Aicinām pieteikties 12 h PILSONISKĀS IZGLĪTĪBAS profesionālās pilnveides programmai

Aicinām pieteikties 12 h PILSONISKĀS IZGLĪTĪBAS profesionālās pilnveides programmai

20/01/2022

Izglītības  attīstības centrs (IAC) piedāvā profesionālās kompetences pilnveides programmu
Pilsoniskās līdzdalības prasmju attīstīšana mācību un audzināšanas darbā (12 h)

Norises vieta un laiks:  
16., 24. februāris un 4. marts no  plkst. 14.30 – 18.00, ZOOM platformā.

Programmas mērķis. Veicināt pilsonisko zināšanu, prasmju un attieksmju veidošanos jauniešos.

Programmas saturs:

  • Pilsoniskā izglītība kompetenču pieejā (4h): mācību saturā, projektu darbā, SLA kompleksa snieguma vērtēšanā (projekts/prezentācija);
  • Patriotisms (4h): aktivitāšu piemēri klases audzinātāja stundām valsts svētkos, darbs ar attēliem, vietas izjūtas veicināšana;
  • Demokrātija un vērtības (4h):  kā mācīt par aktuālo,  "Izdzīvošanas komplekts" medijpratībā, diskusiju tehnikas pretrunīgu jautājumu apguvē.       

Programmas īstenošana. Interaktīva, darbībā balstīta metodika, aktivitāšu piemēri mācību un klases audzināšanas stundām, prakse un patstāvīgais darbs - kursos apgūto aktivitāšu aprobēšana mācību procesā.

Kursu noslēgumā dalībnieki saņem apliecību par profesionālo pilnveidi.

Lektores: Ingūna Irbīte, Daina Zelmene

Pieteikšanās  līdz 10. februārim, aizpildot pieteikuma anketu šeit.

Dalības maksa.

132.00 EUR (ieskaitot PVN)

112,20 EUR (ieskaitot PVN), ja no vienas izglītības iestādes piedalās divi vai vairāki dalībnieki – 15% atlaide katram dalībniekam.

Pēc reģistrācijas uz e-pastu  tiks nosūtīts rēķins apmaksai ar bankas pārskaitījumu.