Atbalsts izaugsmei

Atbalsts izaugsmei

01/12/2023 - 30/06/2024

Projekta "Atbalsts izaugsmei" (2023.LV/NVO_UKR/17) mērķis ir pilnveidot  Ukrainas civiliedzīvotāju (tai skaitā jauniešu), kuri bēg no Krievijas militārās agresijas Ukrainā, zināšanas un prasmes integrācijai Latvijas sabiedrībā, sniedzot  praktiskus  un psiholoģiskā atbalsta pasākumu,  un  nodrošinot latviešu valodas mācību nepārtrauktību augstākos valodas prasmju līmeņos kā pamatu sociālekonomiskajai integrācijai  un iespēju  izaugsmei Latvijas sabiedrībā.

Projekts "Atbalsts izaugsmei" tiek īstenots Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) Nevalstisko organizāciju pasākumu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam programmas ietvaros, programmas  mērķis ir atbalstīt NVO darbības turpināšanu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam Latvijā, tajā skaitā finansējot Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta pasākumus pie valsts robežas. Programmas  finansējums pieejams no Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda Tematiskā Mehānisma Ārkārtas palīdzības  (“Emergency Assistance”) projekta Nr. HOME-2022-AMIF-AG-EMAS-TF1-LV-0012 – UA-SUP līdzekļiem.

Kopš 2022.gada aprīļa IAC ir aktīvi darbojies atbalsta sniegšanā vairāk kā 450 Ukrainas civiliedzīvotājiem, tajā skaitā jauniešiem, piesaistot finansējumu, lai nodrošinātu viņiem iespēju mācīties valodu, iepazīt Latviju, iekļauties sabiedrībā un izglītībā.

 

Projekta ietvaros 2024.gada janvārī uzsāksim sociālekonomiskās integrācijas programmu apguvi piecām (5) Ukrainas iedzīvotāju, t.sk. jauniešiem no 13 gadiem, grupām, kopumā 80 kursantiem.

Aicinām pieteikties mācībām šeit.
Pēc 18.01.2024. uzsāksim latviešu valodas mācības A2, B1 un B2 līmeņos. 

FB baneris2

120 stundu mācību programma  ietver latviešu valodas mācības (vismaz 100 h apjomā) un integrācijas tēmas  (vismaz 20 h apjomā). Mācības plānotas hibrīdmodelī (daļēji klātienē un attālināti) 2-3 reizes nedēļā. 

Programmā no 2024.gada februāra līdz maijam tiks iekļauti atbalsta pasākumi Ukrainas civiliedzīvotājiem:  semināri par aktuālām psiholoģiskām tēmām un mācību ekskursijas sociālekonomiskajai integrācijai.   

=================

Šobrīd IAC prakse darbā ar Ukrainas kara bēgļiem rāda, ka daļai Ukrainas civiliedzīvotāju, kas jau vairāk kā gadu dzīvo Latvijā un  adaptējas dzīvei šeit, nepieciešams ne vien nodrošināt zināšanas un prasmes iedzīvoties Latvijas sabiedrībā un apgūt  latviešu valodu pamata līmenī, bet arī nepieciešams apgūt valodu augstākā līmenī, tādējādi nodrošinot profesionālās un personiskās izaugsmes iespējas un sociālekonomisko iekļaušanos Latvijā. 

Projekta komanda:

Iveta Vērse - IAC direktore, integrācijas programmas "Atbalsts izaugsmei" metodiskā vadītāja
Linda Kluša - projekta vadītāja
Līga Puniņa - mērķagrupas koordinatore
Aija Rusiņa - finanšu koordinatore un personāla speciāliste

 

Projekta aktivitātes  tiek finansētas no Eiropas Savienības
Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda Tematiskā Mehānisma Ārkārtas palīdzības (“Emergency Assistance”)
projekta Nr. HOME-2022-AMIF-AG-EMAS-TF1-LV-0012 – UA-SUP .