Aicinām pedagogus pieteikties jaunā programmā “Ceļvedis medijpratībā”!

Aicinām pedagogus pieteikties jaunā programmā “Ceļvedis medijpratībā”!

12/10/2020

Izglītības attīstības centrs  (IAC) sadarbībā ar ASV vēstniecību Latvijā  piedāvā atbalstu skolotājiem jaunā mācību satura un pieejas īstenošanā - 36 h profesionālās pilnveides programmu kritiskajā domāšanā un medijpratībā.Programmas aktuālais saturs tiks apgūts dalībniekiem ērtā un pieejamā veidā, kombinējot klātienes un neklātienes darba formas laika posmā no 2020. gada novembra līdz 2021. gada aprīlim.

Programmas adresāti ir klašu audzinātāji, valodu jomas, sociālās un pilsoniskās jomas, kā arī citu mācību tematisko jomu pedagogi.

Programmas struktūru veido četri moduļi:

  • Skolotāju modulis atsedz kritiskās domāšanas un medijpratības iespējas jaunajā mācību saturā; piedāvā daudzveidīgus metodiskos paņēmienus efektīvai satura apguvei, kā arī uzdevumus, kas īpaši adaptēti darbam ar skolēniem attālinātajā mācību procesā.
  • Divos skolēnu moduļos piedāvāti diferencēti mācību uzdevumi dažādiem skolēnu vecumposmiem, izpratnes līmeņiem un mācīšanās stiliem, īpašu uzmanību pievēršot sadarbības ieradumu veidošanai un atgriezeniskās saites sniegšanai.
  • Vecāku modulī piedāvātas idejas skolēnu vecāku sapulcēm un nelielu interešu klubu nodarbībām, kuras palīdz vecākiem drošāk orientēties mediju pasaulē un labāk izprast to mediju telpu, kuras dalībnieki ir viņu bērni.

 Programmas satura tēmas:

  • Kritiskā domāšana un problēmu risināšana mūsdienu informācijas laikmetā
  • Vērtību perspektīva mediju izglītībā
  • Medijpratība jaunajā izglītības saturā – tēmas, pieejas un metodiski paņēmieni
  • Aktīvas mācību darba formas mediju satura analīzei un mediju satura veidošanai
  • Mediju loma aktuālu un pretrunīgu sabiedrības norišu atspoguļošanā u.c

Programmas norise

1) Klātienes ievadseminārs Rīgā šī gada 12. novembrī NVO namā, Ieriķu ielā 43a.

2) Saņemto mācību materiālu izmēģināšana savās skolās no novembra līdz martam. Daļu programmas  materiāliem skolotāji saņems ievadseminārā. Pārējie materiāli dalībniekiem tiks nosūtīti elektroniski programmas apguvei un aprobācijai. Programmas dalībniekiem izmēģinās materiālus savā darbā un sniegs to novērtējumu.

3) Klātienes noslēguma seminārs 2021.gada aprīlī.

Programmas noslēgumā dalībnieki saņem saskaņotas apliecības par profesionālo pilnveidi (36 h). Programmas apguvi vada IAC  ekspertes Daina Zelmene un  Ingūna Irbīte.

Pieteikšanās un papildus informācija pa telefonu 67503730 vai rakstot iac@latnet.lv Vietu skaits ierobežots.

Plašāka informācija http://www.iac.edu.lv/projekti/aktualie-projekti/new-project-page/

 

 IACASV logo kopa3