Atbalsts pedagogiem jauniebraucēju skolēnu iekļaušanai

Atbalsts pedagogiem jauniebraucēju skolēnu iekļaušanai

01/07/2022 – 15/11/2022

Izglītības attīstības centrs (IAC)  no 2022. gada 1. jūlija līdz 15. novembrim īsteno projektu „Atbalsts pedagogiem jauniebraucēju skolēnu iekļaušanai” (AIC-22-41-lī). Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

 Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības integrāciju Rīgas pilsētā un saliedētas sabiedrības stiprināšanu izglītības vidē, kurā jauniebraucēju un vietējo skolēnu attiecības tiek veidotas cieņpilni sadarbojoties un jauniebraucējus iekļaujot Latvijas  dzīvē.

Projekta specifiskais mērķis ir sniegt praktisku pedagoģisku atbalstu dažādu mācību priekšmetu skolotājiem un  klašu audzinātājiem Ukrainas civiliedzīvotāju un citu jauniebraucēju skolēnu  iekļaušanai sabiedrībā  un iecietības vērtību praktizēšanai skolas vidē.

10/11/2022

Sagatavots atbalsta materiāls pedagogiem
“DAŽĀDAS KULTŪRAS – SALIEDĒTA KLASE”

10. novembrī ar metodiskā materiāla “Dažādas kultūras - saliedēta klase” prezentāciju noslēdzas IAC projekts “Atbalsts pedagogiem jauniebraucēju skolēnu iekļaušanai”. Metodiskais materiāls pieejams šeit.

Vaks Dazadas kulturas vienota klase

Projekts “Atbalsts pedagogiem jauniebraucēju skolēnu iekļaušanai” īstenots Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros un tā mērķis ir sniegt praktisku pedagoģisku atbalstu dažādu mācību priekšmetu skolotājiem un klašu audzinātājiem jauniebraucēju skolēnu iekļaušanai sabiedrībā un iecietības vērtību praktizēšanai skolas vidē.

Vairāk 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

31/08/2022

Top atbalsta materiāls klašu audzinātājiem darbam ar skolēniem jauniebraucējiem

Augusta izskaņā brīdi pirms jaunā mācību gada sākuma Izglītības attīstības centrā (IAC) pulcējās pieredzējuši Rīgas skolu pedagogi, lai sniegtu savu ekspertīzi par topošo metodisko materiālu klašu audzinātājiem “Dažādas kultūras – saliedēta klase”. Materiāls tiek veidots IAC projekta “Atbalsts pedagogiem jauniebraucēju skolēnu iekļaušanai” ietvaros un novembrī būs pieejams visiem interesentiem. Vairāk 

Foto 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Projekta ietvaros  IAC ekspertes Daina Zelmene un Ingūna Irbīte izstrādās metodisko materiālu klašu audzinātājiem “Dažādas kultūras – saliedēta klase”.  Materiāla aprobācijai tiks uzaicināti mentori -   Rīgas skolu pedagogi, kuri ir strādājuši ar skolēniem jauniebraucējiem kā klašu audzinātāji un mācību priekšmetu skolotāji. Mentori meistarklasēs iepazīsies ar metodisko materiālu un sniegs praksē balstītus ieteikumus materiāla pilnveidošanai. Septembrī un oktobrī materiāls tiks pilotēts darbā ar dažādu vecumposmu skolēniem, tajā skaitā skolēniem – jauniebraucējiem. Balstoties uz saņemto atgriezenisko saiti, eksperti izstrādās metodiskā materiāla galīgo redakciju. Metodiskais materiāls tiks sagatavots elektroniskā formā un no 2022. gada novembra būs pieejams IAC mājas lapā visiem interesentiem.

Projektā tiks izmantota IAC ilggadīgā pieredze integrācijas jomā, īstenojot izglītojošas aktivitātes pedagogiem un citu jomu pārstāvjiem, organizējot valodu kursus jauniebraucējiem, kā arī veicot izpētes par jauniebraucēju skolēnu iekļaušanos Rīgas izglītības iestādēs.