Izglītības attīstības centra (IAC) līdzdalība Latvijas pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā

Izglītības attīstības centra (IAC) līdzdalība Latvijas pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā

No 2021-04 līdz 2022-01 (10 mēn.)

2021.gada aprīlī IAC saņēma atbalstu  Aktīvo iedzīvotāju fonda Kapacitātes projekta īstenošanai, kas paredzēts biedrību, nodibinājumu, nereģistrētu iedzīvotāju grupu un pilsoniski aktīvu indivīdu spēcināšanai, sadarbību veidošanai un tīklošanai, organizāciju finanšu ilgtspējas attīstībai. 

IAC projekta mērķis ir stiprināt IAC cilvēkresursu kapacitāti, institucionālo un finanšu ilgtspēju, popularizējot un piesaistot finanšu līdzekļus IAC pilsonisko un integrācijas programmu iedzīvināšanai Latvijas pilsoniskās sabiedrības stiprināšanai.

 

Aktīvo iedzīvotāju fonds ir Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas grantu programma, kuras darbībai finansējums piešķirts 15 Eiropas valstīs. Aktīvo iedzīvotāju fonda finansējumu visās valstīs nodrošina Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Plašāka informācija par Aktīvo iedzīvotāju fondu www.activecitizensfund.lv

********************

15/06/2021

Jūnijā IAC komandai kopā sadarbības partneriem bija iepsēja celt profesionālo kapacitāti 2 semināros, kuros izpētījām komunikācijas un saziņas labirintus ar pasniedzēju, starptautisko attiecību speciālisti Sandru Krisbergu - Sinigoi nodarbības "Kodolīgs un motivējošs vēstījums” ietvaros (10.06.2021.) un iedvesmojāmies sapņot par nākotnes darbiem sabiedrības labā ar pasniedzēju, dizaineri Ingūnu Eleri nodarbībā “Dizaina domāšanas izmantošana profesionālās pilnveides programmu veidošanā un darbā ar klientiem” (14.06.2021.). Dalībnieku atsauksmju daudzums un kvalitāte runā: "Ja būtu iespējams, ieliktu 10+. Tāda sajūta, ka sprinta tempā dzirdēts vesels augstskolas kurss. Ļoti daudz resursu, linku, uzvārdu, kompāniju, kurus pētīt papildus.", "Neapstāties pie pirmā vieglākā risinājuma, bet būt uzņēmīgam un meklēt arvien jaunas iespējas.", "Vērtīgi. Liek aizdomāties par to, kāpēc nereti ikdienas saziņa klibo un ko var darīt, lai to nepieļautu."

Novērtējam iespēju augt!

foto 1 11.06.foto 1 15.06.foto 2 12.06.foto 2 15.06.foto 3 11.06.foto 3 15.06. 

********************

21/04/2021

2021. gada 21. aprīlī  IAC  komanda aicināja savus sadarbības partnerus uz  projekta  “IAC līdzdalība un ietekme Latvijas pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā” uzsākšanas semināru – diskusiju. Projekts ir būtisks pienesums organizācijas kapacitātes, darbinieku profesionālo un personīgo  prasmju stiprināšanai, īpaši ņemot vērā šo laiku un aktuālas vajadzības organizācijai un plašai Latvijas sabiedrībai.

Projekta atklāšanas pasākumā Zoom vidē piedalīsies vairāk kā 35 dalībnieki  - IAC biedri, darbinieki, saistīto jomu NVO darbinieki, pašvaldību, valsts institūciju pārstāvji, IAC sadarbības partneri -  izglītības iestāžu pārstāvji no visas Latvijas. 

foto3Kapacitate 23.04. 7 Medium

Semināra -  diskusijas  mērķis bija informēt plašāku sabiedrību par projekta uzsākšanu, mērķiem, iespējām, lai ar projekta atbalstu stiprinātu IAC kapacitāti. Dalībnieki pasākuma gaitā pārrunāja IAC mērķa grupām aktuālas tematiskās vajadzības, izvērtēja IAC esošo mācību programmu piedāvājumu, mācīšanās vajadzības, apsvēra uz mērķgrupu vajadzībām vērsta IAC saturiskā un metodiskā  piedāvājuma atjaunināšanu.

Dalībnieki aktīvi izteicās par to, kuri no IAC esošajiem tematiskajiem virzieniem būtu jāiekļauj atjaunotajā piedāvājumā jeb IAC jaunais TOP5. Šajā sarakstā nonāca medijpratības joma, domāšanas attīstīšana, globālā izglītība, sabiedrības daudzveidības aspekti un kultūru izzināšana, arī komunikācijas kultūra un iespējas, u.c. Viedokļi vēl tiks apkopoti.

Otrs būtiskākas diskusijas jautājums bija par to, ko IAC kā organizācijai vēlams mācīties jeb Sapņu saraksts. Neizbēgami mūsdienās tās ir tehnoloģijas, digitālie rīki un kā atvieglot sev dzīvi attālinātajā pasaulē, profesionāliem izglītotājiem tik būtiski, kā "sakārtot galvu" un palīdzēt to izdarīt citiem, izzināt kultūras daudzveidību un aktualitātes u.c. 

Diskusijas noslēgumā lielākā vēlēšanās bija tikties klātienē. Cerams, ka IAC būs tāda iespēja līdz projekta beigām, kad plānota projekta konference. Tomēr attālinātas mācības paver iespējas visiem dalībniekiem piedalīties arī IAC mācībās - telpa ir neierobežota. Lai mums izdodas!

********************

Projektā plānotās aktivitātes un rezultāti:

1. Vajadzību apzināšana un rīcības plāna izstrāde organizācijas efektivitātes un ilgtspējas nodrošināšanai. 
Rezultātā tiks sagatavots rīcības plāns programmu un pakalpojumu pilnveidei.

2. Izglītojošas apmācības - konsultācijas IAC darbinieku kapacitātes stiprināšanai.
Rezultātā tiks paaugstināta IAC cilvēkkapitāla kvalitāte un radīta vide ilgtermiņa izaugsmei.

3. Pakalpojumu piedāvājuma izstrāde un popularizēšana plašai Latvijas sabiedrībai.

3.1. Izveidota projekta sadaļa IAC mājaslapā un sociālajos medijos.
3.2. Projekta uzsākšanas seminārs – diskusija IAC darbiniekiem un sadarbības partneriem.
3.3. Projekta noslēguma un ilgtspējas plānošanas konference.