Atbalsts izaugsmei

Atbalsts izaugsmei

01/12/2023 - 30/06/2024

Projekta "Atbalsts izaugsmei" (2023.LV/NVO_UKR/17) mērķis ir pilnveidot  Ukrainas civiliedzīvotāju (tai skaitā jauniešu), kuri bēg no Krievijas militārās agresijas Ukrainā, zināšanas un prasmes integrācijai Latvijas sabiedrībā, sniedzot  praktiskus  un psiholoģiskā atbalsta pasākumu,  un  nodrošinot latviešu valodas mācību nepārtrauktību augstākos valodas prasmju līmeņos kā pamatu sociālekonomiskajai integrācijai  un iespēju  izaugsmei Latvijas sabiedrībā.

Projekts "Atbalsts izaugsmei" tiek īstenots Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) Nevalstisko organizāciju pasākumu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam programmas ietvaros, programmas  mērķis ir atbalstīt NVO darbības turpināšanu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam Latvijā, tajā skaitā finansējot Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta pasākumus pie valsts robežas. Programmas  finansējums pieejams no Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda Tematiskā Mehānisma Ārkārtas palīdzības  (“Emergency Assistance”) projekta Nr. HOME-2022-AMIF-AG-EMAS-TF1-LV-0012 – UA-SUP līdzekļiem.

Kopš 2022.gada aprīļa IAC ir aktīvi darbojies atbalsta sniegšanā vairāk kā 450 Ukrainas civiliedzīvotājiem, tajā skaitā jauniešiem, piesaistot finansējumu, lai nodrošinātu viņiem iespēju mācīties valodu, iepazīt Latviju, iekļauties sabiedrībā un izglītībā.

 

Maijā un jūnijā sociālekonomiskās integrācijas programmas Ukrainas civiliedzīvotājiem noslēdzas. Kopumā piecās (5) grupās izaugsmi esam veicinājuši 94 Ukrainas civiliedzīvotājiem, t.sk jauniešiem, kas apguva programmu 120 stundu apjomā, kurā iekļautas latviešu valodas mācības A2 (2 grupas), B1 (2 grupas) un B2 līmenī un sociālekonomiskās integrācijas tēmas -  valsts pārvalde un pilsoniskā līdzdalība, uzņēmējdarbība, izglītība, latviešu valoda ikdienā, vēsture un kultūra. Apliecinājumus par 120 stundu sociālekonomiskās integrācijas programmu saņēma 68 Ukrainas civiliedzīvotāji, t.sk.19 jaunieši, kas ir ~73% no mācības uzsākušo skaita. Tomēr arī tiem, kas programmā iesaistījās daļēji, ir  ieguvumi: uzlabotas latviešu valodas prasmes, psiholoģiskais atbalsts, ieskats sev būtiskās tēmās par Latviju.  

IMG 1405

                3.grupa noslēguma nodarbībā.

Maijā un jūnijā vēl projektā īstenojam programmas prakses daļu, kuras ietvaros 11.maijā dodamies dienas ekskursijā uz Kurzemi un 5.jūnijā iepazīstam Rīgā un Pierīgā esošās uzņēmējdarbības un atpūtas iespējas.

-    mācību ekskursijā pa Kurzemi bija iespēja tikties ar vietējiem iedzīvotājiem un uzņēmējiem, izzināt vietu vēsturi un šodienas attīstību Nurmuižā, kā arī mazās uzņēmējdarbības iespējas un izaicinājumus Ēngurē.

-    mācību ekskursija pa Rīgu un Pierīgu. Mēŗķgrupa iepazina Rīgas motormuzeja  veidošanas stāstu un ekspozīciju. Zaķumuižā noklausījās par amatnieku darba ikdienu un specifiku, līdzdarbojās un diskutēja, kā uzsākt darbu ar klientiem. Radošā un interaktīvā nodarbībā iepazina latviskos gadskārtu svētkus.

Šie braucieni sniedza iespēju izmantot kursa programmā iegūtās zināšanas, lietot valodu sadzīves situācijās, nostiprināt savstarpējos kontaktus un veidot jaunus un, protams, arī atpūsties pēc mācību cēliena. Kopumā braucienos piedalījās 85 mērķa grupas pārstāvji.

Esam gandarīti par sniegto atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijā, par paveikto paveikto pusgada laikā: sagatavoto sociālekonomiskās integrācijas programmu, tās novadīšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem, gandarīti par jauniešu grupas aktīvo līdzdalību mācību un prakses daļā, kā arī par dalībnieku atsauksmēm, kas novērtējuši iespēju pilnveidot sevi gan valodas, gan integrācijas tēmu, gan psiholoģiskā atbalsta jomās.  

