Skolu kā pilsoniskās sabiedrības resursu attīstība

Skolu kā pilsoniskās sabiedrības resursu attīstība

Daudzu skolu un arī citu vietējās sabiedrības iestāžu un organizāciju pārstāvji ir ieinteresēti apgūt metodes, kā veicināt pilsonisko līdzdalību, tai skaitā, kā identificēt esošās problēmas un vajadzības, kā savākt un efektīvi pasniegt informāciju, kā formulēt priekšlikumus un darbības plānus iespējamiem risinājumiem. izglītības attīstības centrs šī projekta ietvaros dalībniekiem piedāvās apgūt metodes pilsoniskās līdzdalības veicināšanai skolas mācību darbā, ārpusstundu projektos, kopienas projektos un darbības plānošanā.

Plašāka informācija par projektu pieejama arhīvā >>