Valsts svētki Daugavpils 10.vidusskolā

Valsts svētki Daugavpils 10.vidusskolā

05/05/2017

Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas un Latgales kongresa simtgades priekšvakarā Daugavpils 10.vidusskolā  3.maijā notika 2 lieli pasākumi: zibakcija “Apskauj savu tēvu zemi “(savu skolu)! 1. -12.klašu skolēniem un Baltā galdauta svētki (vidusskolēniem).

Zibakcija “Apskauj savu tēvu zemi “(savu skolu)!

Mūzikai skanot, skolas palmā kārtojas 1. -12. klašu skolēni, skolotāji, koris, lai piedalītos zibakcijā “Apskauj savu skolu! “. Latvijas valsts himna, skolas direktores Valijas Salnas uzruna . Pēc kora apsveikuma dziesmas “Saviju es Latviju”, visi klātesošie līksmi uzgavilē, kopā skandējot apsveikumu Latvijai Brīvības svētkos. Direktore sniedz roku pirmajai koristei un … draudzīgi turoties viens otram pie rokas, ķēdītē, pievienojas visi klašu kolektīvi, lai dotos apkārt skolai.
Vienotības un piederības sajūta, prieks , lepnums – galvenās emocijas, kuras izdzīvo katrs akcijas dalībnieks, virzoties gājienā apkārt savai skolai, tādējādi simboliski apskaujot, samīļojot savu skolu, pilsētu, Latgali, visu Latviju.
Tā, rokās sadevušies, atgriežamies skolā. Svētki turpinās katrā klases telpā – tiek “izrunāta”, “izspēlēta”, “izstāstīta”, “izdziedāta” Latvija, daudzviet pie balta galdauta.

Baltā galdauta svētki

Aktu zālē galdi, baltiem galdautiem klāti, tos rotā sarkanbaltsarkanie karodziņi. Deg sveces lielajā svečturī un uz katra galdiņa, skan Renāra Kaupera “Mana dziesma “, smaržo smalkmaizītes. Ir… ir svētku sajūta. Ir kopā būšanas prieks.
Noskatāmies video par 1990.gada 4.maija notikumiem, kad Latvijas PSR Augstākā padome pieņēma deklarāciju par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu, kad drosmīgie valstsvīri nobalsoja PAR - PAR Latviju. PAR brīvību. PAR iespēju svinēt. Iedziļināmies kora izjustajā dziedājumā - “latvju zeme vaļā stāv tā kā dzīsla pušu rauta …”
Videospēle “100 jautājumi par Latviju” atraisa skolēnus, rada azartu. Senu tradīciju un kultūras mantojuma apzināšana un godā celšana , dzimtās zemes skaistāko vietu pazīšana, Latvijai nozīmīgāko faktu un personību pārzināšana un vēl virkne interesantu jautājumi, kas liek atcerēties, domāt.
Pēc intelektuālas spēles seko “” izkustēšanās” – spēle “jautrie pastnieki “. Latvijai svētkos ir “jānosūta” apsveikuma vēstule. Tas jādara mūzikas pavadījumā, ātri. Izveicīgākie, “saņēmuši” vēstuli, ar tās saturu iepazīstina klātesošos – skan M.Zālītes, O.Vācieša, Ā. Elksnes dzejas vārdi par Latviju.
Skatāmies 11.klases skolēna veidoto filmu par Latviju – par tās upēm, pilsētām, saldumiem, ļaudīm.
Neaizmirstam arī cienāties.
Kopā ar Reiku ( videosižetā ) draudzīgi dziedam piedziedājumu “Mana sirds ir Latvijā…”
Kopīgs foto atmiņai.
Pasākums izskanējis, sirdī atstājot ģimeniska siltuma un patīkama saviļņojuma sajūtu.

Pasākumu izvērtējumā bija tikai pozitīvas atsauksmes:

 • Man patika zibakcija. Mēs draudzīgi pavadījām laiku kopā.
 • Bija interesanti redzēt “visu mūsu skolas ģimeni “ kopā, darot vienu darbu.
 • Šis pasākums man ļoti patika, jo mēs draudzīgi apskāvām savu skolu un parādījām, ka mēs to mīlam.
 • Pasākums apvienoja skolēnus un skolotājus, radīja draudzības sajūtu. Paldies par sirsnīgo atmosfēru.
 • Man patika, ka mūsu skola neaizmirst par svarīgiem svētkiem. Man bija sajūta, ka mēs esam viena ģimene. Es mīlu savu Latviju.
 • Interesanta, neparasta, inovatīva akcija , kura apvieno visus skolas skolēnus.
 • Jauna tradīcija, kura var apvienot visu skolu.
 • Man ļoti patika, un es gribu, lai šī akcija turpinātos katru gadu. Es mīlu savu 10.vidusskolu.
 • Mēs samīļojām mūsu skolu un kopā dziedājām Latvijas valsts himnu.
 • Tas bija ļoti aizraujošs pasākums. Manuprāt, tādā veidā mēs tuvojamies viens otram.
 • Man ļoti patika. Es uzzināju jaunus faktus par Latviju, jaunu dziesmu.
 • Tas bija emocionāli, jauki, aizraujoši. Paldies par gardumiem.
 • Interesanta spēle par Latviju.
 • Draudzīga, patriotiska atmosfēra.
 • Jautra ģimenes komforta atmosfēra. Sirsnīgi un garšīgi.
 • Man patika šis pasākums, tas ir kaut kas jauns skolā. Tā ir laba iespēja sapulcēties kopā, pateikt paldies mūsu valstij, uzzināt jaunu par Latviju.
 • Es uzzināju jaunus faktus par mūsu mīļo Latviju un jautri pavadīju laiku. Paldies.
 • Mēs dziedājām dziesmas, izspēlējām spēli, priecājāmies par mūsu Latviju. Manuprāt, tas ir svarīgi, ka katram cilvēkam ir iespēja piedalīties pasākumos, kas ir saistīti ar Latviju, jo tas palīdz attīstīt patriotisma jūtas.
 • Aktu zālē pie baltiem galdautiem mīnējām mīklas, piedalījāmies konkursos un dziedājām dziesmas. Tas bija aizraujoši, tādi pasākumi palīdz mums tuvoties viens otram.

Sagatavoja Marija Goģe, Daugavpils 10.vidusskola