Aktuālie projekti

Dzīvot Latvijā

Projekta norise: 09/03/2020 - 31/12/2020

Izglītības attīstības centrs (IAC) no 2020. gada 9. marta līdz 2020. gada 31. decembrim īsteno projektu „Dzīvot Latvijā” (Nr. PMIF/8/2019/3/02). Projekts tiek īstenots  Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda un Latvijas valsts budžeta finansējumu.

Projekta mērķis ir īstenot integrācijas programmu, kas sekmē mērķa grupas iekļaušanos Latvijas sabiedrībā. Projekta mērķa grupa ir trešo valstu pilsoņi un personas, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība (bēgļi, patvēruma meklētāji un personas, kurām piešķirts alternatīvais statuss), un kuras likumīgi uzturas Latvijas teritorijā. Projekta vispārīgais mērķis ir veicināt šo personu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā.

Lasīt tālāk