Tiekamies klātienē!

Tiekamies klātienē!

02/07/2020 / Ievietoja: Danute Grīnfelde, IAC

Pēc neparastiem ierobežojumiem pilnā pavasara Izglītības attīstības centra komanda ar īpašu prieku uzsāk projekta “Dzīvot Latvijā” klātienes integrācijas nodarbības trešo valstu valstspiederīgajiem. 1. jūlijā nodarbības uzsāka pirmās divas grupas; tajās mūsu valsti tuvāk iepazīs dalībnieki, kas pārcēlušies uz dzīvi Latvijā no Etiopijas, Indijas, Izraēlas, Krievijas, Ukrainas, Venecuēlas un Vjetnamas. Stāstot par savu pārcelšanos un dzīvi Latvijā, mācību dalībnieki izcēla izglītības kvalitāti, dabas skaistumu un četrus gadalaikus, kā arī Latvijas iedzīvotāju draudzīgumu.

Foto no integrācijas pasākumiem.

Foto: Mācības notiek Latvijas vēsturē nozīmīgā vietā – Rīgas Latviešu biedrības nama telpās

Integrācijas kurss trešo valstu valstspiederīgajiem ir 20 stundu apjomā, un to iespējams apgūt 4 -5 tikšanās reizēs dienas vai vakara grupās. Mācību pirmajā dienā dalībnieki apguva Latvijas valsts iekārtas pamatus, sīkāk iedziļinoties tādos tematos kā Latvijas Republikas Satversme, tiesiskuma pamatprincipi, Latvijas valsts uzbūve, pašvaldību kompetence un tiesu sistēma. Dalībnieki uzzināja arī par pilsoniskās līdzdalības iespējām, sabiedrisko organizāciju un NVO lomu Latvijā. Savukārt, dalībnieku jautājumi skāra dažādus Latvijas vēstures aspektus un tiesvedības principus.

Turpmākās nodarbībās dalībnieki gūs ieskatu Latvijas vēsturē, kultūrā un vērtībās, uzzinās par latviešu valodas lomu darbā un ikdienā, no dažādiem skata punktiem iepazīs Latvijas sabiedrību un sadzīvi, gūs informāciju par veselības aprūpi, sociālajiem pakalpojumiem un uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējām.

IK 2 2020.07.01 GIK 1 2020.07.01 BIK 1 2022.07.01 CIK 2 2020.07.01 D

Mācību dalībniekiem būs iespēja piedalīties arī citos izglītības pasākumos: kopīgi apmeklēt muzejus, doties izbraukumā un piedalīties latviešu sarunvalodas klubā. Ja arī Jūs vēlaties piedalīties līdzīgās mācībās, rakstiet iac@latnet.lv vai zvaniet pa tālruni 67503730. Nākamās grupas darbu sāks šī gada septembrī.

 LV karog8

Mācības notiek Izglītības attīstības centra projekta "Dzīvot Latvijā" (Nr. PMIF/8/2019/3/02) ietvaros Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda ietvaros ar Eiropas Savienības (75%) un Latvijas valsts budžeta (25%) finansējumu. Projekta kopējās izmaksas  74 644,24 eiro.