Stāsti par projekta skolu aktivitātēm

Stāsti par projekta skolu aktivitātēm

29/05/2017

Stāsti par projektu skolu dažādām aktivitātēm laika posmā no 2017. gada janvāra līdz maijam.

Olaines 2.vidusskolā šī gada 25.maijā notika pašvaldību vēlēšanu simulācija ar mērķi pievērst uzmanību vēlēšanu procesam, iepazīstināt ar noteikumiem, vēlēšanu sarasktiem un programmām, lai audzinātu jauniešus par sabiedriski aktīviem pilsoņiem. Vēlēšanu simulācijas dalībnieki bija Olaines 2.vidusskolas 8.a, 8.b, 8.c, 10.a un 11.a klases skolnieki, bet par organizatorisko procesu atbildēja 10.a klase un skolotājas Inga Ivanova, Diana Goroško un Vera Haritonova. Mēs ilgi gatavojāmies pasākumam.... Vairāk Foto

****

24.maija agrā rīta stundā reisa autobuss aizvizina mūs (17 vidusskolēnus un 3 skolotājus no Daugavpils 10.vidusskolas) līdz Berķenelei. Pa vecu kuplu liepu aleju nonākam Raiņa bērnības zemē. Kaut Berķenele atrodas 10 km rādiusā no Daugavpils, izrādās, ka lielākā daļa skolēnu šeit ir pirmo reizi. Deviņus gadus (no 1872. – 1881.gadam) tā ir topošā dzejnieka dzīves vieta. Šeit sākas skolas gaitas Grīvas vācu skolā, šeit viņš pavada brīvdienas, mācoties Rīgas ģimnāzijā. Šeit veidojas nākamā dzejnieka personība, šeit viņš pirmoreiz iemīlas (Ida Apsāne – Mēnessmeitiņa), šeit veidojas viņa pasaules uzskats, tiek sarakstīti pirmie dzejoļi. Vairāk. Foto

****

21.maijā savas skolas un kopienas pasākumu "Daudzveidīgā Latvija: ebreju devums Latvijas attīstībā" organizēja Š.Dubnova Rīgas Ebreju vidusskola.

****

13. maijā Rīgas Ķengaraga vidusskolas 1. – 12.klašu skolēni, viņu vecāki, skolas darbinieki un Ķengaraga iedzīvotāji svinēja Baltā galdauta svētkus. Skolas teritorijā un telpās tiks organizētas 26 “stacijas” ar dažādiem uzdevumiem, kurus gatavo katra klase. Vairāk. Foto

****

Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas un Latgales kongresa simtgades priekšvakarā Daugavpils 10.vidusskolā 3.maijā notika 2 lieli pasākumi: zibakcija “Apskauj savu tēvu zemi" (savu skolu)! 1. -12.klašu skolēniem un Baltā galdauta svētki (vidusskolēniem). "Skolas zālē pie baltiem galdautiem mīnējām mīklas, piedalījāmies konkursos un dziedājām dziesmas. Tas bija aizraujoši, tādi pasākumi palīdz mums satuvināties." Vairāk. Foto

****

Atzīmējot Latvijas neatkarības atjaunošanas dienu, Viļakas Valsts ģimnāzijā 3.maijā notika Baltā galdauta svētki. Ar baltām domām, tautu dejām un dziesmām aizritēja svētku koncerts, kas radīja sirsnīgu noskaņojumu, kopības sajūtu un lepnumu par savu dzimto vietu. Vairāk

****

Pirmssvētku rīts ausa skaidrs un saulains. Tas vēstīja par jauku dienas iesākumu. 2017. gada 3. maijā par godu Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas svētkiem Rīgas Klasiskajā ģimnāzijas stadionā notika interaktīva spēle vidusskolas klasēm. Foto

Vēlāk vidusskolnieki pulcējās skolas zālē uz radošos darbu un foto konkursa “Latvija man ir…” noslēguma pasākumu pie baltā galdauta. Vairāk