20240605 141649

20240605 145642

20240605 115257

5b7cc7c9 11ad 4469 ba85 7e8c76912636

3c5a5a5f 6581 45b3 8c11 4ae10e63446

0dcf69a2 fff8 4df6 b7a8 36098c62f928

 ======================

15.un 21.maijā aicinām kopā ar psiholoģi Marinu Dango izskatīsim tēmas par saskarsmi ģimenē un Darba meklēšanas iespējām Latvijā. Šie būs noslēdzošie psiholoģiskā atbalsta semināri, trīs jau notikuši februārī un martā. Aicinām Ukrainas civiliedzīvotājus iesaistīties!

Maijā noslēgsies sociālekonomiskās integrācijas programmas "Atbalsts izaugsmei" apguve. Dalībnieki atzinīgi novērtē šo iespēju mācīties: 

Man ļoti patīk mācīties tieši šajos kursos, izglītības process tiek organizēts visaugstākajā līmenī. Man patīk mūsu skolotāja, kā viņa dod materiālu un kā sazinās ar mums, man bija interesanti un viegli. 

Es pilnībā apmierināta ar izglītības procesa organizāciju, tā efektivitāti un vēlas turpināt sadarbību ar centru.

Liels paldies par iespēju apgūt latviešu valodu un vēsturi.

======================

13/05/2024

Aprīlī Ukrainas civiliedzīvotāji IAC organizētajos kursos turpina iepazīt kulūrizglītības tēmas par Latviju. Piemēram, 27.aprīlī  jaunieši dodas ārpus klases un klātienē iepazīst Rīgas centra objektus, ar kuriem saistās svarīgi Latvijas vēstures notikumi;  11.aprīlī Zoom nodarbībā grupa iepazīst Eiropas parlamenta vēlēšanu aktualitātes, salīdzina Ukrainas un Latvijas valsts pārvaldi, stāsta par līdzdalības iespējām - šo nodarbību sagatavo un vada Ingūna Irbīte. 24.aprīlī muzejā "Latvieši pasaulē"  noskatās vēsturiskos stāstus un video liecības par deportācijām, trimdas latviešiem un neatkarības cīņām. Vēsturniece Danute Grīnfelde aicina iesaistīties diskusijā, skaidro un velk paralēles ar mūsdienu situāciju Ukrainā. 

Ekranuzemums 2024 04 10 1945147420240427 11224720240408 19271520240427 105530

 

Atbalstām Ukrainas iedzīvotājus un dodam iespēju iepazīt Latviju plašāk - 11.maijā dodamies iepazīt Kurzemi. Saulainajā un vējainajā dienā no Rīgas dodamies Talsu virzienā: iepazinām iespaidīgo Nurmuižas pils kompleksu, kura aizsākums rodams 16. gadsimtā., arhitektūras un mākslas pērli - Nurmnes baznīcu. Baudījām "Vējkalnieša" apkārtni un produkciju un paviesojāmies Engurē. Tur iepazinām piejūrai raksturīgās nodarbošanās, iegādājāmies gastronomiskos suvenīrus. Skaistuma un garšu baudījums visas dienas garumā!

1ff1a0b0 da0a 4c85 a65e 845feedc0a26b6730882 71c5 4954 acef 34b2d12861850dcf69a2 fff8 4df6 b7a8 36098c62f92631df807d d35d 4122 b08b 99568aa39874

======================

25/03/2024

Jau divus mēnešus Ukrainas civiliedzīvotāji un jaunieši apgūst valodu, zināšanas un Latviju (valsti un līdzdalību, uzņēmējdarbību, kultūru, vēsturi un izglītību), piedalās psiholoģiskā atbalsta semināros. Aprīlī un maijā grupas jau noslēdz 120 stundu nodarbības, tomēr maijā un jūnijā vēl piedāvāsim seminārus/konsultācijas par saskarsmi ģimenē un ar jauniešiem un darbu un karjeru, kā arī divas ekskursijas. 

Jauniešu grupas nodarbībās aktīva komunikācija un mācības norit gan sestdienas klātienes nodarbībā, gan otrdienas un ceturtdienas attālinātajā nodarbībā. Prieks arī par jauniešu savstarpējo komunikāciju un kontaktiem, kas izveidojušies kopā mācoties latviešu valodu.

