Aktuālie projekti

Starpkultūru dialoga sekmēšana skolā

Projekta norise:

Izglītības attīstības centrs (IAC) no 2020. gada 17. februāra līdz 15. novembrim īsteno projektu „Starpkultūru dialoga sekmēšana skolā” (Nr.DIKS - 20-251-lī). Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Projektā iesaistīti 40 pedagogi un administrācijas pārstāvji no Rīgas izglītības iestādēm, kuras īsteno latviešu un mazākumtautību izglītības programmas, jaunatnes darba organizatori, skolotāji, kas strādā ar dažādu vecumposmu skolēniem. 

Lasīt tālāk