****

3.maijā Daugavpils 12.vidusskolas saime svinēja Baltā galdauta svētkus. 5.-8.klašu skolēni un klases audzinātājas pulcējās pie kopīga svētku galda plkst.13:15, savukārt 9.-12.klašu skolēni, skolotāji un tehniskie darbinieki - plkst.14:00 Baltajā zālē. FotoVairāk


****

28.aprīlī Daugavpils 9.vidusskolas telpās pasākuma "Nakts skolā, lai izzinātu, pieredzētu un rīkotos!” tikās skolas aktīvākie skolēni un skolotāji, lai visas nakts garumā lietderīgi pavadītu laiku, veicot dažādus uzdevumus, meklējot nākamos līderus, darot labus darbus, uzzinot vairāk par skolu, Daugavpili un Latviju u.t.t. Vairāk un video par pasākumu

****

27.aprīlī Daugavpils 12.vidusskolā notika pasākums "Ceļā uz Latvijai 100". Izglītības iestādes Baltajā zālē pulcējās ap 80 izglītojamie un ciemiņi – skolas 9.-12.klašu izglītojamie un sadarbības partneri no Daugavpils 9.vidussskolas un Daugavpils 10.vidusskolas. Pasākumā jauniešiem bija iepēja darboties piecās grupās, ko vadīja skolotāja Iveta Meškovska, Silva Šaršūne, zinātnieks un docētājs Juris Soms, luterāņu mācītājs Andis Levšs, studijas 4KM vadītājs Jānis Rimicāns. Pēc darba grupās klātesošie iesaistījās Daugavpils novada kultūras centra folkloras kopas "Dyrbyni" vadītajās aktivitātēs. PROJEKTS-prezentacija.pptx .

****


21.aprīlī Viļakas Valsts ģimnāzijā jau septīto gadu norisinājās ikgadējā jauniešu neformālās izglītības konference „Nāc un piedalies!”, kura vienoja vairāk kā 120 dalībniekus no visa Viļakas novada. Tuvojas Latvijas simtgade un jaunieši nolēma šo pasākumu organizēt par godu šim nozīmīgajam notikumam, tāpēc tā mērķis bija veicināt jauniešos patriotismu un piederības sajūtu savai tautai, valstij un novadam, veicinot jauniešu pašizaugsmi, līdzdarbošanos un pilnveidi jauniešu neformālās izglītības veidā. Vairāk. Foto

****

21.aprīlī Daugavpils 10.vidusskolas projekta ietvaros organizēja spēli – kvestu “Atklāj Daugavpils cietokšņa noslēpumus!”. Spēlē piedalījās 2 komandas (10. klases komanda un 11.klases komanda) no Daugavpils 10.vidusskolas un Daugavpils 12. un 9. vidusskolas komandas. Laiks šajā dienā nelutināja, tomēr vēlēšanās darboties ļāva atrast iespējas, kā to noorganizēt. FotoVairāk

****

100 valodās 100 gadus sasaucas Latvija… Ar šiem vārdiem 20.aprīlī Špoģu vidusskolā iesākās pasākums “Pētiet. Rādiet. Uzziniet.”. Tas norisinājās skolā realizētā jauniešu integrācijas un līdzdalības projekta ietvaros. Pasākuma mērķis bija aicināt jauniešus saprastu, ka viņi veido šo dienu, būvē tiltu uz nākotni, dzīvo šeit un tagad. Viņi ir tie, kas sasies simts mezglus, veiks simts darbus, iemācīsies simts valodas Latvijas simtgadei. Viņi būs tie, kas lepni soļos nākamajā simtgadē, radīs, rādīs, cels, veidos, attīstīs, dzīvos, turpinās. Pirmais solis- sava novada, pagasta un apkārtnes iepazīšana… Jaunieši piecās vietējās kopienās februārī un martā apzināja un iepazina savas dzimtās vietas vērtības, ievērojamus cilvēkus, kultūrvēsturiskus objektus un tradīcijas. Vairāk

