Medijpratības aktivitātes skolotājiem programmā “Atbildība, sadarbība un solidaritāte”

Medijpratibas aktivitates 2022