Aicinām pieteikties mācībām pedagogu profesionālās pilnveides programmā augustā!

Aicinām pieteikties mācībām pedagogu profesionālās pilnveides programmā augustā!

05/06/2018 / Ievietoja: IAC

Izglītības  attīstības centrs (IAC) Izglītības un zinātnes ministrijas iepirkuma (Nr. IZM 2018/6) ietvaros 2018. gadā  īsteno pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmu  “Vērtību dimensija kompetenču pieejas īstenošanā mācību un audzināšanas darbā” (36h)

Aicinām pieteikties uz grupu š.g. 14.,15. 16. un 17. augustā  no plkst. 10.00 – 17.00 RīgāDzirnavu ielā 34 a-8, zvanot uz Izglītības attīstības centru pa tālruni 67503730.  Vietu skaits grupā ierobežots.

 IZMIAC3

 

Programmas mērķi

  • Paaugstināt vispārējās un profesionālās izglītības pedagogu profesionālo kompetenci izglītojamo vērtību dimensijā kompetenču pieejas izmantošanā mācību un audzināšanas darbā
  • Sniegt metodisku un saturisku atbalstu pedagogiem kompetenču pieejas prioritāro vērtību/tikumu veicināšanai izglītības iestādēs

Programmas saturs

  • Vērtību un tikumisko īpašību veidošana mācību un audzināšanas darbā
  • Metodiskās pieejas kritiskās domāšanas un problēmrisināšanas prasmju attīstīšanai
  • Medijpratība dažādās mācību satura jomās: praktiski darbības piemēri noteiktu rezultātu sasniegšanai
  • Vērtībās balstīta pilsoniskā un patriotiskā audzināšana: patriotisma, valstiskuma apziņas un cieņas pret daudzveidību jautājumi audzināšanas darbā
  • Starpdisciplināra pieeja vērtību dimensijas īstenošanā