

pirmdien, trešdien, piektdien

10:00-13:30

Vakara grupa:

otrdien, ceturtdien no 17:30-20:00,

sestdien no 10:00-14:00

Rīgas Latviešu biedrības nams

(Merķeļa iela 13, Rīga) 

 

08.07.2020. 2

*******************

17.08.2020

Piedzīvot Latvijas daudzveidību projekta "Dzīvot Latvijā" ietvaros 12.augustā devās vairāk kā 40 trešo valstu valstspiederīgie, viņu ģimenes locekļi un sabiedrības pārstāvji. Šis bija otrais no projekta integrācijas pasākumiem, ko piedāvājam iebraucējiem Latvijā ar mērķi veicināt izpratni par Latvijas sabiedrības daudzveidību, iepazīstot dažādus Latvijas sabiedrībā tradicionālus nodarbošanās, amatus un amatniekus klātienē.   Lieliskie laika apstākļi bija mūsu sabiedrotais visas dienas garumā ap 250 km ceļā līdz Salacgrīvai un atpakaļ. Šeit mazākās grupā un individuālās sarunās bija iespējams gūt pieredzi, informāciju, prieku un iegādāt garšīgas lietas, baudīt pusdienas dažādos pieturas punktos: keramikas darbnīcā, bišu dravā, vīna darītavā, nēģu tacī, Baltijas jūras krastā. Foto

Turpmākie integrācijas pasākumi plānoti rudenī. Sekojiet līdzdalības iespējām!

DSC 8149

*******************

Pēc neparastiem ierobežojumiem pilnā pavasara Izglītības attīstības centra komanda ar īpašu prieku uzsāk projekta “Dzīvot Latvijā” klātienes integrācijas nodarbības trešo valstu valstspiederīgajiem. Vairāk.

Foto no integrācijas pasākumiem 2020.gada jūlijā.

01.07. 1

DSC 7892

*******************

8.jūlijā iebraucējiem Latvijā bija iespēja iepazīties ar Latvijas iedzīvotājiem cauri gadsimtiem, apmeklējot Latvijas muzeju kopizstādi “Latvijas Gadsimts” Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā. Šī pasākuma mērķis bija veicināt izpratni par Latvijas valsts dibināšanu, vēsturi un Latvijas iedzīvotāju kolektīvo vēsturisko pieredzi. Pasākuma dalībnieki gida pavadībā noskaidroja, kādi notikumi un personības ietekmēja Latvijas simt gadu ceļu; ko vārds “Latvija” nozīmēja dažādos laikos un paaudzēs; kā Latviju dibināja, aizstāvēja, cēla, zaudēja, slēpa un atkal atguva.

Foto šeit

*******************

Aicinām pieteikties bezmaksas kursos! Izglītības attīstības centrs (IAC) jūlijā piedāvā īpaši sagatavotās nodarbībās iepazīt Latviju – valsti, iedzīvotājus, kultūru, tradīcijas.

Nodarbības ļaus saņemt atbildes uz saviem jautājumiem, informāciju un atbalstu, kā arī satikt un iepazīt cilvēkus, kas ieradušies uz dzīvi Latvijā. Nodarbību dalībniekiem būs iespēja bez maksas doties ekskursijā uz kādu no Latvijas novadiem un apmeklēt muzeju, koncertu vai citu pasākumu.

Piesaki dalību dienas VAI vakara kursos pa tālruni 67503730  vai  e-pastu iac@latnet.lv.
Dienas grupas nodarbības notiek 1.,7.,8. un 16.jūlijā  plkst. 10.00-14.00 Rīgas Latviešu biedrības namā, Merķeļa ielā 13, Rīgā. Katrā dienā plānotas 5 nodarbības.

Vakara grupa nodarbības notiek 1.,7.,8.,14. un 16.jūlijā  plkst. 17.30-20.45 Rīgas Latviešu biedrības namā, Merķeļa ielā 13, Rīgā. Katrā dienā plānotas 4 nodarbības.

Nodarbību pirmajā dienā informēsim par bezmaksas ekskursiju un muzeja apmeklējumu.

Ja nodarbību laikā nepieciešama mazuļu pieskatīšana, zvani 29184594 Danutei vai raksti danute.grinfelde@gmail.com

*****************************

Projekta aktivitātes:

 • mērķa grupas apzināšana un informēšana
 • integrācijas kursi un pasākumi
 • latviešu valodas mācību kursi un valodas klubi
 • publicitātes un ilgtspējas pasākumi

Projekta aktivitātes sniegs mērķa grupas pārstāvjiem iespējas gūt ieskatu Latvijas vēsturē, kultūrā un vērtībās, uzzināt par latviešu valodas lomu darbā un ikdienā, izprast Latvijas Republikas pārvaldi un tās pamatā esošo tiesiskuma principu, no dažādiem skata punktiem iepazīt Latvijas sabiedrību un sadzīvi, iegūt informāciju par veselības aprūpi, sociālajiem un pakalpojumiem un uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējām, kā arī piedalīties dažādu iedzīvotāju kopienu aktivitātēs, veidojot kontaktus un attīstot sadarbības prasmes. Papildus informāciju var uzzināt,  rakstot uz iac@latnet.lv vai zvanot pa tālruni 67503730.

2020.gada laikā no marta līdz decembrim piedāvājam:

 • mācīties par Latvijas valsti, iedzīvotājiem, tradīcijām, pieejamo sociālo atbalstu;
 • iesaistīties latviešu valodas apguves grupās ar iespēju kārtot latviešu valodas prasmes pārbaudi Valsts izglītības satura centrā un iegūt atbilstošu apliecību;
 • apmeklēt muzejus, koncertus, teātra izrādes u.c.;
 • nostiprināt latviešu vaoldas prasmes sarunvalodas klubos;
 • doties ekskursijās uz kādu no Latvijas novadiem;
 • satikt cilvēkus ar līdzīgu pieredzi un iegūt draugus;
 • sadarbībā ar IAC komandu un dažādu jomu speciālistiem saņemt atbildes uz saviem jautājumiem, informāciju un atbalstu.

Projekta komanda:
Projekta vadītāja - Linda Kluša,
Projekta pedagoģiskā vadītāja - Aija Kalve
Projekta integrācijas un publicitātes koordinatore - Danute Grīnfelde
Asistente - Līga Puniņa
Grāmatvede - Aija Rusiņa

 IAC Dzivot Latvija 2020 plakats

Projekts tiek īstenots  Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda ietvaros ar Eiropas Savienības (75%) un Latvijas valsts budžeta (25%) finansējumu. Projekta kopējās izmaksas  74 644,24 eiro.