Pasākuma mērķis bija aicināt jauniešus apzināt savu lomu Latvijas tagadnes un nākotnes veidošanā, tuvojoties valsts simtajai dzimšanas dienai. Jaunieši ir tie, kas ir vēsturiski unikālu notikumu līdzveidotāji. Pasākuma laikā jauniešiem bija dota iespēja dažādos veidos (videoversijās un plakātu prezentāciju formā) izstāstīt sava novada, pagasta un kopienas stāstu, atklājot dzimtās vietas kultūrvēsturiskās vērtības un tradīcijas, ievērojamu personību ieguldījumu pagasta attīstībā, tādējādi veidojot vietas izjūtu un stiprinot piederību mājai, skolai, pagastam, novadam un valstij. Jauniešiem izdevās veikt mērķtiecīgu vietējās kopienas izpēti, akcentējot valstiskās vērtības, stiprinot vēsturisko atmiņu un fiksējot laikmeta iezīmes. Vairāk

****

12.aprīlī Ķengaraga vidusskolā notika lekcija "Tīri fakti", tās mērķis veicināt jauniešu prasmi atrast, analizēt un pielietot ieejamo informāciju. Latvijas Radio 4 žurnāliste Anna Stroja stāstīja un rādīja īsfilmu par ziņu patiesumu. Lekcijā piedalījās arī Latvijas Radio preses sekretāre Ilze Zvaigzne un Radio Pieci.lv žurnāliste Anna Platpīre. Lekciju apmeklēja skolas 6.-12.klašu skolēni.

****

6.aprīlī Špoģu vidusskolā notika 8.-9.klašu skolēnu tikšanās ar zinātkāres centra “Zino” vadītāju, daudzu jauniešu projektu organizētāju un līdzdalībnieci, brīvprātīgo darba kustības realizētāju Viktoriju Kozlovsku. Nodarbībā “Esi aktīvs” lektore dalījās ar savu personisko brīvprātīgā darba veicēja pieredzi, kas mudināja jauniešus dalīties savās pārdomās, sapņos, kā arī motivēja aizdomāties par savu lomu atbildīgas sabiedrības veidošanā, savām iespējām darboties vietējās kopienās, nest savu artavu jauniešu dzīves pilnveidošanā. Skolēni atraktīvā veidā, sadarbojoties nelielās grupās, izstrādāja savas ieceres vai sapņa realizācijas soļus un paņēmienus. Vairāk

****

5. aprīlī uz lielo diskusiju "3D" aicināja Rīgas Ķengaraga vidusskola. Diskusijas mērķis bija veicināt jauniešu pilsonisko līdzdalību un aktivitāti, paužot un aizstāvot savu viedokli. Diskusijas katra no trīs jautājumu apspriešanā piedalījās divas četru dalībnieku komandas, tajās iesaistījās Rīgas Ķengaraga vidusskolas un Š.Dubnova Rīgas ebreju vidusskolas skolēni no 10.-12.klasēm, kas kopīgi sagatavoja argumentus un jautājumus viedokļa PAR vai PRET aizstāvībai. Pēc diskusijas jaunieši bija priecīgi par kopīgo iesaistīšanos, komandas un cīņas sparu, jaunajiem draugiem no līdzās esošās skolas.