20240302 12514020240302 125029

Martā visās mācību grupās nodarbības tika veltītas kultūras tēmai, tāpat turpinājās nodarbības par uzņēmējdarbību, valsti, līdzdalību un tika apmeklēts muzejs "Latvieši pasaulē", kurā līdzās izstādei, tika iepazīti vēstures jautājumi un rosinātas diskusijas par Latvijas iedzīvotāju deportācijām un bēgļu gaitām.  Šīs sociālās integrācijas tēmas ir papildinājums Ukrainas civiliedzīvotāju valodas prasmes attīstīšanai, diskusijām, sarunām. Šo tēmu apguvei aktīvi tiek izmantoti video fragmenti, kas nodrošina klausīšanās prasmes attīstīšanu, spēju uztvert un saprast latviešu valodu dažādā tempā un no atšķirīgiem runātājiem. 

======================

28/02/2024

Noslēdzam pirmo intensīvo mācību mēnesi projekta grupās Ukrainas civiliedzīvotājiem, t. sk. jauniešiem. Prieks par visiem kursantiem, kas iesaistījušies  sociālekonomiskās programmas "Atbalsts izaugsmei" apguvē. Februārī līdztekus valodas mācībām kursanti apguva arī tēmu par valsts valodu un izglītību Latvijā un uzņēmējdarbību. Uzņēmējdarbības tēmā pasniedzējs Aivars Lazdiņš  saskaras ar lielu dalībnieku interesi un praktiskiem jautājumiem. Februārī IAC telpās Ukrainas civiliedzīvotājus pulcinām arī uz psiholoģiskā atbalsta semināru 7.februārī  "Psiholoģiskās barjeras latviešu valodas lietošanās un darba attiecībās", ko vada psiholoģe Marina Dango. martā, aprīlī un maijā piedāvāsim tēmas par saskarsmes īpatnībām Latvijā un stresa mazināšanu. Pēc pirmajām nodarbībām redzams, ka dalībnieki ir gatavi iesaistīties un risināt arī savus individuālos jautājumus un lūgt atbalstu. Martā kursanti iepazīs arī kultūras un vēstures tēmas. 

No vairāk kā 90 projektā iesaistītajiem, lielākā daļa - 50 kursanti apgūst latviešu valodu B1 un B2 līmenī. Latviešu valodu apgūst 26 jaunieši. Lai pavasaris labvēlīgs mācībām un pasākumiem - ekskursijām, vēstures tēmu apguvei ārpus klases telpām!

20240222 18442620240222 182051

20240222 181412

DSC 339020240207 165511

=======================

Projekta ietvaros 2024.gada janvārī uzsāksim sociālekonomiskās integrācijas programmu apguvi piecām (5) Ukrainas iedzīvotāju, t.sk. jauniešiem no 13 gadiem, grupām, kopumā 80 kursantiem.

Aicinām pieteikties mācībām šeit.
Pēc 18.01.2024. uzsāksim latviešu valodas mācības A2, B1 un B2 līmeņos. 

FB baneris2

120 stundu mācību programma  ietver latviešu valodas mācības (vismaz 100 h apjomā) un integrācijas tēmas  (vismaz 20 h apjomā). Mācības plānotas hibrīdmodelī (daļēji klātienē un attālināti) 2-3 reizes nedēļā. 

Programmā no 2024.gada februāra līdz maijam tiks iekļauti atbalsta pasākumi Ukrainas civiliedzīvotājiem:  semināri par aktuālām psiholoģiskām tēmām un mācību ekskursijas sociālekonomiskajai integrācijai.   

=================

Šobrīd IAC prakse darbā ar Ukrainas kara bēgļiem rāda, ka daļai Ukrainas civiliedzīvotāju, kas jau vairāk kā gadu dzīvo Latvijā un  adaptējas dzīvei šeit, nepieciešams ne vien nodrošināt zināšanas un prasmes iedzīvoties Latvijas sabiedrībā un apgūt  latviešu valodu pamata līmenī, bet arī nepieciešams apgūt valodu augstākā līmenī, tādējādi nodrošinot profesionālās un personiskās izaugsmes iespējas un sociālekonomisko iekļaušanos Latvijā. 

Projekta komanda:

Iveta Vērse - IAC direktore, integrācijas programmas "Atbalsts izaugsmei" metodiskā vadītāja
Linda Kluša - projekta vadītāja
Līga Puniņa - mērķagrupas koordinatore
Aija Rusiņa - finanšu koordinatore un personāla speciāliste

 

Projekta aktivitātes  tiek finansētas no Eiropas Savienības
Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda Tematiskā Mehānisma Ārkārtas palīdzības (“Emergency Assistance”)
projekta Nr. HOME-2022-AMIF-AG-EMAS-TF1-LV-0012 – UA-SUP .