APTAUJA PAR ATTĪSTĪBAS JEB GLOBĀLĀS IZGLĪTĪBAS JAUTĀJUMU IZPRATNI

APTAUJA PAR ATTĪSTĪBAS JEB GLOBĀLĀS IZGLĪTĪBAS JAUTĀJUMU IZPRATNI

/ Ievietoja: IAC

Projekta “Skolas kā satelīti attīstības izglītībā” (2009.-2011.) laikā tika veiksts pētījums par attīstības jeb globālās izglītības jautājumu izpratni. Pētījuma ietvaros tiks veiktas 3 aptaujas – projekta sākumā, projekta vidū un projekta noslēgumā. Pētījuma 3. daļas rezultāti.

Pētījuma mērķis ir iegūt datus, kas ļautu izvērtēt un analizēt projekta „Skolas kā satelīti attīstības izglītībā” dalībnieku izpratni par attīstības izglītības jautājumiem, novērtēt zināšanu un informētības izmaiņas projekta gaitā, kā arī kopumā gūt ieskatu sabiedrības informētībā, attieksmēs, izpratnē un zināšanās par attīstības jautājumiem.