Aktuālie projekti

Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem

Projekta norise: 2022.gada jūnijs - 2022.gada decembris

Līguma Nr. 2023.LV/LVUKR/01 un Līguma Nr. 2022.LV/LVUKR/18

No 2023.gada marta Izglītības attīstības centrs turpina latviešu valodas nodarbību organizēšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem. Šo kursu ietvaros kursanti varēs apgūt latviešu valodu gan pamata (A1), gan nākamajos līmeņos. 

2022.gada jūnijā Izglītības attīstības centrs uzsāka latviešu valodas kursu nodarbību organizēšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem. Šo kursu ietvaros, kursanti varēja apgūt latviešu valodu A1 līmenī 120 stundu apjomā attālināti vai klātienes grupās (Rīgā, Dzirnavu ielā 34a-8), un kopš 2022.gada oktobra arī A2 līmenī.

Programmas "Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem" mērķis ir veicināt latviešu valodas lietojumu Ukrainas civiliedzīvotāju vidū, nodrošinot latviešu valodas mācības pieaugušajiem vismaz 120 akadēmisko stundu apmērā, visos Latvijas reģionos. Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no  piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

 

Lasīt tālāk