Pieteikšanās uz Kritiskās domāšanas mācību semināriem februārī

Pieteikšanās uz Kritiskās domāšanas mācību semināriem februārī

10/01/2023

Aicinām pieteikties uz 36 h semināru "Kritiskās domāšanas pieejas un stratēģijas mācību procesa efektivitātei un aktuālu sabiedrisko norišu izpratnei"  

Pieteikšanās rakstot iac@latnet.lv  (jānorāda vārds, uzvārds, izglītības iestāde, vecumposms kurā strādā, telefona nr.). Papildus informācija pa telefonu 26335521.

1.grupa

 2.grupa 

3. februārī no 10.00 - 15.00  (klātienē,     IAC telpās, Rīgā, Dzirnavu ielā 34a-8)

16. februārī no 14.30 - 17.15   (attālināti, zoom platformā) 

-  divas reizes martā attālināti, zoom       platformā (datumi tiks precizēti)

  -  9. februārī no 10.00 - 15.00   (klātienē,       IAC telpās, Rīgā, Dzirnavu ielā 34a-8)

  -  24. februārī no 14.30 -    17.15       (attālināti, zoom platformā)

  -  divas reizes martā attālināti, zoom         platformā (datumi tiks precizēti)

Norise (2023. gada februāris - marts)
Viens klātienes un trīs attālināti semināri

Programmas mērķi

Pilnveidot pedagogu profesionālo kompetenci kritiskās domāšanas pieeju izpratnē un praktiskā īstenošanā mācību un audzināšanas darbā, izmantojot daudzveidīgas mācīšanās stratēģijas

Programmas saturs

  • Kritiskās domāšanas iespējas mācību un audzināšanas darbā un sabiedrībā aktuālu norišu izpratnes veidošanā
  • Darbs ar tekstu un daudzveidīgiem informācijas avotiem
  • Grafiskie organizētāji un ranžēšana
  • Argumentācijas prasmes, jautāšana un diskusiju metodika
  • Kooperatīvā mācīšanās

Īstenošanas pieeja

  • Teorētiskas un praktiskas nodarbības, interaktīva metodika
  • Dalībnieki saņem prezentācijas, darba lapas un citus mācību materiālus
  • Klātienes un attālināti semināri - 20h, patstāvīgais darbs materiālu aprobācijā - 16h
  • Saskaņota apliecība par profesionālo pilnveidi (36h)

Nodarbības vada IAC lektores Ingūna Irbīte un Daina Zelmene

Dalībnieku skaits grupā 20 - 22 dalībnieki

Vairāk par projektu http://www.iac.edu.lv/projekti/aktualie-projekti/new-project-page-6/

Programma tiek īstenota projekta “Kritiskā domāšana demokrātijas principu stiprināšanai”
 (“Critical thinking for strengthening democratic principles”) ietvaros. 
Projektu finansiāli atbalsta ASV vēstniecība Latvijā.