****

Gatavojoties Latvijas valsts simtgadei, Daugavpils 10.vidusskolas komanda izveidojusi galda spēli “100 jautājumi par Latviju” interesantu jautājumu un uzdevumu veidā. Visi spēles jautājumi sadalīti 10 kategorijās, katrai no tām piešķirot atšķirīgu krāsu. Spēles laukumā izvietoti 100 krāsaini apļi, pa kuriem spēlētāji pārvieto gājienu kauliņus, veicot kartītēs norādītos uzdevumus. Martā spēle tika aprobēta 11.klasēs, pēc tam 11.klases skolēni gāja pie mazākajiem (7.- 8.klases) skolēniem un klases stundu laikā aicināja atcerēties, ko viņi zina par Latviju. Jāatzīst, ka gan vidusskolēni, gan jaunākā vecumposma skolēni ar interesi iesaistījās spēlē, jutās pārsteigti, cik daudz viņi zina, un centās iegaumēt atbildes uz jautājumiem, par kuriem viņu komandai nebija atbildes. Vairāk

****

Marta beigās Rīgas Klasiskajā ģimnāzijā noslēdzies foto un stāstu konkurss ,,Latvija man ir..’’. Šis konkurss (2017.gada februāris – marts), sagaidot Latvijas simtgadi, tika organizēts, lai jaunieši (10.-12.klašu skolēni) varētu izteikt savu viedokli par to, kas katram ir Latvija, cik tā ir nozīmīga, kādas iespējas viņi saskata Latvijā. ,,Manuprāt, Latvijas iedzīvotāji ir ļoti līdzīgi kokiem, mēs esam viens liels mežs. Rudenī baudām pēdējās siltās un gaišās dienas un pēc tam uzvelkam tumšu apģērbu. Ziemā esam ļoti drūmi un melanholiski, esam nekustīgi, klusi guļam..." (Zlata, 11.kl.) Vairāk

****

30. martā Rīgas 31.vidusskolā projekta komanda organizē aktivitāti "Tiekamies Vecmīlgrāvī", kurā 31.vidusskolas un kaimiņu skolu jaunieši tiek aicināti piedalīties Rīgas 31.vidusskolas izglītojamo padomes organizētā interaktīvā spēlē ”Vēsture mums līdzās”. Turpinājumā paredzēta vieta vairākām radošām un kustību aktivitātēm - improvizācijas nodarbībai Improvizācijas teātra aktieru vadībā un uzvedumam, ko veidojuši Rīgas 31. vidusskolas skolēni režisora Viestura Roziņa vadībā. Jaunieši ar lielu atdevi iesaistījās aktivitātes norisēs un pasākums viņiem sagādāja prieku.

****

16.martā Olaines 2.vidusskolā tika īstenotas aktivitātes skolotājiem, balstoties uz projekta semināra "Mani stāsti Latvijai" materiāliem: skolotāji tika iepazīstināti ar pilsoniskās līdzdalības veidiem, medijpratības jautājumiem un aktualitātēm un kā to veicināt mācību stundu laikā. Kā atšķirt faktus no viedokļiem? Kā rodas viltus ziņas? Kā negatīvā informācija sociālajos tīklos ietekmē jauniešu psihi? Un vai tiešām sociālie tīkli ir gadsimta lielākā slimība? - šie un citi jautājumi tika izskatīti šajā seminārā skolotājiem. Info Olaines 2.vidusskolas mājas lapā

****

Olaines 2.vidusskolas 10.-11.klašu jauniešiem 9.martā bija iespēja piedalīties Teātra sporta nodarbībās, ko vadīja Uģis Točs un Ieva Niedre no Improvizācijas teātra. Savukārt pavasara brīvlaikā skolas pedagogiem projekta "Izzināt. Pieredzēt. Rīkoties." komanda novadīja praktiskās nodarbības semināru, kurās dalījās seminārā "Mani stāsti Latvijai" gūtajā pieredzē. Foto Savukārt 16.martā projekta komandas dalībnieces iepazīstināja savas skolas skolotājas ar seminārā "Mani stāsti Latvijai" gūto pieredzi un aktivitātēm. vairāk par visā aktivitātēm Olaines 2.vidusskolā lasām skolas mājas lapā.

