Intereses vieno - noslēdzam projekta "Dzīvot Latvijā" aktivitātes

Intereses vieno - noslēdzam projekta "Dzīvot Latvijā" aktivitātes

21/12/2020

Decembris projektā bijis spraigs un aktīvs: pēc pilnīgas pārorientēšanās uz mācībām un sarunām tikai attālināti,  mācības 120 stundu apjomā noslēdza četras latviešu valodas mācību grupas, t.i. 61 trešo valstu valstspiederīgais un divas integrācijas kursu grupas 20 stundu apjomā (kopumā 44 dalībnieki), un  divi integrācijas pasākumi (tjos piedalījās 44 dalībnieki).  

Mācības attālināti paredz atšķirīgu mācību specifiku, laika un satura plānojumu, IAC komanda ir gandarīta par ieguldīto darbu, pārplānojot kuru norisi un pateicas visiem latviešu valodas un integrācijas kursu pasniedzējiem, kas ieguldīja laika resursu un profesionālās prasmes, lai nodrošinātu kvalitatīvas nodarbības un sarunas. Arī integrācijas pasākumus ierobežojumu dēļ nācās pārplānot - iesaistītajiem tika piedāvāta iespēja apmeklēt muzejus individuāli pēc izvēles, iepriekš saņemot vienotu uzdevumu un saslēdzoties pēc muzeju apmeklējuma uz pārrunām platformā Zoom. Dalībnieki labprāt iesaistās tiešsaistes sarunās par gūtajām emocijām, daži noslēgumā izsaka vēlmi izstādi par simbolisku Nacionālajā mākslas muzejā apmeklēt atkārtoti. Integrācijas pasākumu ietvaros izdevās piedāvāt arī virtuālo ekskursiju ar gidu pa Vecrīgu, īpaši svarīgi tas bija Baltkrievijas pilsoņiem, kas ieradušies nesen un pavada laiku pašizolācijā. Pateicamies par šo iespēju Sergejam Ivaščenko, kas arī mums, Rīgas ilggadējiem iedzīvotājiem, pavēstīja nezināmus vēstures stāstus un neredzētus skatu punktus.

Decembris šo pasākumu organizētājiem bijis darbietilpīgs, tomēr tas deva iespēju pārliecināties, ka arī šīs dienas liegumu pilnajā ikdienā, mums ir iespējas savstarpēji kontaktēties un kļūt par labiem paziņām dažu dienu laikā, tiekoties tikai virtuālās nodarbībās. Tēmas un intereses vieno!

IP5 2020 12 10 Efoto 18 1

Noslēdzoties projektam "Dzīvot Latvijā"  apkopojam rezultātus:

  • 105 trešo valstu valstspiederīgie apguvuši integrācijas programmu 20 stundu apjomā;
  • vairāk kā 180 dalībnieki iesaistījušies projektā piedāvātajos integrācijas pasākumos;
  • 83 trešo valstu valstspiederīgie apguvuši latviešu valodas kursu 120 stundu apjomā; 20 nokārtojuši valsts valodas prasmes pārbaudi un ieguvuši apliecību par apgūtu A2 un A1 līmeni.

 

LV karog8

Mācības notiek Izglītības attīstības centra projekta "Dzīvot Latvijā" (Nr. PMIF/8/2019/3/02) ietvaros Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda ietvaros ar Eiropas Savienības (75%) un Latvijas valsts budžeta (25%) finansējumu. Projekta kopējās izmaksas  74 644,24 eiro.