Jauniešu attieksmes pret iecietību un diskrimināciju kopsavilkums

Jauniešu attieksmes pret iecietību un diskrimināciju kopsavilkums

10/08/2023 / Ievietoja: IAC

Izglītības attīstības centrs (IAC) ir NVO ar ilglaicīgu pieredzi tādu izglītības projektu īstenošanā, kas saistīti ar cilvēktiesībām, pilsonisko līdzdalību, starpkultūru izglītību u. c. Cilvēktiesību jautājumi ir klātesoši gan vairākos IAC īstenotajos projektos, gan izveidotajās skolotāju tālākizglītības programmās un sagatavotajos mācību materiālos.
Reaģējot uz cilvēktiesību aktualitāti sabiedrībā kopumā un arī izglītības vidē, IAC laikā no 2022. gada novembra līdz 2024. gada martam īsteno projektu “Iecietības kultūras stiprināšana skolu vidē”, ko finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

Projekta mērķis ir cilvēktiesību izpratnes un iecietības kultūras stiprināšana skolu vidē. Izpēti projekta ietvaros veica IAC projekta  eksperti sadarbībā ar projekta dalībskolu komandām. Izpētes mērķis ir sagatavot datos balstītu apkopojumu par cilvēktiesību kompetenci un iecietības kultūru skolās. Izpētes secinājumi projekta ietvaros tika  izmantoti mācību programmas izstrādē un kultūru tikšanos plānošanā. Izpētes dati par jauniešu attieksmi pret iecietību un diskrimināciju un izveidotā izpētes anketa var tikt izmantoti cilvēktiesību mācību procesa uzlabošanai skolās, lai identificētu jauniešu izpratni par cilvēktiesībām, noteiktu viņu intereses un izvēlētos pilsoniskās līdzdalības iniciatīvu virzienus cilvēktiesību situācijas uzlabošanai skolas vidē un plašākā sabiedrībā.