****

Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas projekta komanda Jeļenas Stupeles vadībā, iesaistot Zolitūdes ģimnāzijas pedagogus, skolēnu pašpārvaldi un vidusskolniekus, kā arī ap 30 jauniešus no Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas, 10. martā organizēja pasākumu “Laužam stereotipus”. Abu skolu - latviešu un krievu jaunieši pasākuma gaitā darbojās jauktās komandās un pilnveidoja komunikācijas un sadarbības prasmes. Vairāk. Foto

****

9.martā Rīgas 31.vidusskolā notiek projekta aktivitātes ar saukli "Aplido, apceļo, apmīļo Latviju!", kurā fonda 1836 vadītājs Enriko Plivčs aicina vidusskolas jauniešu pievienoties un iepazīt Latviju. "Vai Jūs gribētu iet?" vaicā Enriko un izdala Ceļotāju pases tiem, kas solās pievinoties, lai veiktu 40 - 45 km pārgājienus nedēļas nogalēs vasarā. Lieliska iespēja iepazīt Latviju, būt kopā, dziedāt dziesmas un pārbaudīt savus spēkus. Dodamies?! Foto

****

2.martā notika seminārs Daugavpils vispārizglītojošo skolu direktoru vietniekiem audzināšanas jomā, kurā tika popularizētas projekta „Izzināt. Pieredzēt. Rīkoties.” laikā iegūtās zināšanas un pieredze. 14 Daugavpils skolu pārstāvjus Daugavpils 9.vidusskolas direktora vietniece Agnese Jurģīte iepazīstināja ar projektā sniegtajām aktualitātēm par Latvijas simtgades pasākumiem un līdzdalības iespējām tajos, kā arī šobrīd sabiedrībā un skolā aktuāliem ar medijpratību saistītiem projektiem. Vairāk

****

28.februārī piedalāmies Diskusijā par aktuālo skolā un Latvijā Rīgas 74.vidusskolā. Šeit apspriešanai piecām 10.-12. klašu komandām 7 jautājumi. Sadzirdam pretējus viedokļus, argumentus, un strīdus pat katras komandas iekšienē, kā arī daudz enerģijas un aktivitātes vidusskolēnu vidū - katram ir ko teikt. Vienprātība izskan tikai atbildēs uz pēdējo diskusijas jautājumu - vai jāatbild par publiskajā telpā/internetā paustajiem viedokļiem - neapšaubāms "Jā". Diskusiju vadīja Latvijas Radio 4 žurnālists Konstantins Kazakovs. Foto

****

22.un 23. februārī Olaines 2.vidusskolā 8.un 9.klases skolēni projekta nedēļas ietvaros aktīvi un azartiski iesaistās pasākumā "Stāsti par Olaini, Latviju un mani". Tā laikā viņi pārliecinājās par savām zināšanām par Latviju un Olaini viktorīnā, parādīja savu radošumu un aktiermeistarību dažādu žanru stāstu sacerēšanā un prezentēšanā, kā arī dalījās ar to, ar ko lepojas Latvijā un Olainē. Skolēni bija sajūsmā par radošajām un prāta aktivitātēm, ko organizēja skolas projekta komanda. Olaines 2.vsk. mājas lapā informācija par šo pasākumu.

****

23.februārī Špoģu vidusskolā, jauniešu integrācijas un līdzdalības projekta “Izzināt. Pieredzēt. Rīkoties” ietvaros, notika skolēnu tikšanās ar Daugavpils Universitātes pasniedzējiem un Humanitāro un sociālo zinātņu institūta pētniekiem. Vairāk

****

Projekta nedēļa Viļakas Valsts ģimnāzijā. Laika posmā no 30.01. līdz 03.02. Viļakas Valsts ģimnāzijā norisinājās ikgadējā Projektu nedēļa. Šogad projektu nedēļā strādājām IAC projekta “Izzināt. Pieredzēt. Rīkoties” ietvaros. Šī gada tēma bija “Dāvana Latvijai simtgadē” un visa skola grupiņās veica dažādus projekta darbus ar realizācijas periodu līdz 2018.gada 18.novembrim. Vairāk