Saskarsme, daudzveidība un tolerance

Saskarsme, daudzveidība un tolerance

No 2012.gada 1.maija līdz 15.novembrim Izglītības attīstības centrs īsteno projektu, kurā plānots izveidot programmu un novadīt to 50 Rīgas pilsētas izglītotājiem, iekļaujot supervīziju metodiku par saskarsmes un tolerances jautājumiem mūsdienu sabiedrības daudzveidības aspektā. Galvaspilsētas izglītotāji varēs pieteikties uz 24 stundu kursu nodarbībām 2012.gada augustā.

Plašāka informācija par projektu pieejama arhīvā >>