Radīt-Motivēt-Mācīties

Radīt-Motivēt-Mācīties

Projekta īstenošanas laiks: 2010.gada 1.janvāris līdz 2011.gada 31.decembris. Projekta mērķis ir noskaidrot galvenos faktorus, kas motivē pieaugušos piedalīties mūžizglītības procesos. Projekta mērķauditorija ir pieaugušo izglītotāji, pieaugušie kā mūžizglītības dalībnieki.

Plašāka informācija par projektu pieejama arhīvā >>