Atbalsts izaugsmei

Atbalsts izaugsmei

01/12/2023 - 30/06/2024

Projekta "Atbalsts izaugsmei" (2023.LV/NVO_UKR/17) mērķis ir pilnveidot  Ukrainas civiliedzīvotāju (tai skaitā jauniešu), kuri bēg no Krievijas militārās agresijas Ukrainā, zināšanas un prasmes integrācijai Latvijas sabiedrībā, sniedzot  praktiskus  un psiholoģiskā atbalsta pasākumu,  un  nodrošinot latviešu valodas mācību nepārtrauktību augstākos valodas prasmju līmeņos kā pamatu sociālekonomiskajai integrācijai  un iespēju  izaugsmei Latvijas sabiedrībā.

Projekts "Atbalsts izaugsmei" tiek īstenots Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) Nevalstisko organizāciju pasākumu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam programmas ietvaros, programmas  mērķis ir atbalstīt NVO darbības turpināšanu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam Latvijā, tajā skaitā finansējot Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta pasākumus pie valsts robežas. Programmas  finansējums pieejams no Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda Tematiskā Mehānisma Ārkārtas palīdzības  (“Emergency Assistance”) projekta Nr. HOME-2022-AMIF-AG-EMAS-TF1-LV-0012 – UA-SUP līdzekļiem.

Kopš 2022.gada aprīļa IAC ir aktīvi darbojies atbalsta sniegšanā vairāk kā 450 Ukrainas civiliedzīvotājiem, tajā skaitā jauniešiem, piesaistot finansējumu, lai nodrošinātu viņiem iespēju mācīties valodu, iepazīt Latviju, iekļauties sabiedrībā un izglītībā.

 

25/03/2024

Jau divus mēnešus Ukrainas civiliedzīvotāji un jaunieši apgūst valodu, zināšanas un Latviju (valsti un līdzdalību, uzņēmējdarbību, kultūru, vēsturi un izglītību), piedalās psiholoģiskā atbalsta semināros. Aprīlī un maijā grupas jau noslēdz 120 stundu nodarbības, tomēr maijā un jūnijā vēl piedāvāsim seminārus/konsultācijas par saskarsmi ģimenē un ar jauniešiem un darbu un karjeru, kā arī divas ekskursijas. 

Jauniešu grupas nodarbībās aktīva komunikācija un mācības norit gan sestdienas klātienes nodarbībā, gan otrdienas un ceturtdienas attālinātajā nodarbībā. Prieks arī par jauniešu savstarpējo komunikāciju un kontaktiem, kas izveidojušies kopā mācoties latviešu valodu.

20240302 12514020240302 125029

Martā visās mācību grupās nodarbības tika veltītas kultūras tēmai, tāpat turpinājās nodarbības par uzņēmējdarbību, valsti, līdzdalību un tika apmeklēts muzejs "Latvieši pasaulē", kurā līdzās izstādei, tika iepazīti vēstures jautājumi un rosinātas diskusijas par Latvijas iedzīvotāju deportācijām un bēgļu gaitām.  Šīs sociālās integrācijas tēmas ir papildinājums Ukrainas civiliedzīvotāju valodas prasmes attīstīšanai, diskusijām, sarunām. Šo tēmu apguvei aktīvi tiek izmantoti video fragmenti, kas nodrošina klausīšanās prasmes attīstīšanu, spēju uztvert un saprast latviešu valodu dažādā tempā un no atšķirīgiem runātājiem. 

======================

28/02/2024

Noslēdzam pirmo intensīvo mācību mēnesi projekta grupās Ukrainas civiliedzīvotājiem, t. sk. jauniešiem. Prieks par visiem kursantiem, kas iesaistījušies  sociālekonomiskās programmas "Atbalsts izaugsmei" apguvē. Februārī līdztekus valodas mācībām kursanti apguva arī tēmu par valsts valodu un izglītību Latvijā un uzņēmējdarbību. Uzņēmējdarbības tēmā pasniedzējs Aivars Lazdiņš  saskaras ar lielu dalībnieku interesi un praktiskiem jautājumiem. Februārī IAC telpās Ukrainas civiliedzīvotājus pulcinām arī uz psiholoģiskā atbalsta semināru 7.februārī  "Psiholoģiskās barjeras latviešu valodas lietošanās un darba attiecībās", ko vada psiholoģe Marina Dango. martā, aprīlī un maijā piedāvāsim tēmas par saskarsmes īpatnībām Latvijā un stresa mazināšanu. Pēc pirmajām nodarbībām redzams, ka dalībnieki ir gatavi iesaistīties un risināt arī savus individuālos jautājumus un lūgt atbalstu. Martā kursanti iepazīs arī kultūras un vēstures tēmas. 

No vairāk kā 90 projektā iesaistītajiem, lielākā daļa - 50 kursanti apgūst latviešu valodu B1 un B2 līmenī. Latviešu valodu apgūst 26 jaunieši. Lai pavasaris labvēlīgs mācībām un pasākumiem - ekskursijām, vēstures tēmu apguvei ārpus klases telpām!

20240222 18442620240222 182051

20240222 181412

DSC 339020240207 165511

=======================

Projekta ietvaros 2024.gada janvārī uzsāksim sociālekonomiskās integrācijas programmu apguvi piecām (5) Ukrainas iedzīvotāju, t.sk. jauniešiem no 13 gadiem, grupām, kopumā 80 kursantiem.

Aicinām pieteikties mācībām šeit.
Pēc 18.01.2024. uzsāksim latviešu valodas mācības A2, B1 un B2 līmeņos. 

FB baneris2

120 stundu mācību programma  ietver latviešu valodas mācības (vismaz 100 h apjomā) un integrācijas tēmas  (vismaz 20 h apjomā). Mācības plānotas hibrīdmodelī (daļēji klātienē un attālināti) 2-3 reizes nedēļā. 

Programmā no 2024.gada februāra līdz maijam tiks iekļauti atbalsta pasākumi Ukrainas civiliedzīvotājiem:  semināri par aktuālām psiholoģiskām tēmām un mācību ekskursijas sociālekonomiskajai integrācijai.   

=================

Šobrīd IAC prakse darbā ar Ukrainas kara bēgļiem rāda, ka daļai Ukrainas civiliedzīvotāju, kas jau vairāk kā gadu dzīvo Latvijā un  adaptējas dzīvei šeit, nepieciešams ne vien nodrošināt zināšanas un prasmes iedzīvoties Latvijas sabiedrībā un apgūt  latviešu valodu pamata līmenī, bet arī nepieciešams apgūt valodu augstākā līmenī, tādējādi nodrošinot profesionālās un personiskās izaugsmes iespējas un sociālekonomisko iekļaušanos Latvijā. 

Projekta komanda:

Iveta Vērse - IAC direktore, integrācijas programmas "Atbalsts izaugsmei" metodiskā vadītāja
Linda Kluša - projekta vadītāja
Līga Puniņa - mērķagrupas koordinatore
Aija Rusiņa - finanšu koordinatore un personāla speciāliste

 

Projekta aktivitātes  tiek finansētas no Eiropas Savienības
Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda Tematiskā Mehānisma Ārkārtas palīdzības (“Emergency Assistance”)
projekta Nr. HOME-2022-AMIF-AG-EMAS-TF1-LV-0012 – UA-SUP .