Medijpratības aktivitātes skolotājiem programmā “Atbildība, sadarbība un solidaritāte”

Medijpratības aktivitātes skolotājiem programmā “Atbildība, sadarbība un solidaritāte”

07/06/2022 - 31/10/2022

Media literacy activities for teachers “Responsibility, Cooperation, Solidarity"

Projektu īsteno Izglītības attīstības centrs sadarbībā ar British Council Latvia.

Balstoties uz iepriekšējos gados gūto pieredzi, Izglītības attīstības centrs (IAC) sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā 2022. gada jūnijā  uzsāk īstenot  projektu “Medijpratības aktivitātes  skolotājiem  programmā “Atbildība, sadarbība un solidaritāte”.

Projekta mērķis ir stiprināt demokrātiskās vērtības Latvijas sabiedrībā, pilnveidojot pedagogu  prasmes  medijpratības integrēšanai mācību un audzināšanas darbā, veicinot jauniešu medijpratību.

Projektā iesaistīti skolu komandu pārstāvji no astoņām skolām: Tukuma 2 vidusskolas, Olaines 2. vidusskolas, Babītes vidusskolas,  Ilūkstes vidusskolas, Špoģu vidusskolas,  Alūksnes ģimnāzijas, Anniņmuižas vidusskolas un Purvciema vidusskolas. Projekta aktivitātēs kopumā tiks iesaistīti  vismaz 24 skolotāji, 10 kopienu aktīvie iedzīvotāji un  240 skolēni.

Galvenās projekta norises:

 • Jūnija sākumā notika projekta atklāšanas -  ievadseminārs par medijpratības nozīmi darbā ar jauniešiem. Seminārā piedalījās 30 dalībnieki.  IAC projekta komanda iepazīstināja ar projekta mērķiem, aktivitātēm un uzdevumiem. Semināra saturiskais un metodiskais  akcents tika vērsts uz jautājumiem,  kā stiprināt jauniešu noturību dezinformācijas un viltus ziņu laikmetā un kā aizraujoši sarunāties par aktuālo pasaulē. Seminārā piedalījās arī mediju jomas eksperts,  dezinformācijas pētnieks Mārtiņš Hiršs, novadot nodarbību “Kā muļķību pārdevēji mūs manipulē”.
 • Augusta vidū Ratniekos  notika Vasaras skola -  mācību un  metodikas seminārs. IAC satura un metodikas ekspertes Daina Zelmene un Ingūna Irbīte projekta skolotājiem un kopienu pārstāvjiem vadīja nodarbības par kritisko domāšanu,   mediju satura veidošanas teorētiskajiem pamatiem  un  praktiskās mediju satura veidošanas  darbnīcas. Projekta dalībnieki saņēma  metodiskos materiālus, lai skolotāji no augusta līdz oktobrim  ar tiem strādātu ar saviem kolēģiem, kopienu cilvēkiem un  skolēniem mācību procesā
 • Medijpratības programmas aprobēšana skolās. Septembrī un oktobrī projekta dalībskolās notika programmas pilotēšanas nodarbības, kuru noslēgumā skolēni veidoja žurnālistikas darbus interviju un ziņu rakstu formātā. Programmas pilotēšanā kopumā piedalījās 630 skolēni un 24 pedagogi no astoņām izglītības iestādēm. No pilotēšanā iesaistītajiem skolēniem 63% mācās vidusskolas posmā, 25% 9.klasē un 12% 5.-8.klasē. Medijpratības nodarbības tika integrētas latviešu valodas, angļu valodas, sociālo zinātņu, vēstures, ģeogrāfijas, uzņēmējdarbības kursa un klases audzinātāju stundās.
 • 20. oktobrī notika programmas noslēguma -  izvērtējuma seminārs. Tajā tikās dalībskolu pāsrstāvji un analizēja skolēnu paveikto veidojot rakstus un intervijas. Tika plānots, kā turpmāk strādāt ar skolēniem un sadarboties ar citiem pedagogiem. Iesaistītie pedagogi atzina, ka jāiegulda daudz darba un laika, lai beigās būtu labs rezultāts.

Ieskats programmas pilotēšanā un fragmenti no skolēnu veidotajiem rakstiem un intervijām lasāmi šeit.

 

Lai stiprinātu projekta dalībnieku  prasmes, vasaras skolā piedalījās plašs ekspertu loks. Ernests Pūliņš - Cinis, RSU psihosomatikas un psihoterapijas virsārsts sarunājās ar dalībniekiem, kā saprast un veidot dialogu par pretrunīgām tēmām, medijpratības eksperte Klinta Ločmele interaktīvā veidā vadīja dalībniekus cauri mediju labirintiem un Keita Melle (BC) vadīja nodarbību “Dzimumu dezinformācija un mediji”.

Dalībnieku atziņas pēc Vasaras skolas:

 • Ļoti vērtīgas metodes darbā ar mediju satura veidošanu
 • Jaunas sadarbības prasmes un metodiskās pieejas darbā ar skolēniem, zināšanas par interviju veidošanu
 • Ir pieaugusi prasme atpazīt manipulācijas paņēmienus
 • Saņēmu daudz praktisku uzdevumu, kurus izmantot klasē un darbā ar kolēģiem un sabiedrību
 • Pievērsīšu lielāku uzmanību attēlu kvalitātei un attēla saderībai ar raksta saturu
 • Svaigs ieskats  dzimumu vienlīdzības jautājumos, kura ir risināma ilgtermiņā, svarīgi sākt to šodien
 • Tika uzlabota prasme komunicēt ar svešiem cilvēkiem, sadarboties

Foto galerija

 • Medijpratības programmas aprobēšana skolās notiks septembrī un oktobrī, kad pēc mācībām vasaras skolā katrs no skolotājiem kopā ar saviem skolēniem izmēģinās apgūto medijpratībā savās skolās.  Šajā laikā skolotājiem būs iespēja konsultēties ar programmas ekspertiem par metodikas ieviešanu. Plānots, ka  programmas aprobācijā tiks iesaistīti vairāk kā 240 skolēni un  viņi būs iesaistījušies  mediju satura veidošanā, izmantojot  projekta vasaras skolā iegūtās zināšanas un prasmes, lai veidotu intervijas vai pētniecisku rakstus.
 • Programmas noslēguma -  izvērtējuma seminārs plānots oktobrī.